Mzdy a personalistika/Kdy platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění a jak se počítají
Novinky a špeky ve mzdách
Nabídka webinářů

Kdy platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění a jak se počítají

Kdy platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění a jak se počítají
Seyfor, a. s.
21. 03. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se1
Kdy platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění a jak se počítají

Obsah

  OSVČ platí zdravotní pojištění měsíčními zálohami. V následujícím roce se zálohy vyúčtují a uhradíte případný nedoplatek, nebo se vám vrátí přeplatek. Minimální výše měsíčních záloh se v roce 2022 zvedla na 2 627 Kč.

  Výše minimální měsíční zálohy se počítá jako 13,5 % (sazba pojistného pro zdravotní pojištění) z tzv. minimálního vyměřovacího základu pro výpočet záloh u OSVČ. Tím je polovina průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství, kterou pro každý rok stanovuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí.

  Pro platby záloh na zdravotní pojištění je rozhodující, jestli je podnikání hlavním nebo vedlejším zdrojem příjmů. Za OSVČ na vedlejší činnost se pro účel zdravotního pojištění považujete, pokud:

  • jste zaměstnaní a zaměstnavatel za vás odvádí pojistné alespoň v minimální výši,
  • jste student do 26 let,
  • máte nárok na invalidní důchod nebo vám byl přiznán starobní důchod,
  • máte nárok na rodičovský příspěvek,
  • pobíráte peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • celodenně pečujete alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let (platí, že dítě nesmí být ve školce více než čtyři hodiny denně a školák nesmí chodit do družiny).

  O tom, jestli podnikání je, nebo není hlavní zdroj příjmů, nerozhoduje porovnání příjmů z obou činností. Platné je zákonné vymezení a písemné prohlášení, které jako OSVČ učiníte při zahájení podnikání a v Přehledu o příjmech a výdajích.

  Přehled o příjmech a výdajích odevzdáváte vaší zdravotní pojišťovně, vždy za předchozí rok. Podáte ho nejpozději měsíc po termínu, do kterého musíte podat daňové přiznání. V papírovém či elektronickém formuláři:

  • uvedete příjmy a výdaje, které jste uvedli v daňovém přiznání,
  • podle pokynů spočítáte celkové pojistné za rok
  • a vypočítáte výši záloh pro následující období.

  Když je podnikání hlavní výdělečnou činností

  1. Při zahájení podnikání vždy platíte minimální výši záloh

  V prvním kalendářním roce podnikání máte povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Začínáte měsícem, ve kterém jste zahájili podnikání. Úhradu poté musíte provést do 8. dne následujícího měsíce.

  Dále jsou zálohy splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který platíte, do 8. dne následujícího měsíce. Zálohy na zdravotní pojištění nelze předplatit.

  2. V dalších letech podnikání platíte podle dosaženého zisku

  Celkové pojistné za předchozí rok se počítá jako 13,5 % z tzv. skutečného vyměřovacího základu. Tím je 50 % hrubého zisku. Odečtete zaplacené zálohy a zjistíte, jestli máte nedoplatek k úhradě, případně přeplatek.

  Pokud by polovina vašeho ročního hrubého zisku nedosahovala výše minimálního vyměřovacího základu stanoveného vyhláškou, pojistné spočítáte právě z minimálního vyměřovacího základu. Následně budete i nadále platit zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši.

  Zaměstnání jako hlavní výdělečná činnost a podnikání jako vedlejší

  Pokud jste OSVČ na vedlejší činnost (jako přivýdělek k zaměstnání), zálohy během roku neplatíte. V zaměstnání však za vás musí být odváděno pojistné alespoň ve výši minima stanoveného pro zaměstnance, v roce 2022 je to 2 187 Kč.

  Pojistné pak zaplatíte jednorázově podle skutečně dosaženého výdělku (uvedete ho v Přehledu o příjmech a výdajích) za uplynulé období. Nevztahuje se na vás povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu jako u podnikání na hlavní činnost. Může se jednat o jakoukoliv částku.

  Pozor si dejte v případě, že v zaměstnání skončíte. Podnikání se pak automaticky stane hlavním zdrojem příjmů a zálohy musíte začít platit ihned.

  Když za vás platí pojistné stát a podnikání je vedlejší výdělečnou činností

  Při vedlejší činnosti z jiných důvodů než je zaměstnání, kdy za vás pojistné platí stát (tedy nejste zaměstnanec, ale jste např. student nebo pečujete o malé dítě), nemusíte platit zálohy v prvním roce podnikání.

  Pro následující roky se zálohy vypočítají po podání Přehledu o příjmech a výdajích, podle skutečného zisku z minulého roku. Ani v tomto případě se na vás nevztahuje povinnost dodržení minimálního vyměřovacího základu a minimálních záloh, takže se může stát, že platíte zálohy v řádu desítek nebo stovek korun měsíčně.

  Zajistěte si vždy aktuální novinky ze světa mezd a personalistiky

  Zadejte váš e-mail a naše tipy z oblasti mezd a personalistiky vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Zvažte paušální režim pro daň z příjmů a pojistné

  Od roku 2021 lze daň z příjmů a veškeré pojistné hradit jednou měsíční platbou, zaplatíte tzv. paušální zálohu neboli paušální daň finančnímu úřadu.

  Paušální daň, která v roce 2022 činí 5 994 Kč měsíčně zahrnuje:

  • zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč,
  • pojistné na sociální zabezpečení ve výši 3 267 Kč
  • a daň z příjmů v částce 100 Kč, která kompenzuje vyšší odvod na sociálním pojištění.

  Pokud dodržíte podmínky pro uplatnění paušální daně, nebudete muset podávat daňové přiznání ani Přehledy OSVČ na zdravotní a sociální pojištění.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Důležité novinky ve mzdové účtárně 2023/2024
  záznam
  Zaměstnanecké benefity z daňového pohledu
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky ve mzdách