Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Zákon o daních z příjmu

Tento zákon definuje příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických a právnických osob. V případě fyzických osob jsou to zejména příjmy ze:

  • závislé činnosti,
  • samostatné činnosti
  • nebo z kapitálového majetku.
U právnických osob je rozsah zdanění závislý na typu právnické osoby. Jinak podléhají dani z příjmů například:
  • veřejně prospěšní poplatníci,
  • investiční fondy
  • nebo zájmová sdružení právnických osob.
Zákon o daních z příjmů určuje, kdo má povinnost podat daňové přiznání a také stanovuje rozsah daňového zvýhodnění.

blankZpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz