Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Airbnb, Uber a daně. Jaké máte povinnosti, pokud vyděláváte na sdílené ekonomice?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Airbnb, Uber a daně. Jaké máte povinnosti, pokud vyděláváte na sdílené ekonomice?

Airbnb, Uber a daně. Jaké máte povinnosti, pokud vyděláváte na sdílené ekonomice?
Seyfor, a. s.
06. 05. 2019
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se4
Airbnb, Uber a daně. Jaké máte povinnosti, pokud vyděláváte na sdílené ekonomice?

Sdílená ekonomika i přes regulace roste vysokým tempem. Ve veřejné dopravě nebo v poskytování ubytování se sdíleným službám musí podnikatelé přizpůsobovat. A přizpůsobují se i zákony, například ty daňové. Přečtěte si, jak danit, pokud jezdíte s Uberem nebo poskytujete ubytování skrz Airbnb.

Sdílená ekonomika má mnoho odpůrců

Taxikáři si stěžují, že přes Uber mohou vozit pasažéry nelicencovaní řidiči, a hoteliéři se rozčilují, že jim Airbnb, který nemusí dodržovat stejné podmínky jako oni, krade hosty.

Služby sdílené ekonomiky zjednodušují podnikání. Umožňují totiž podnikat i těm, kteří by na to samostatně neměli prostředky. Vzrůstající počet lidí, kteří si vydělávají pomocí služeb, jako je Uber nebo Airbnb, se ale nelíbí ani finančním úřadům, protože často své výdělky nesprávně daní.

Jenže jak správně danit?

Airbnb je ubytovací služba

Co se týče ubytovací služby Airbnb, Ministerstvo financí vydalo v roce 2017 metodiku, která rozlišuje nájem a ubytovací službu.

Pronájem je příjem, ze kterého se neplatí sociální ani zdravotní pojištění a v daňovém přiznání se k němu uplatní 30% náklady. Nic víc.

Ubytování přes Airbnb ovšem není nájem. Je to ubytovací služba. A když takovou službu provádíte opakovaně, tak podnikáte. Z toho vyplývá, že musíte splnit následující:

 1. Potřebujete živnostenské oprávnění. Buď si na živnostenském úřadě vyřídíte nové za 1 000 Kč, nebo rozšíříte stávající za polovinu o nový obor podnikání.
 2. Pokud váš příjem za uplynulý rok přesáhne rozhodnou částku (pro rok 2019 to je 78 478 Kč), musíte odvádět také alespoň minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Musíte také podávat přehled o příjmech a výdajích na pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Výše plateb se odvíjí od toho, jestli příjmy z poskytování ubytovacích služeb jsou vaší hlavní nebo vedlejší činností.
 3. Podle zákona o elektronické evidenci tržeb musíte veškeré platby v hotovosti nebo platební kartou za ubytovací služby evidovat. Takže i v případě, že jste přijali jedinou takovou platbu, musíte splnit své povinnosti týkající se EET. Využíváte-li pro platby například bankovní převod, EET se vás netýká.
 4. Příjem z podnikání, který vám vznikne poskytováním služeb přes Airbnb, musíte celý řádně zdanit. Je tedy nutné podat přiznání k dani z příjmů (a to i v případě, že jste zaměstnanec a podnikáte máte pouze jako vedlejší činnost) a tyto příjmy vyplnit do 1. přílohy formuláře. Uplatnit můžete 60% výdajový paušál.
 5. Protože Airbnb sídlí v Irsku, tak po uhrazení poplatku za užití platformy platí následující:
  • Pokud je pronajímatel nemovitosti plátce DPH (příjmy za uplynulých po sobě jdoucích 12 měsíců vyšší než 1 milion Kč), platí daňový režim reverse charge. Poplatek přizná k dani, ale má nárok na odpočet.
  • Jestli pronajímatel není plátce DPH, musí se zaregistrovat jako osoba identifikovaná. V měsících, kdy vznikne zdanitelné plnění, podává taková osoba přiznání k DPH (elektronicky).

Osoby, které pronajímají své nemovitosti přes Airbnb a své příjmy z této aktivity nedanili, nebo danili nesprávně, se musí připravit na výzvu k nápravě, která přijde ze strany finančního úřadu.

I řidič Uberu je podnikatel jako každý jiný

Služby sdílené ekonomiky výrazně zasáhly také do osobní přepravy a začaly na trhu zatápět klasickým taxislužbám. Po období, které těmto službám přálo, nabral vývoj opačný kurz a Uber a podobné služby začaly být v českých městech regulovány či zakazovány.

S chystanou novelou zákona o silniční dopravě se připravuje zrovnoprávnění podobných služeb s klasickými taxislužbami. Místo nápisu Taxi na střeše automobilu bude stačit potisk, taxametr nahradí aplikace v telefonu a odpadnou povinné zkoušky z místopisu. Řidiči sdílených taxislužeb tak zřejmě opět budou moci vyjet do českých měst a lákat na nižší ceny.

Jak je to ale s daněmi, když se chcete živit jako řidič Uberu?

 1. Opět musíte mít platné živnostenské oprávnění. Ovšem musí to být koncesovaná živnost v oboru Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
 2. Veškeré příjmy musíte samozřejmě řádně danit. Máte povinnost vést si účetnictví nebo daňovou evidenci. Kromě toho vzniká také tzv. registrační povinnost. To znamená, že musíte podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně do 15 dnů od prvního dne započetí výdělečné činnosti. Daň z příjmů fyzických osob je 15 % ze základu daně.
 3. Pokud nejste plátcem DPH (obrat v posledních 12 měsících nepřesáhl 1 milion korun), musíte se stát tzv. identifikovanou osobou a uvést v daňovém přiznání daň, kterou jste přijali od služby Uber, ta má totiž sídlo v Nizozemí.
 4. Protože pro účely podnikání využíváte svůj osobní automobil, musíte odvádět také silniční daň. A to v každém měsíci, ve kterém jste vozidlo k výdělečné činnosti použili. Tato daň se odvádí formou pravidelných čtvrtletních záloh na účet finančního úřadu. Nejčastěji řidiči odvádí částku mezi 2–3 tisíci Kč za rok.

Další možností, jak jezdit pro Uber, je stát se členem tzv. „flotily”, což je s.r.o., pod kterou řidič jezdí. V takovém případě je zaměstnancem dané společnosti a daňové povinnosti neřeší.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních