Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Zákon o daních z příjmu

Co je to Zákon o daních z příjmu?

Tento zákon definuje příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických a právnických osob. V případě fyzických osob jsou to zejména příjmy ze:

  • závislé činnosti,
  • samostatné činnosti
  • nebo z kapitálového majetku.

U právnických osob je rozsah zdanění závislý na typu právnické osoby. Jinak podléhají dani z příjmů například:

  • veřejně prospěšní poplatníci,
  • investiční fondy
  • nebo zájmová sdružení právnických osob.

Zákon o daních z příjmů určuje, kdo má povinnost podat daňové přiznání a také stanovuje rozsah daňového zvýhodnění.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.