Podnikání / Zpravodajství/Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 2 milionů: komu se v roce 2023 vyplatí?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 2 milionů: komu se v roce 2023 vyplatí?

Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 2 milionů: komu se v roce 2023 vyplatí?
Seyfor, a. s.
26. 07. 2023
Doba čtení8 minut čtení
Líbilo se322
Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 2 milionů: komu se v roce 2023 vyplatí?

Obsah

  Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ mohou odvádět zdravotní a sociální pojištění společně s platbou daně z příjmů paušálem. Tzv. paušální daň OSVČ ulehčuje administrativu a některým i šetří peníze. Přečtěte si, zda se vám odvody v paušálním režimu vyplatí a jak se liší oproti klasickým.

  Od 1. ledna 2021 OSVČ s jedním formulářem a platbou splní všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů. Podnikatelé se k paušální dani přihlásí dobrovolně, ulehčí si administrativu a ušetří čas, který by jinak strávili papírováním.

  Paušální daň, která v roce 2023 v prvním pásmu činí 6 208 Kč měsíčně, v sobě zahrnuje:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 722 Kč,
  • pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 386 Kč
  • a daň z příjmů v symbolické částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

  Za rok 2023 tak každá OSVČ v prvním pásmu odvede 74 496 Kč. Částka se každým rokem přirozeně zvyšuje. Na vývoj paušální daně má totiž vliv nejen zvyšování záloh na pojištění, ale také inflace, HDP i nezaměstnanost.

  TIP: Přečte si aktuální článek pro paušální daň v roce 2023

  Paušální daň využijí drobní živnostníci

  K paušální dani na celý rok se mohou vždy do 10. ledna přihlásit podnikatelé, kteří mají roční obrat do 2 milionů korun (v roce 2022 tato hranice byla 1 milion korun).

  To ale není jediná podmínka. Podle zákona č. 540/2020 Sb. se k paušální dani může pro nadcházející roky přihlásit pouze podnikatel, který:

  • není plátcem DPH a nemá k ní registrační povinnost,
  • nevykonává funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči kterému by úřady zahájily insolvenční řízení
  • a nemá příjmy ze závislé činnosti s výjimkou příjmů z DPP.

  Tři pásma paušální daně

  Kvůli navýšení limitu pro vstup do režimu paušální daně se zvětšil počet podnikatelů, kteří se k ní mohou přihlásit. Proto se od roku 2023 rozdělila paušální daň do tří pásem. Podnikatelé se do nich rozřazují podle výše příjmů a druhu vykonávané činnosti (respektive uplatnitelného výdajového paušálu):

  • Do prvního pásma spadají podnikatelé s ročními příjmy do 1 milionu korun, bez ohledu na druh činnosti. Dále podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun, pokud se alespoň na 75 % příjmů dá uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál. Stejně tak do prvního pásma spadají podnikatelé s příjmy do 2 milionů korun za rok, pokud na alespoň 75 % příjmů mohou uplatnit 80% paušál. Měsíčně zaplatí paušální daň 6 208 korun.
  • Ve druhém pásmu jsou podnikatelé s příjmy do 1,5 milionu korun ročně bez ohledu na druh činnosti, nebo s příjmy do 2 milionů korun, pokud na 75 % příjmů můžou uplatnit 60% nebo 80% výdajový paušál. Měsíčně pak zaplatí 16 000 korun.
  • Třetí pásmo je pro podnikatele s ročními příjmy do 2 milionů korun bez ohledu na druh činnosti. Měsíční paušální daň činí 26 000 korun.

  Pokud podnikatel vstoupil v roce 2023 do paušálního režimu, zvolil si pásmo podle výše příjmů. Když paušální daň využíval už předtím, zůstal v prvním pásmu.

  Nižší administrativa na úkor daňových úlev

  S jediným odvodem se živnostníci zbaví komunikace se třemi úřady. Jednoduše si nastaví trvalý příkaz do 20. dne daného měsíce na částku 6 208, 16 000 nebo 26 000 Kč podle pásma. Dopředu si tak vyřeší všechny své povinnosti. S paušální daní jim dokonce odpadá povinnost podání daňového přiznání či přehledů pojistného.

  Jak si nastavíte trvalý příkaz k paušální dani

  Paušální daň zaplatíte na účet příslušného finančního úřadu s

  Za variabilní symbol dosadíte IČO, tedy obecný nebo vlastní identifikátor. U fyzické osoby je obecným identifikátorem rodné číslo bez mezer a lomítka.

  S paušální daní se pak podle Ministerstva financí také:

  • vyhnete nákladům na daňové poradce nebo účetní,
  • snížíte počet kontrol z finančního úřadu. Doporučujeme však pečlivou evidenci příjmů, kterou může chtít finanční úřad doložit – například s fakturační službou iDoklad, kde budete mít všechny faktury na jednom místě, včetně výše příjmů.

  • Vystavování a evidence faktur a prodejních dokladů
  • Sledování příjmů a výdajů
  • Správa obchodních kontaktů
  • a mnoho dalšího
   

  Přihlášení k paušální dani má i své nevýhody. Podnikatelům s ním odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a úlevy. Nebudou moci uplatnit slevu na:

  Podnikatelé si v daňovém základu neuplatní ani zaplacené úroky z hypotečního úvěru nebo životní pojištění.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Komu se vyplatí paušální daň

  To, zda se vám paušální daň vyplatí, záleží na výši příjmů, způsobu výpočtu výdajů a případných daňových úlevách.

  Vezměme si podnikatele s ročními tržbami 800 tisíc korun, který využívá 40% výdajový paušál. Paušální daň ve výši 6 208 Kč měsíčně (protože spadá do 1. pásma) se mu vyplatí, pokud je bezdětný a uplatňuje pouze slevu na poplatníka, ale i jako rodiči, který by teoreticky uplatnil navíc slevu na dvě děti. V prvním případěušetří měsíčně 5 976 Kč.

  Počet dětí Daň po slevách Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkové roční odvody a daň Celkové měsíční odvody Rozdíl odvodů oproti paušální dani
  0 41 160 Kč 70 080 Kč 32 663 Kč 143 903 Kč 11 992 Kč 5 784 Kč
  1 25 956 Kč 70 080 Kč 32 663 Kč 128 699 Kč 10 725 Kč 4 517 Kč
  2 3 636 Kč 70 080 Kč 32 663 Kč 106 379 Kč 8 865 Kč 2 657 Kč

  Naopak drobní podnikatelé, kteří využívají 80% výdajový paušál na paušální dani spíše prodělají. Například drobnému podnikateli s ročními příjmy 400 tisíc korun se paušální daň nevyplatí s dětmi ani bez nich. Bezdětný podnikatel by s ní ročně odvedl o 6 504 korun více.

  Jestli se vám paušální daň vyplatí, zjistíte jednoduše s daňovou kalkulačkou Ministerstva financí na jejich stránkách.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Paušální daň: opatření, které zmenšuje rozdíly v důchodech

  Stát vnímá paušální daň jako opatření, které zmenší rozdíly mezi odvody zaměstnanců a živnostníků. Většina OSVČ totiž odvádí jen minimální sociální pojistné. Díky konceptu paušální daně podnikatelé odvedou sice jen 100 Kč na daních, ale připlatí do důchodového systému, čímž si zvýší i důchody.

  Stát si od paušální daně slibuje posílení důchodového pilíře. Zachovává přitom dobrovolné přispívání vyšší částkou na penzijní připojištění.  

  Jak se k paušální dani přihlásit

  K přihlášení do paušálního režimu slouží formulář Ministerstva financí, tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který je k dispozici k vyplnění online v aplikaci, nebo ke stažení ve formátu PDF. Oznámení podáte pomocí datové schránky, případně poštou nebo osobně na finančním úřadě.

  Čas na vstup do paušálního režimu máte každý rok od 1. do 10. ledna.Pokud s podnikáním teprve začínáte, dokument pošlete ještě před zahájením činnosti kdykoliv v průběhu roku.

  Pokud jste tedy začali s paušální daní od roku 2023, oznámení jsme museli odeslat nejpozději 10. ledna 2023. Pokud jste to do 10. ledna nestihli, můžete do režimu vstoupit až za rok. Jakmile do režimu paušální daně jednou vstoupíte, v příštích letech již o tento režim nežádáte a odvádíte daň, dokud splňujete podmínky.

  Oznámení podáváte na tiskopisu ministerstva, nebo si vytvoříte vlastní dokument, který bude obsahovat totožný obsah – tedy údaje i strukturu.

  V oznámení zazní povinné informace jako:

  • identifikační a kontaktní údaje,
  • údaje o vstupu do paušálního režimu,
  • detaily o důchodovém pojištění 
  • a údaje ke zdravotnímu pojištění živnostníka.

  Se zasláním oznámení podnikatelé potvrzují splnění podmínek k zapsání do paušální daně a nic více již neřeší. Nastaví si jen trvalý příkaz s platbou paušální daně a zruší si platby záloh na sociálním a zdravotním pojištění v internetovém bankovnictví. Informaci o zrušení záloh si už řeší Finanční úřad se zdravotní pojišťovnou i správou sociálního zabezpečení sám.

  Kdy podnikatelům zaniká možnost platby daně paušálem

  Pokud živnostník během roku přesáhne limit příjmů z podnikání ve výši 2 milionů korun, skutečnost oznámí do 15 dnů finančnímu úřadu a od té chvíle opět platí zálohy a podává daňové přiznání. Dosažení limitu příjmů si hlídá sám díky vedení základní evidence příjmů.

  Pokud se podnikatel ocitne v dlouhodobé pracovní neschopnosti, doporučujeme přerušit živnost, se kterou zaniká i povinnost platby záloh k paušální dani. Zálohy pak neplatí od nadcházejícího měsíce.

  Video: Představení paušální daně

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.