Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Sleva na manželku v roce 2023: co musíte splnit a jak ji uplatnit?
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Sleva na manželku v roce 2023: co musíte splnit a jak ji uplatnit?

Sleva na manželku v roce 2023: co musíte splnit a jak ji uplatnit?
Solitea, a.s.
24. 04. 2023
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se40
Sleva na manželku v roce 2023: co musíte splnit a jak ji uplatnit?

Obsah

  Uplatněním slevy na manžela či manželku si snížíte daňovou povinnost a ulevíte rodinnému rozpočtu téměř o 25 tisíc korun. Na slevu máte obvykle nárok, pokud je jeden z manželů dlouhodobě nezaměstnaný, stará se o děti v domácnosti, případně ještě studuje. Za jakých podmínek si slevu můžete uplatnit a jaké k tomu potřebujete dokumenty?

  Na jaře 2023 podáváte daňové přiznání za rok 2022. V článku se podíváme, jak do tohoto přiznání uvést slevu na manželku.

  Daňovou slevu na manželku můžete uplatnit jen jednou ročně. Učinit tak můžete v daňovém přiznání (jestliže si daně zpracováváte sami, to se nejčastěji týká OSVČ), nebo v ročním zúčtováním u zaměstnavatele.

  Protože doma s dětmi zůstávají častěji ženy, ujalo se spíše označení sleva na manželku. Slevu však pochopitelně může využít i pracující žena, jejíž manžel nemá dostatečně vysoké příjmy.

  Kolik činí sleva na manželku a kdy na ni máte nárok

  Základní výše slevy činí 24 840 Kč za rok. Jestliže se jedná o manžela či manželku s průkazem ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

  Abyste tuto slevu mohli uplatnit, pohlídejte si dvě podmínky.

  1. Sezdaní partneři

  Slevu na manžela/manželku nemůžete uplatňovat u přítelkyně nebo přítele, i když s vámi žijí ve stejné domácnosti a starají se o vaše společné děti.

  Podle zákona slevu čerpají jen ti, kteří uzavřou manželství či registrované partnerství.

  2. Příjmy do limitu

  Vaše druhá polovička musí mít roční příjmy nižší než 68 000 Kč.

  Co se zahrnuje do příjmů manželky

  Následující tabulka vám pomůže při určení výše příjmů za uplynulý rok.

  Příjmy, které se do limitu započítávají ✔️ Příjmy, které se do limitu nezapočítávají ❌
  hrubá mzda a odměny z pracovních dohod (DPP či DPČ) rodičovský příspěvek
  příjmy z podnikání dávky v hmotné nouzi a příspěvek na péči
  příjmy z pronájmu stipendium během studia
  důchody ze sociálního pojištění (starobní a invalidní důchod) zvýšení důchodu pro bezmocnost
  nemocenské dávky státní příspěvky na penzijní připojištění, na stavební spoření
  peněžitá pomoc v mateřství (mateřská) vrácení daně z příjmů za minulé zdaňovací období
  dávky v nezaměstnanosti dávky sociální podpory a sociální péče
  přijaté dary stipendia při studiu
  příjmy podléhající srážkové dani (např. výplata podílů na zisku)

  Příjmy se vyčíslují vždy za uplynulé zdaňovací období, tedy za časový úsek od 1. ledna do 31. prosince.

  Slevu partneři často využívají, pokud jeden z nich pracuje a druhý zůstává doma s dítětem na rodičovské.

  Započítávání příjmů na konci roku

  Problematické bývají přijaté částky na přelomu roku. Například:

  • Mzda za prosinec 2022 vám sice na účet přijde až v lednu 2023, ale pro účely stanovení příjmu jednoho z manželů se započítává do příjmů roku 2022.
  • U mateřské, nemocenské nebo starobního důchodu je naopak rozhodující měsíc, ve kterém byly vyplaceny. Dávky přijaté v lednu 2023 se tedy pro účely stanovení příjmů započítávají do roku 2023.

  Co doložit při uplatnění slevy na manželku

  K přílohám daňového přiznání (případně do mzdové účtárny) doložte:

  • Čestné prohlášení, které obsahuje identifikační údaje manžela či manželky s nízkými příjmy (jméno, rodné číslo, bydliště, datum a místo podpisu). V něm stvrdí, že jejich příjmy ve zdaňovacím období 2022 nepřesáhly částku 68 000 Kč (podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů).
  • Kopii dokladu totožnosti (např. občanského průkazu) manžela/manželky s nízkými příjmy.

  Příjmy není nutné dokládat speciálním formulářem, potvrzují se čestným prohlášením.

  U majitelů ZTP/P je kromě výše uvedených dokumentů nutné nárok na slevu prokázat kopií průkazu ZTP/P.

  Nárok na daňový bonus u slevy na manželku nevzniká

  Mějte také na paměti, že sleva na manžela/manželku snižuje vypočtenou daň z příjmů maximálně do nuly (podobně jako jiné slevy na dani). To znamená, že vám stát nevyplatí daňový bonus, jako je zvykem třeba u daňového zvýhodnění na děti (někdy přezdívaném sleva na dítě).

  Při svatbě v průběhu roku se sleva poměrně krátí

  Pokud žijete ve sňatku několik let, slevu si uplatníte v plné výši. Jestliže však ke svatbě došlo v průběhu loňského roku, výše slevy se poměrně krátí a rozpočítává do jednotlivých měsíců.

  Pokud například uzavřete svatbu v průběhu května, nárok na uplatnění slevy vám vzniká až od června (tedy od 1. dne měsíce následujícího po svatbě). V takovém případě svou daňovou povinnost snížíte o 14 490 Kč (uplatníte si měsíční slevu 2 070 Kč za 7 měsíců).

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Omezení pro OSVČ

  Slevu si můžete odečíst také, pokud jako OSVČ při podnikání využíváte výdajový paušál procentem z příjmů anebo vedete daňovou evidenci.

  Pozor – pokud jste se přihlásili k tzv. paušální dani, která byla zavedena v lednu 2021, nemůžete čerpat žádné daňové odpočty a slevy, tím pádem ani slevu na manželku.

  Slevu na manžela/manželku si ovšem nemůžete uplatnit, pokud vám partner vypomáhá při výkonu vaší samostatné výdělečné činnosti jako tzv. spolupracující osoba. Příjmy a výdaje si tehdy rozdělíte mezi sebou.

  Podívejte se na přehled všech daňových slev u OSVČ, které si uplatníte v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Sleva na manželku v daňovém přiznání

  Na webu Moje daně najdete interaktivní daňové formuláře. Ve formuláři pro Daň z příjmu fyzických osob vyplníte údaje o manželce/manželovi v 5. oddíle. (Vyplňte je pouze v případě, že slevu uplatňujete, jinak můžete tyto kolonky přeskočit.)

  Do interaktivního formuláře na řádku 65a uvedete, za kolik měsíců slevu čerpáte. Následně se vám ve formuláři automaticky zobrazí aktuální výše slevy.

  K daňovému přiznání přidejte přílohy, o kterých jsme psali výše:

  • čestné prohlášení partnera s nízkými příjmy,
  • kopii jeho dokladu totožnosti,
  • případně i kopii průkazu ZTP.

  Přečtěte si další podrobné články na téma daňových slev:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Aktuální webináře
  Úvod do účetnictví a daní pro podnikatele
  26. 06. 2023
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  14. 09. 2023
  Novinky v DPH 2023
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních