Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Sleva na manželku v roce 2023 a 2024: co musíte splnit a jak ji uplatnit?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Sleva na manželku v roce 2023 a 2024: co musíte splnit a jak ji uplatnit?

Sleva na manželku v roce 2023 a 2024: co musíte splnit a jak ji uplatnit?
Seyfor, a. s.
24. 04. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se105
Aktualizováno pro rok 2024: 02. 04. 2024
Sleva na manželku v roce 2023 a 2024: co musíte splnit a jak ji uplatnit?

Obsah

  Uplatněním slevy na manžela či manželku si snížíte daňovou povinnost a ulevíte rodinnému rozpočtu téměř o 25 tisíc korun. Za jakých podmínek si slevu můžete uplatnit a jaké k tomu potřebujete dokumenty?

  Na jaře 2024 podáváte daňové přiznání za rok 2023. V článku se podíváme, jak do tohoto přiznání uvést slevu na manželku / manžela.

  Daňovou slevu na manželku / manžela můžete uplatnit jen jednou ročně. Učinit tak můžete v daňovém přiznání (jestliže si daně zpracováváte sami, to se nejčastěji týká OSVČ), nebo v ročním zúčtováním u zaměstnavatele.

  Protože doma s dětmi zůstávají častěji ženy, ujalo se spíše označení sleva na manželku. Slevu však pochopitelně může využít i pracující žena, jejíž manžel nemá dostatečně vysoké příjmy.

  Kolik činí sleva na manželku a kdy na ni máte nárok

  Základní výše slevy činí 24 840 Kč za rok. Jestliže se jedná o manžela či manželku s průkazem ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

  Abyste tuto slevu mohli uplatnit, pohlídejte si dvě podmínky.

  1. Sezdaní partneři

  Slevu na manžela/manželku nemůžete uplatňovat u přítelkyně nebo přítele, i když s vámi žijí ve stejné domácnosti a starají se o vaše společné děti.

  Podle zákona slevu čerpají jen ti, kteří uzavřou manželství či registrované partnerství.

  Od roku 2024 dochází ke zpřísnění podmínky pro uplatnění daňové slevy na vyživovaného manžela / manželku (partnera / partnerku) – vyživovaný manžel / manželka se musí starat o dítě do tří let věku ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání za rok 2024 na počátku roku 2025 bude již nutné respektovat tuto zpřísňující podmínku.

  2. Příjmy do limitu

  Vaše druhá polovička musí mít roční příjmy nižší než 68 000 Kč.

  Co se zahrnuje do příjmů manželky

  Následující tabulka vám pomůže při určení výše příjmů za uplynulý rok.

  Příjmy, které se do limitu započítávají ✔️ Příjmy, které se do limitu nezapočítávají ❌
  hrubá mzda a odměny z pracovních dohod (DPP či DPČ) rodičovský příspěvek
  příjmy z podnikání dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči
  příjmy z pronájmu stipendium během studia
  důchody ze sociálního pojištění (starobní a invalidní důchod) zvýšení důchodu pro bezmocnost
  nemocenské dávky státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření
  peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) vrácení daně z příjmů za minulé zdaňovací období
  dávky v nezaměstnanosti dávky sociální podpory a sociální péče
  přijaté dary stipendia při studiu
  příjmy podléhající srážkové dani (např. výplata podílů na zisku)

  Příjmy se vyčíslují vždy za uplynulé zdaňovací období, tedy za časový úsek od 1. ledna do 31. prosince.

  Slevu partneři často využívají, pokud jeden z nich pracuje a druhý zůstává doma s dítětem na rodičovské.

  Započítávání příjmů na konci roku

  Problematické bývají přijaté částky na přelomu roku. Například:

  • Mzda za prosinec 2023 vám sice na účet přijde až v lednu 2024, ale pro účely stanovení příjmu jednoho z manželů se započítává do příjmů roku 2023.
  • U mateřské, nemocenské nebo starobního důchodu je naopak rozhodující měsíc, ve kterém byly vyplaceny. Dávky přijaté v lednu 2024 se tedy pro účely stanovení příjmů započítávají do roku 2024.

  Co doložit při uplatnění slevy na manželku

  K přílohám daňového přiznání (případně do mzdové účtárny) doložte:

  • Čestné prohlášení, které obsahuje identifikační údaje manžela či manželky s nízkými příjmy (jméno, rodné číslo, bydliště, datum a místo podpisu). V něm stvrdí, že jejich příjmy ve zdaňovacím období 2023 nepřesáhly částku 68 000 Kč (podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů).
  • Kopii dokladu totožnosti (např. občanského průkazu) manžela/manželky s nízkými příjmy.

