Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží

Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží
Seyfor, a. s.
15. 12. 2019
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se13
Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží

Před lety jste si zapomněli v květnu změnit trvalý příkaz na platbu sociálního a zdravotního pojištění a udělali jste to až v červnu. No a protože do své datové schránky moc často nechodíte, zjistíte, že vám v roce 2019 dluh nepříjemně narostl. Co teď? Přečtěte si všechno o penále a pokutách za neplacení zdravotního a sociálního pojištění.

Každý rok máte 4 povinnosti týkající pojištění.

  • Podat přehled o příjmech a výdajích na svou pojišťovnu do jednoho měsíce od termínu pro podání řádného daňového přiznání.
  • Nastavit odesílání pravidelných záloh ve výši, kterou vám pojišťovna na základě přehledu vypočítá.
  • Podat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušný úřad České správy sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání.
  • Nastavit odesílání pravidelných záloh ve výši, kterou vám úřad na základě přehledu vypočítá.

V případě, že neodešlete přehled o příjmech a výdajích, špatně nastavíte příkaz v bance, nebo odesíláte platby ručně a zapomenete, hrozí vám ze strany úřadů penále. Pojďme se podívat, kolik vám pojišťovna i správa sociálního zabezpečení mohou naúčtovat navíc.

Nepodání přehledu

V případě, že nepodáte přehled pro ČSSZ nebo pro pojišťovnu v termínu, hrozí vám v obou případech pokuta i v případě, že poctivě odvádíte zálohy, a to až do výše 50 000 Kč.

Nemusíte se však bát, že by vám ČSSZ nebo pojišťovna automaticky uložila pokutu. Úřady vždy nejprve posílají upozornění a k pokutám přistupují výjimečně.

Další sankce vám hrozí, nesplníte-li tzv. oznamovací povinnost a neoznámíte úřadům zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti.

Dluh na pojištění

V případě neplacení pojistného už ale úřady tak shovívavé nebývají. Dluh za zdravotní i sociální pojištění může vzniknout ve dvou případech.

  • Neplatíte předepsané měsíční zálohy nebo platíte menší částku.
  • Neodvedete nedoplatek, který vám úřady vypočítají z přehledu o příjmech a výdajích nebo zaplatíte jen část.

V obou případech vám od termínu, ve kterém měla být platba převedena, začíná nabíhat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den.

V případě sociálního pojištění navíc platí, že pokud váš dluh vznikl před rokem 2007, penále se řídí platnými předpisy z doby, kdy vám dluh vznikl (od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 to bylo 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 penále činilo 0,3 % a od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 se opět vrátilo na 0,1 %).

Proti sankcím se můžete odvolat

V případě, že shledáte, že pojišťovna nebo ČSSZ si penále nebo pokutu nárokuje neprávem, můžete si do 15 dní od obdržení platebního výměru písemně odvolat a požádat o prominutí nebo snížení penále.

V těchto případech platí, že máte dobrou šanci na úspěch v případě, že po zjištění dluhu situaci aktivně řešíte. Ale pamatujte na to, že i pokud podáte odvolání, stále musíte uhradit dlužnou částku co nejdříve. V případě neuhrazení vám v době vyřizování žádosti stále nabíhá další penále. Platbu dostanete zpět až v případě vyhovění a kladného vyřízení odvolání.

Pokud není ve vašich silách splatit dluh najednou, můžete si písemně požádat o splátkový kalendář.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních