Podnikání / Start podnikání/Velký přehled: dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Velký přehled: dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022

Velký přehled: dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022
Seyfor, a. s.
11. 07. 2022
Doba čtení7 minut čtení
Líbilo se2
Velký přehled: dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ v roce 2022

Obsah

    Pokud kvůli nemoci nebo úrazu nemůžete pracovat, přicházíte o výdělek. Jestliže si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění, budete od 15. dne pracovní neschopnosti pobírat dávky od státu. Přečtěte si, kolik jako živnostník dostanete.

    Za zaměstnance platí nemocenské pojištění zaměstnavatel, ale pro OSVČ povinné není.

    Můžete se ho však účastnit dobrovolně. V tom případě kromě povinných záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ odvádíte na nemocenském pojištění minimálně 147 Kč měsíčně.

    Co je to nemocenská

    Systém nemocenského pojištění slouží pracujícím osobám, které z důvodu dočasné pracovní neschopnosti přijdou o příjmy. Stát jim po dobu, kdy nemohou vykonávat práci, vyplácí dávky nemocenského pojištění.

    Práci nejčastěji nemohou vykonávat z důvodů:

    • nemoci,
    • úrazu,
    • karantény,
    • ošetřování člena rodiny,
    • těhotenství a mateřství
    • nebo péče o dítě.

    Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění. To se se skládá z:

    • důchodového pojištění, ze kterého se vyplácejí starobní a invalidní důchody,
    • příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ze kterého stát přispívá na podporu v nezaměstnanosti,
    • nemocenského pojištění, které se vám vyplácí po dobu dočasné pracovní neschopnosti.
    TIP: Přečtěte si, kdy platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění OSVČ a kdy si připlatíte.

    Za zaměstnance odvádí všechny tři složky sociálního pojištění zaměstnavatel.

    Při podnikání na OSVČ povinně odvádíte pouze první dvě složky a jejich placení si hlídáte sami.

    Protože nemocenské pojištění není povinné, spousta podnikatelů si ho neplatí. Málokdo si ale uvědomuje, že mu v tom případě kromě nemocenské zaniká i nárok na:

    • peněžitou pomoc v mateřství,
    • otcovskou,
    • a dlouhodobé ošetřovné.

    Kdy má OSVČ nárok na nemocenskou

    Jako OSVČ máte nárok na výplatu nemocenských dávek jen tehdy, pokud si na ně dobrovolně přispíváte.

    Přihlášku k nemocenskému pojištění vyplníte na webových stránkách ČSSZ (České správě sociálního zabezpečení) prostřednictvím online formuláře nebo tiskopisu ke stažení.

    Stát vám dávky nemocenského pojištění začne vyplácet od 15. dne pracovní neschopnosti.

    V opačném případě marodíte bez jakéhokoliv příjmu a měli byste tedy mít předem vytvořenou rezervu na několik týdnů až měsíců. Musíte z ní vyžít po dobu, kdy nebudete schopní pracovat a její výše se bude odvíjet od vašich běžných výdajů.

    Pokud se jako OSVČ systému nemocenského pojištění dobrovolně neúčastníte, vytvořte si finanční polštář, který vám přijde vhod nejenom při nečekané nemoci.

    Jak platit nemocenské pojištění

    Zálohy posílejte měsíčně na bankovní účet své OSSZ. Čísla účtů jednotlivých pracovišť najdete na webových stránkách po zvolení vašeho místa podnikání a rozkliknutí sekce bankovní spojení.

    Platby na nemocenské pojištění se hradí v měsíci, na který se vztahují. Například pojistné za červen 2022 je splatné od 1. do 30. června.

    Při pozdní (nebo nižší než stanovené) úhradě pojistného na nemocenské pojištění OSVČ dojde k zániku tohoto pojištění k 1. dni kalendářního měsíce, za který nebylo ve stanovené lhůtě zaplaceno pojistné (nebo zaplaceno bylo, ale v nižší částce).

    A jak je to s placením záloh během nemoci? Pokud marodíte od 3. 12. 2021 do 21. 4. 2022, musíte zaplatit zálohu na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění za prosinec 2021 a duben 2022, protože výplata nemocenského netrvala celý kalendářní měsíc. Naopak za leden, únor a březen 2022 zálohy neplatíte.

    Podmínky čerpání dávek

    Nárok na některou z dávek nemocenského pojištění vám vzniká až po uplynutí určité doby, nikoliv ode dne přihlášení k dobrovolnému pojištění.

    Podrobný přehled podmínek pro čerpání nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, otcovské i dlouhodobého ošetřovného najdete na webu ČSSZ.

    Pozor – během pobírání nemocenských dávek nikdy nesmíte současně vykonávat samostatně výdělečnou činnost (podnikat). U dlouhodobého ošetřovného potom ani jinou výdělečnou činnost (zaměstnání).

    TIP: Čtěte, co se hodí vědět o mateřské a rodičovské OSVČ, pokud podnikáte jako OSVČ.

    Minimální a maximální zálohy na nemocenském pojištění OSVČ

    V roce 2022 zaplatíte na nemocenském pojištění minimálně 147 Kč měsíčně. Tato částka odpovídá minimálnímu vyměřovacího základu 7 000 Kč měsíčně, který se vynásobí sazbou 2,1 %.

    Pozor – tato výše nemocenského pojištění platí i pro OSVČ, které vstoupily do režimu tzv. paušální daně. Nemocenské pojištění totiž v paušální dani není zahrnuto.

    Pokud dosahujete většího než minimálního vyměřovacího základu, odvádíte z něj 2,1 %.

    Roční vyměřovací základ spočítáte tak, že svůj zisk (příjmy − výdaje) uvedený v posledním daňovém přiznání podělíte dvěma. Když ho následně vydělíte:

    • 12, dostanete svůj měsíční vyměřovací základ
    • nebo 365 a získáte svůj denní vyměřovací základ.

    Příklad:

    Petr za uplynulý rok dosáhl zisku 300 000 Kč. Tuto částku podělí dvěma, takže získá roční vyměřovací základ ve výši 150 000 Kč.

    Protože je Petrův měsíční vyměřovací základ 12 500 Kč (150 000/12) vyšší než minimální vyměřovací základ (7 000 Kč), použije sazbu 2,1 %. Petr tedy každý měsíc na dobrovolném nemocenském pojištění zaplatí 263 Kč (2,1 % z 12 500 Kč).

    Jak vysoké nemocenské dávky dostanete – výpočet

    Výše dávek se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Tuto částku následně zredukujete pomocí tří redukčních hranic. V roce 2022 platí redukční hranice:

    • do 1 298 Kč (počítá se 90 %),
    • do 1 946 Kč (počítá se 60 %),
    • do 3 892 Kč (počítá se 30 %).

    Výše nemocenského se dále odvíjí od počtu dní pracovní neschopnosti.

    • Do 30. dne trvání pracovní neschopnosti činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.
    • Od 31. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény se zvyšuje na 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.
    • Od 61. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény představuje 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

    Příklad:

    Karel (OSVČ) si přivodil úraz, který mu neumožňuje pracovat. Lékař určil, že bude na neschopence 55 dní. Protože si dobrovolně platil nemocenské pojištění v minimální výši 147 Kč měsíčně, bude mu stát posílat nemocenské dávky od 15. dne pracovní neschopnosti.

    Jeho roční vyměřovací základ činí 84 000 Kč, tzn. denní odpovídá 231 Kč (84 000/365). Redukovaný vyměřovací denní základ tak bude 208 Kč (90 % z 231 Kč).

    Dále bude během nemoci pobírat různě vysoké dávky. 

    • Prvních 14 dní nepobírá žádné dávky. 
    • Od 15. do 30. dne dostanete 125 Kč denně (60 % z 208 Kč), tedy celkem 2 000 Kč (125 Kč × 16 dní). 
    • Od 31. do 55. dne obdrží 138 Kč (66 % z 208 Kč), tedy 3 450 Kč (138 Kč × 25 dní). 

    Za celých 55 dní pracovní neschopnosti si tedy přijde na 5 450 Kč.

    TIP: Přečtěte si na webových stránkách ČSSZ, jak postupovat, pokud během stonání chcete od státu dostávat vyšší nemocenskou. V tom případě se budete muset dobrovolně připlatit.

    Přemýšlíte o podnikání?

    Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

    Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

    Jak je OSVČ hrazeno nemocenské

    Dávky nemocenského pojištění vyplácí příslušná OSSZ ze státního rozpočtu (konkrétně z příjmů z pojistného).

    OSSZ vám nemocenské vyplatí:

    • bezhotovostně na účet
    • nebo poštovní poukázkou (v tomto případě zaplatíte náklady na doručení).

    Nemocenské, stejně jako ostatní dávky nemocenského pojištění, se vyplácí zpětně ve lhůtě nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy jste OSSZ doručili všechny potřebné a správně vyplněné doklady pro nárok na výplatu dávky.

    TIP: Vypočítejte, kolik peněz obdržíte z dávek nemocenského pojištění prostřednictvím kalkulačky nemocenského pojištění OSVČ od Ministerstva práce a sociálních věcí.

    Byly informace v článku užitečné?

    Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

    Ano
    Ne
    Vyzkoušejte si účetní program Money S3

    Vyzkoušejte si účetní program
    Money S3

    Zdarma a se všemi funkcemi

    Propojte své účetnictví s podnikáním
    Přidejte se k 20 000 uživatelům.
    Vyzkoušet zdarma
    Zavřít reklamu
    Propojte své účetnictví s podnikáním
    Přidejte se k 20 000 uživatelům.