Daně/Zákon o daních z příjmů: co obsahuje a jak s ním pracovat
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zákon o daních z příjmů: co obsahuje a jak s ním pracovat

Zákon o daních z příjmů: co obsahuje a jak s ním pracovat
Seyfor, a. s.
28. 04. 2022
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se3
Zákon o daních z příjmů: co obsahuje a jak s ním pracovat

Obsah

  Zákon o daních z příjmů (ZDP) je jedním z klíčových daňových předpisů v České republice. Vznikl v roce 1992 a od té doby dochází k jeho pravidelným novelizacím – naposledy v roce 2021. Setkáte se s ním, ať už podnikáte, nebo jste zaměstnaní. Přečtěte si, jak se v něm zorientovat a co se z něj dozvíte.

  Za rok 2022 zatím k aktualizaci zákona o daních z příjmů nedošlo, ale Poslanecká sněmovna učinila dva významné vládní návrhy:

  1. zrušení slevy na evidenci tržeb v souvislosti se úplným rušením EET od roku 2023,
  2. rozšíření daňových úlev v souvislosti s podporou Ukrajiny (konkrétně prodloužení platnosti horní hranice pro uplatnění darů od základu daně ve výši 30 % o 1 rok).

  Poslední důležitou novelou ZDP byl daňový balíček 2021, který přinesl například zvýšení základní slevy na poplatníka na 30 840 Kč v roce 2022. Kvůli častým novelizacím je důležité, abyste si vždy vyhledali ZDP ve znění platném pro daný rok.

  Co zákon o daních z příjmů obsahuje

  Znalost zákona o daních z příjmů se hodí nejen firmám, ale také fyzickým osobám (OSVČ i zaměstnancům). Upravuje totiž podmínky pro zdanění výdělků a dalších příjmů.

  Proto se mu někdy říká zákon o dani z příjmů právnických osob nebo zákon o dani z příjmů fyzických osob.

  Zákon obsahuje díly týkající se specifických a výjimečných situací, proto není nutné číst ho celý. Stačí, když si najdete kapitoly, které se týkají problémů, které řešíte.

  Daň z příjmů fyzických osob (§ 2 – § 16b)

  První část ZDP se věnuje zdanění fyzických osob a hovoří o:

  Paragraf Název Co se dozvíte
  § 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob Které osoby jsou povinné odvádět daň z příjmů, jak odlišit daňové rezidenty a nerezidenty.
  § 2a Poplatník v paušálním režimu Jaké podmínky musíte splňovat, abyste se mohli přihlásit k tzv. paušální dani.
  § 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob Kterých 5 druhů příjmů zákon rozlišuje.
  § 4 Osvobození od daně Ze kterých příjmů se daň nevybírá, resp. které daňové položky nejste povinni, ale často ani oprávněni zahrnout do základu daně.
  § 4a Osvobození bezúplatných příjmů Které bezúplatně nabyté příjmy jsou osvobozeny od daně (např. dědictví).
  § 4b Bytová potřeba Co se rozumí pojmem bytová potřeba a kdy dochází k osvobození příjmů.
  § 5 Základ daně a daňová ztráta Co u fyzických osob tvoří základ daně, ze kterého se počítá výsledná daň.
  § 6 Příjmy ze závislé činnosti Co vše se zahrnuje do příjmů při zaměstnání (= závislé činnosti).
  § 7 Příjmy ze samostatné činnosti Co vše se zahrnuje do příjmů při podnikání (výkonu samostatné výdělečné činnosti).
  § 7a Paušální daň Jak funguje paušální daň, kdy místo několika odvodů platíte pouze jeden.
  § 7b Daňová evidence Jaké údaje obsahuje daňová evidence a k čemu slouží.
  § 8 Příjmy z kapitálového majetku Co spadá pod příjmy z kapitálového majetku (např. podíly na zisku obchodní korporace, úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů).
  § 9 Příjmy z nájmu Jaká pravidla platí u příjmů z nájmu nemovitých věcí nebo bytů a z nájmu movitých věcí.
  § 10 Ostatní příjmy Které druhy příjmů se považují za ostatní příjmy (např. výhry z hazardních her).
  § 12 Společné příjmy a výdaje Jaká jsou pravidla pro rozdělení společných výdajů souvisejících se společnými příjmy ze společnosti u poplatníků.
  § 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob Jak se rozdělují příjmy a výdaje mezi spolupracující osoby.
  § 15 Nezdanitelná část základu daně Které položky si můžete odečíst od základu daně.
  § 16 Sazba a výpočet daně pro základ daně Jaké jsou sazby pro zdanění fyzických osob při různé výši základu daně.
  § 16a Sazba a výpočet daně pro základ daně pro samostatný základ daně Jak se daň zaokrouhluje a počítá.
  § 16ab Výpočet daně Jakým způsobem slevy a daňová zvýhodnění ovlivní výslednou daň.
  § 16b Zdaňovací období Za jak dlouhou dobu vyměřujete daňovou povinnost a vyhotovujete daňové přiznání.

  Daň z příjmů právnických osob (§ 2 – § 16b)

  Druhá část ZDP pojednává o:

  Paragraf Název Co se dozvíte
  § 17 Poplatníci daně z příjmů právnických osob Koho se týká povinnost odvádět daň z příjmů právnických osob, jak odlišíte daňové rezidenty a nerezidenty.
  § 17a Veřejně prospěšný poplatník Který poplatník v ČR vykonává hlavní činnost, která není podnikáním.
  § 17b Základní investiční fond Co se rozumí pojmem investiční fond.
  § 18 Obecná ustanovení o předmětu dan Které příjmy nejsou předmětem daně.
  § 19 Osvobození od daně Které příjmy jsou osvobozeny od daně.
  § 19b Osvobození bezúplatných příjmů Které příjmy se považují za bezúplatné.
  § 20 Základ daně a položky snižující základ daně Které položky snižují základ daně (a tedy i výslednou daň).
  § 20a Jak se rozdělí základ daně u poplatníků daně, kteří byli jen část roku investičním fondem.
  § 20b Samostatný základ daně Které příjmy se zahrnují do samostatného základu daně (např. příjmy z podílů na zisku nebo podíly na likvidačním zůstatku).
  § 21 Sazba a výpočet daně Jakou sazbu použít při výpočtu výsledné daně.
  § 21a Zdaňovací období Za jak dlouhou dobu vyměřujete daňovou povinnost a vyhotovujete daňové přiznání za právnickou osobu.

  Společná ustanovení (§ 21b – § 38fa)

  Ve třetí části ZDP jsou uvedená ustanovení, která jsou platná pro obě skupinu poplatníků (fyzických i právnických osob). Nejdůležitější paragrafy zachycuje tabulka níže.

  Paragraf Název Co se dozvíte
  § 23 Základ daně Jak určíte základ daně z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta).
  § 26 – § 32 Odpisy hmotného majetku Co se rozumí hmotným majetkem, jaké jsou způsoby odepisování, odpisové sazby a délky odpisování majetku zařazeného v odpisových skupinách.
  § 34 Položky odčitatelné od základu daně Jaké položky snižují základ daně.
  § 35 Sleva na dani O jaké slevy a daňová zvýhodnění si můžete snížit daňovou povinnost.
  § 38a Zálohy Kdy vám vzniká povinnost platit zálohy v průběhu roku a v jaké výši.
  § 38c Plátce daně Kdo je plátcem daně.
  § 38f Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí Jak postupovat, vykonáváte-li pracovní činnost mimo hranice České republiky.

  Zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů (§ 38g – § 38zh)

  Čtvrtá část obsahuje zvláštní ustanovení pro vybírání daně z příjmů a upravuje pravidla pro fyzické i právnické osoby.

  Fyzické osoby (OSVČ a zaměstnanci) se například dozví:

  • kdy mají povinnost podat daňové přiznání,
  • co doložit zaměstnavateli, pokud za ně provádí roční zúčtování daně,
  • jakými dokumenty prokazují slevy na dani a daňová zvýhodnění,
  • nebo jaké jsou podmínky pro vstup do paušálního režimu.

  Právnické osoby například zjistí:

  • jak postupovat, pokud jejich zdaňovací období trvá méně než 1 rok,
  • v jakých specifických situacích se na ně vztahuje povinnost podat daňové přiznání (např. za období předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak),
  • jaké jsou podmínky pro uplatnění daňové ztráty.

  Registrace (§ 39 – § 39b)

  Pátá část ZDP se týká registrace:

  Paragraf Název Co se dozvíte
  § 39 Registrační povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob Kdy je poplatník daně z příjmů fyzických osob povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně.
  § 39a Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob Kdy je poplatník daně z příjmů právnických osob povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů právnických osob u příslušného správce daně.
  § 39b Registrační povinnost plátce daně Kdy je plátce daně z příjmů povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob u příslušného správce daně.

  Šestá (§ 39p – § 39q) a sedmá část (§ 40 – § 42) obsahuje pravomoci vlády a ministerstva financí a přechodná ustanovení.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zorientujte se také v zákoně o DPH

  Pokud si chcete rozšířit obzory i v dalších zákonech, například v zákonu o dani z přidané hodnoty

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních