Zákon o daních z příjmu

Co je to Zákon o daních z příjmu?

Tento zákon definuje příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických a právnických osob. V případě fyzických osob jsou to zejména příjmy ze:

  • závislé činnosti,
  • samostatné činnosti
  • nebo z kapitálového majetku.

U právnických osob je rozsah zdanění závislý na typu právnické osoby. Jinak podléhají dani z příjmů například:

  • veřejně prospěšní poplatníci,
  • investiční fondy
  • nebo zájmová sdružení právnických osob.

Zákon o daních z příjmů určuje, kdo má povinnost podat daňové přiznání a také stanovuje rozsah daňového zvýhodnění.