  Příjmy není nutné dokládat speciálním formulářem, potvrzují se čestným prohlášením. Pro toto čestné prohlášení neexistuje žádný závazný vzor.

  Stačí tedy, když vytvoříte dokument s nadpisem Čestné prohlášení, které vyplní váš partner/ka. Můžete se inspirovat například tímto textem:

  Já, [doplňte jméno a příjmení], rodné číslo: [doplňte rodné číslo], trvalým bydlištěm [doplňte  adresa] prohlašuji, že jsem měl/a v roce [doplňte rok] nižší příjmy než 68 000 Kč.

  Následně se vaše manželka či manžel podepíše a uvede datum a místo podpisu.

  U majitelů ZTP/P je kromě výše uvedených dokumentů nutné nárok na slevu prokázat kopií průkazu ZTP/P.

  V daňovém přiznání za rok 2024 počátkem roku 2025 bude navíc nutné prokázat splnění podmínky, že vyživovaný manžel / manželka pečují o dítě do tří let věku ve společně hospodařící domácnosti.

  Nárok na daňový bonus u slevy na manželku nevzniká

  Mějte také na paměti, že sleva na manžela/manželku snižuje vypočtenou daň z příjmů maximálně do nuly (podobně jako jiné slevy na dani). To znamená, že vám stát nevyplatí daňový bonus, jako je zvykem třeba u daňového zvýhodnění na děti (někdy přezdívaném sleva na dítě).

  Při svatbě v průběhu roku se sleva poměrně krátí

  Pokud žijete ve sňatku několik let, slevu si uplatníte v plné výši. Jestliže však ke svatbě došlo v průběhu loňského roku, výše slevy se poměrně krátí a rozpočítává do jednotlivých měsíců.

  Pokud například uzavřete svatbu v průběhu května, nárok na uplatnění slevy vám vzniká až od června (tedy od 1. dne měsíce následujícího po svatbě). V takovém případě svou daňovou povinnost snížíte o 14 490 Kč (uplatníte si měsíční slevu 2 070 Kč za 7 měsíců).

  Daňová sleva na vyživovaného manžela / manželku se poměruje zejména v situaci uzavření / zrušení manželství / registrovaného partnerství a úmrtí.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Narození dítěte a sleva na manželku

  Další častou situací je, že se manželům narodí dítě. Z důvodu péče o něj jeden z partnerů opustí zaměstnání a jeho roční příjmy mohou být nižší než 68 000 Kč.

  Příklad:

  Manželům Kovářovým se 15. dubna narodilo první dítě. Předtím byla paní Kovářová zaměstnaná a její hrubá mzda byla 40 000 Kč. Na mateřskou dovolenou nastoupila 6 týdnů před očekávaným termínem porodu, tedy 4. března. Mateřskou paní Kovářová pobírá do druhé poloviny září.

  Za rok, ve kterém se narodilo jejich první dítě, si pan Kovář slevu na manželku nebude moci uplatnit. Do výše jejích příjmů se totiž započítává jak mzda, kterou paní Kovářová pobírala za leden a únor, tak i peněžitá pomoc v mateřství. Celkově její příjmy tedy přesáhly částku 68 000 Kč.

  Omezení pro OSVČ

  Slevu si můžete odečíst také, pokud jako OSVČ při podnikání využíváte výdajový paušál procentem z příjmů anebo vedete daňovou evidenci.

  Pozor – pokud jste se přihlásili k tzv. paušální dani, která byla zavedena v lednu 2021, nemůžete čerpat žádné daňové odpočty a slevy, tím pádem ani slevu na manželku.

  Slevu na manžela/manželku si ovšem nemůžete uplatnit, pokud vám partner vypomáhá při výkonu vaší samostatné výdělečné činnosti jako tzv. spolupracující osoba. Příjmy a výdaje si tehdy rozdělíte mezi sebou.

  Podívejte se na přehled všech daňových slev u OSVČ, které si uplatníte v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Sleva na manželku v daňovém přiznání

  Na webu Moje daně najdete interaktivní daňové formuláře. Ve formuláři pro Daň z příjmu fyzických osob vyplníte údaje o manželce/manželovi v 5. oddíle. (Vyplňte je pouze v případě, že slevu uplatňujete, jinak můžete tyto kolonky přeskočit.)

  Do interaktivního formuláře na řádku 65a uvedete, za kolik měsíců slevu čerpáte. Následně se vám ve formuláři automaticky zobrazí aktuální výše slevy.

  K daňovému přiznání přidejte přílohy, o kterých jsme psali výše:

  • čestné prohlášení partnera s nízkými příjmy,
  • kopii jeho dokladu totožnosti,
  • případně i kopii průkazu ZTP.

  Přečtěte si další podrobné články na téma daňových slev:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních