Podnikání / Rozvoj podnikání/Podnikání při mateřské: co si jako OSVČ pohlídat
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Podnikání při mateřské: co si jako OSVČ pohlídat

Podnikání při mateřské: co si jako OSVČ pohlídat
Seyfor, a. s.
28. 12. 2023
Doba čtení10 minut čtení
Líbilo se4
Podnikání při mateřské: co si jako OSVČ pohlídat

Obsah

  Pokud jste už před nástupem na mateřskou dovolenou měli podnikání jako svoji hlavní ekonomickou činnost, platí pro vás během mateřské dovolené omezení – během pobírání peněžitého příspěvku v mateřství nemůžete osobně vykonávat podnikatelskou činnost. Můžete si ale najmout zaměstnance, který vaši práci zastane místo vás.

  Informace v tomto článku využijí oba rodiče – příspěvky vždy pobírá ten z nich, který se o dítě stará (tj. nechodí do práce). Muž může čerpat peněžitou pomoc v mateřství místo ženy nejdříve po skončení jejího šestinedělí. Mateřskou následně pobírá 21 týdnů.

  Výhody a nevýhody podnikání na mateřské

  Výhody:

  • Nepřerušíte svůj byznys a udržíte si klienty.
  • Máte dodatečný příjem z podnikání či si dorovnáte nízkou mateřskou.
  • Nevypadnete z oboru.

  Nevýhody:

  • Jako hlavní OSVČ si musíte najmout někoho, kdo bude práci vykonávat za vás. To s sebou nese relativně vysoké finanční náklady.
  • Zaměstnance musíte řídit a dohlížet na jeho práci, což může být časově náročné a stresující.

  Kolik dostanete mateřskou a rodičovskou jako OSVČ – výpočet

  Výše peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřská) se odvíjí od vašich plateb na nemocenské pojištění. Jako OSVČ si toto pojištění platíte dobrovolně.

  Jestliže jste si před narozením potomka nemocenské pojištění neplatili, na mateřskou nemáte nárok. V takovém případě začnete rovnou pobírat rodičovský příspěvek.

  Abyste mateřskou dostali, musíte splnit následující podmínky:

  • Nemocenské pojištění máte zaplacené za 270 kalendářních dní (tzn. 9 měsíců) v posledních dvou letech. Je jedno, zda jste nemocenské pojištění platili přerušovaně nebo v nepřetržitém časovém úseku, důležitý je celkový počet dní, který musí být minimálně 270.
  • Zároveň máte nemocenské pojištění zaplacené za alespoň 180 dní (6 měsíců) v období jednoho roku přede dnem nástupu na mateřskou.
  • Nemocenské pojištění si nemůžete doplatit zpětně – pokud plánujete otěhotnět, vyplatí se začít si platit nemocenské pojištění nejpozději rok před zamýšleným termínem porodu, abyste nasbírali dostatečný počet dnů pojištění.
  • Pojištění musíte platit vždy včas (nejpozději do posledního dne v daném kalendářním měsíci, případně dodatečně během následujícího měsíce). Pokud placení přerušíte, pojistné vám zanikne.
  • Myslete na to, že při mateřské nesmíte vy osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pokud byste tuto činnost osobně vykonávat začala, ztratíte nárok na peněžitý příspěvek v mateřství. Tuto skutečnost máte povinnost nahlásit správě sociálního zabezpečení.

  Výše vaší mateřské je 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění.

  Výše mateřské pro OSVČ

  Příklady:

  Měsíční platba nemocenského pojištění Měsíční výše mateřské (30 dní v měsíci)
  168 Kč (minimální výše) 5 550 Kč
  200 Kč 6 600 Kč
  250 Kč 8 250 Kč
  300 Kč 9 870 Kč

  Mateřskou pobíráte 28 týdnů (7 měsíců) a nastupujete na ni 8–6 týdnů před očekávaným datem porodu. Pokud se vám narodí víc dětí, pobírání mateřské se prodlužuje na 37 týdnů (cca 9 měsíců).

  Výši mateřské si můžete spočítat v excelové kalkulačce ČSSZ.

  Hlavní OSVČ nemůže na mateřské vykonávat podnikatelskou činnost osobně – ale může si na to někoho najmout.
  Hlavní OSVČ nemůže na mateřské vykonávat podnikatelskou činnost osobně – ale může si na to někoho najmout.

  Nemocenské pojištění pro účely mateřské

  Výše odvedených plateb na dobrovolné nemocenské pojištění má přímý vliv na výši vaší mateřské.

  Když se OSVČ rozhodne platit nemocenské pojištění, odvádí na něj 2,1 % ze svého měsíčního vyměřovacího základu. Ten spočítáte tak, že svůj zisk (příjmy − výdaje) uvedený v posledním daňovém přiznání podělíte dvěma. Číslo, které získáte, vydělíte 12.

  Příklad:

  Lucie měla v podnikání zisk 100 tisíc Kč za rok.

  100 000 : 2 = 50 000

  50 000 : 12 = 4 167 Kč (měsíční vyměřovací základ)

  Zákonem stanovený minimální měsíční vyměřovací základ je 8 000 Kč (pro rok 2023). Pokud vám váš měsíční vyměřovací základ vyjde nižší, odvody na nemocenské pojištění se nepočítají z něj, ale z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Přesně to je případ Lucie, která tedy pracuje s minimálním vyměřovacím základem.

  2,1 % z 8 000 = 168 Kč měsíčně

  Lucie tedy odvádí nejnižší možné nemocenské pojištění. Její měsíční mateřská bude 5 550 Kč.

  Zvýšení nemocenského pojištění

  Pokud by Lucie chtěla dostávat vyšší mateřskou, může si navýšit vyměřovací základ pro nemocenské pojištění.

  Dejte si ale pozor na to, že vyměřovací základ pro nemocenské pojištění nesmí být vyšší než váš vyměřovací základ pro sociální pojištění. Pokud by k tomu došlo, navýšil by se vám i vyměřovací základ pro sociální pojištění a tím pádem by se vám zvýšily zálohy na sociální pojištění.

  Z tohoto důvodu si obvykle OSVČ vyměřovací základ nemocenského pojištění navyšují pouze do výše vyměřovacího základu pro sociální pojištění.

  Maximální vyměřovací základ

  Existuje i maximální vyměřovací základ nemocenského pojištění. Spočítáte si ho v excelové kalkulačce ČSSZ pro rok 2023. Otevřete si stránku Výše a výpočet dávek, pod tabulkou klikněte na odkaz Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ. Maximální měsíční vyměřovací základ si spočítáte v první tabulce.

  Pokud jste v režimu paušální daně, váš maximální vyměřovací základ odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro dané pásmo.

  Maximální vyměřovací základ pro poplatníky v režimu paušální daně, 2023

  Pásmo maximální měsíční základ maximální měsíční platba nemocenského
  první 11 594 Kč 244 Kč
  druhé 25 500 Kč 536 Kč
  třetí 39 000 Kč 819 Kč

  Jak už jsme naznačili výše, pro OSVČ zpravidla není využití maximálního vyměřovacího základu výhodné, protože se tím výrazně zvýší i sociální pojištění.

  Nedostatečný počet dnů nemocenského pojištění

  Co dělat, když si nemocenské pojištění neplatíte a až přiliš pozdě zjistíte, že byste kvůli mateřské měli? V takovém případě už nestihnete nasbírat potřebný počet dní pojištění.

  Pokud se do této situace dostanete, plaťte si nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před nástupem na mateřskou. Na peněžitou pomoc v mateřství sice nebudete mít nárok, ale budete moci pobírat nemocenskou po dobu 6 týdnů před narozením dítěte a po dobu 6 týdnů po narození dítěte.

  Sociální a zdravotní pojištění

  OSVČ během čerpání mateřské neplatí sociální a zdravotní pojištění.

  Daně a účetnictví – co si pohlídat

  Co se týká daňového přiznání, peněžitou pomoc v mateřství v něm jako příjem neuvádíte. Mateřská je totiž do výše 36násobku minimální mzdy osvobozena od daně z příjmu. Do daňového přiznání uvedete pouze příjmy z podnikání a případné další příjmy (např. z pronájmu).

  Daňové přiznání nemusíte podávat, pokud vaše roční příjmy nepřesáhly stanovenou hranici. Pro rok 2023 je to 50 000 Kč (a mateřská se do této částky nepočítá, jak jsme si právě vysvětlili).

  Jestliže jste před nástupem na mateřskou byli v režimu paušální daně, v jejím placení pokračujete i během pobírání mateřské. Pokud byste s placením chtěli přestat, je potřeba přerušit živnost. V režimu paušální daně nepodáváte daňové přiznání.

  Co se týká účetnictví, neplatí pro vás během mateřské dovolené žádná speciální pravidla.

  Jak vám pomůže účetní software Money S3

  Pokud nechcete své podnikání přerušit, činnost za vás mohou vykonávat vaši spolupracovníci. Aby všechno klapalo, potřebujete si předem nastavit procesy, aby vše fungovalo i během vaší nepřítomnosti, respektive zejména v době, kdy budete nedostupní (období porodu a šestinedělí) nebo plně vytížení péčí o miminko.

  Velmi užitečným pomocníkem je účetní program. Slouží jako softwarové jádro firmy, ve kterém máte všechny důležité agendy. Data díky tomu nejsou ve složce ve vašem počítači nebo vaší hlavě, kde se k nim kolegové nedostanou, ale v účetním programu.

  Kolegům nastavíte různá oprávnění, aby se dostali jen k těm částem programu, se kterými potřebují pracovat.

  V účetním programu vaši kolegové můžou:

  • vystavovat faktury,
  • vést účetnictví, nebo daňovou evidenci,
  • zadávat příkazy k úhradě,
  • evidovat majetek,
  • vést knihu jízd,
  • zpracovávat mzdy,
  • evidovat skladové hospodářství,
  • evidovat reklamace a servisní zakázky,
  • provádět účetní a skladové analýzy.

  Účetní systém také propojíte s e-shopem a už nemusíte informace přepisovat. Nové zboží jen vložíte do účetního programu, který se postará o propsání na e-shop včetně aktuální skladové zásoby. Stejně tak objednávky z e-shopu automaticky „padají“ do účetního programu, kde se vystavují faktury a rezervuje zboží na skladu.

  Jestliže účetní program zatím nepoužíváte, vyzkoušejte Money S3. Zpočátku používáte bezplatnou verzi Start, na které si otestujete, jestli vám software vyhovuje. Následně můžete i se všemi svými daty přejít na některý z placených kompletů.

  Zajistěte si vždy aktuální podnikatelské a legislativní informace

  Zadejte váš e-mail a my vám budeme pravidelně zasílat řadu tipů z podnikatelského a legislativního prostředí. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak začít podnikat na mateřské

  Pokud jste byli zaměstnanci a na mateřské chcete začít podnikat, budete vedlejšími OSVČ. Na rozdíl od těch, kteří byli před mateřskou hlavními OSVČ, můžete výdělečnou činnost vykonávat osobně.

  Abyste mohli legálně podnikat, musíte se registrovat na živnostenském úřadě. Detaily najdete v článku o založení živnosti. Živnostenský úřad vás následně ohlásí jako vedlejší OSVČ u zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a na finančním úřadu. Výhodou je, že jako vedlejší OSVČ minimálně první rok neplatíte měsíční zálohy na pojištění.

  Zároveň vám bude zřízena datová schránka – ta je nyní povinná pro všechny OSVČ. Myslete na to, že s finančním úřadem musíte v budoucnu komunikovat výhradně elektronicky.

  Pokud se rozhodnete pro vedení účetnictví OSVČ, potřebujete znát základy účetnictví, nebo si najmout externího účetního. Jako OSVČ ale nemáte povinnost vést účetnictví – zpravidla je pro vás jednodušší (a výhodnější):


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.