Blog Money / Slovník pojmů / Zákon o daních z příjmu

Tento zákon definuje příjmy, které podléhají dani z příjmů fyzických a právnických osob. V případě fyzických osob jsou to zejména příjmy ze:

  • závislé činnosti,
  • samostatné činnosti
  • nebo z kapitálového majetku.

U právnických osob je rozsah zdanění závislý na typu právnické osoby. Jinak podléhají dani z příjmů například:

  • veřejně prospěšní poplatníci,
  • investiční fondy
  • nebo zájmová sdružení právnických osob.

Zákon o daních z příjmů určuje, kdo má povinnost podat daňové přiznání a také stanovuje rozsah daňového zvýhodnění.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny