Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Ušetřete při podnikání díky spolupracující osobě

Ušetřete při podnikání díky spolupracující osobě

Ušetřete při podnikání díky spolupracující osobě
Ušetřete při podnikání díky spolupracující osobě

Karel podniká a s administrativou mu pomáhá manželka Irena. Protože je Karel OSVČ, nemůže podle zákoníku práce svou manželku zaměstnat. Proto se Karlova žena stala v roce 2019 jeho osobou spolupracující. Jaké z toho plynou výhody a co všechno museli Karel s Irenou zařídit?

Spolupracující osoba pomáhá živnostníkovi při jeho samostatné výdělečné činnosti. Typicky zajišťuje administrativu, objednává zákazníky, komunikuje s dodavateli. Živnostník pak může část svých příjmů a výdajů převést na spolupracující osobu a tím snížit svou daňovou zátěž.

Nejčastěji je spolupracující osobou manžel nebo manželka, mohou to však být i děti nebo rodiče. Důležité je, aby spolupracující osoba žila a hospodařila ve společné domácnosti nebo se účastnila společného rodinného podnikání (takzvaného rodinného závodu, jak ho definuje v § 700 občanský zákoník).

Spolupracující osobou může být například i:

 • studující dítě,
 • rodič v důchodu,
 • manželka na rodičovské dovolené,
 • manžel s hlavním pracovním poměrem u zaměstnavatele.

Pokud je spolupracující osoba na rodičovské dovolené nebo zaměstnaná, pak je pro ni spolupráce s vámi vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Pokud má výdělek jen ze spolupráce s vámi, pak jde o hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Výhodná je pro vás kvůli odvodům na zdravotní a sociální pojištění typicky vedlejší OSVČ – tedy zmíněný důchodce, student, či manželka na rodičovské dovolené.

Jaké podmínky musí spolupracující osoba splnit

Pro spolupracující osobu platí:

 • Musí mít alespoň 18 let a být způsobilá k právním úkonům.
 • Z hlediska daní se na ni nahlíží jako na OSVČ, ale nepotřebuje živnostenské oprávnění.
 • Nemůžete na ni uplatnit slevu na manželku či manžela ani na dítě. Spolupracující osoba ale slevu uplatnit může.
 • Příjmy a výdaje musí být mezi živnostníkem a jeho spolupracující osobou rozdělené podle toho, jak stanoví zákon (vizte níže v článku).
 • Musí splnit oznamovací povinnost.

Nahlášení spolupracující osoby: co všechno musíte udělat

O tom, že k sobě přibíráte spolupracující osobu, musíte informovat finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovnu.

Na finančním úřadě se musí osoba spolupracující zaregistrovat k dani z příjmů a dostane vlastní DIČ. Na správě sociálního zabezpečení pak obdrží variabilní symbol pro platby záloh. Zálohy musí platit i na zdravotní pojištění.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jak to funguje v praxi s příjmy a výdaji

Na osobu spolupracující můžete převést část svých příjmů. Platí přitom, že na osobu spolupracující převádíte vždy stejný procentuální podíl příjmů a výdajů. Pokud tedy na manželku či manžela převedete 45 % příjmů, musíte převést i 45 % výdajů.

Zákon o daních z příjmů stanovuje maximální limity pro manžela či manželku a pro ostatní spolupracující osoby:

 1. Pokud je vaší osobou spolupracující manžel či manželka, můžete na ni převést až 50 % příjmů a výdajů do maximální výše 540 tisíc Kč.
 2. Pokud je vaší osobou spolupracující někdo jiný, můžete na něj převést až 30 % příjmů a výdajů do maximální výše 180 tisíc Kč.

Spolupracujících osob můžete mít i více. Pokud se rozhodnete, že budete podnikat například s manželkou a dvěma dětmi, můžete na ně ale celkově převést maximálně 30 % příjmů a výdajů.

Jednoduchý příklad z praxe

OSVČ Karel má roční příjem 800 000 Kč. Výdaje počítá procentem z příjmů, při uplatnění 60% paušálu tak činí 480 000 Kč.

Pokud podniká sám, má zisk (a tedy daňový základ) 320 000 Kč. 15% daň z příjmu u něj dělá 48 000 Kč. Po uplatnění základní slevy na poplatníka (24 840 Kč) na daních odvede 23 160 Kč.

Karel se ale rozhodl využít spolupracující osoby a 50 % svých příjmů a výdajů převedl na manželku Irenu. To znamená, že na ni převedl 400 000 Kč příjmů a 240 000 Kč výdajů.

Daňové přiznání Karla pak vypadá takto:
Příjmy: 400 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
Zisk (daňový základ): 160 000 Kč
15% daň z příjmu: 24 000 Kč
Daňová povinnost po uplatnění slev: 0 Kč

Daňové přiznání Ireny by vypadalo úplně stejně:
Příjmy: 400 000 Kč
Výdaje: 240 000 Kč
Zisk (daňový základ): 160 000 Kč
15% daň z příjmu: 24 000 Kč
Daňová povinnost po uplatnění slev: 0 Kč

Zatímco v prvním případě, kdy Karel podniká sám, zaplatí na daních 23 160 Kč, s využitím spolupracující osoby – manželky Ireny – neodvedou na daních nic.

S pomocí spolupracující osoby si snížíte nejen daně z příjmů, ale můžete se v některých případech vyhnout placení solidární daně.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank