Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží

Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží

Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží
Co dělat, když jste podcenili platby na sociální a zdravotní pojištění. Penále a pokuty se nebezpečně prodraží

Před lety jste si zapomněli v květnu změnit trvalý příkaz na platbu sociálního a zdravotního pojištění a udělali jste to až v červnu. No a protože do své datové schránky moc často nechodíte, zjistíte, že vám v roce 2019 dluh nepříjemně narostl. Co teď? Přečtěte si všechno o penále a pokutách za neplacení zdravotního a sociálního pojištění.

Každý rok máte 4 povinnosti týkající pojištění.

  • Podat přehled o příjmech a výdajích na svou pojišťovnu do jednoho měsíce od termínu pro podání řádného daňového přiznání.
  • Nastavit odesílání pravidelných záloh ve výši, kterou vám pojišťovna na základě přehledu vypočítá.
  • Podat přehled o příjmech a výdajích na místně příslušný úřad České správy sociálního zabezpečení do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání.
  • Nastavit odesílání pravidelných záloh ve výši, kterou vám úřad na základě přehledu vypočítá.

V případě, že neodešlete přehled o příjmech a výdajích, špatně nastavíte příkaz v bance, nebo odesíláte platby ručně a zapomenete, hrozí vám ze strany úřadů penále. Pojďme se podívat, kolik vám pojišťovna i správa sociálního zabezpečení mohou naúčtovat navíc.

Nepodání přehledu

V případě, že nepodáte přehled pro ČSSZ nebo pro pojišťovnu v termínu, hrozí vám v obou případech pokuta i v případě, že poctivě odvádíte zálohy, a to až do výše 50 000 Kč.

Nemusíte se však bát, že by vám ČSSZ nebo pojišťovna automaticky uložila pokutu. Úřady vždy nejprve posílají upozornění a k pokutám přistupují výjimečně.

Další sankce vám hrozí, nesplníte-li tzv. oznamovací povinnost a neoznámíte úřadům zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti.

Dluh na pojištění

V případě neplacení pojistného už ale úřady tak shovívavé nebývají. Dluh za zdravotní i sociální pojištění může vzniknout ve dvou případech.

  • Neplatíte předepsané měsíční zálohy nebo platíte menší částku.
  • Neodvedete nedoplatek, který vám úřady vypočítají z přehledu o příjmech a výdajích nebo zaplatíte jen část.

V obou případech vám od termínu, ve kterém měla být platba převedena, začíná nabíhat penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den.

V případě sociálního pojištění navíc platí, že pokud váš dluh vznikl před rokem 2007, penále se řídí platnými předpisy z doby, kdy vám dluh vznikl (od 1. 1. 1993 do 30. 6. 1993 to bylo 0,1 %, od 1. 7. 1993 do 30. 4. 1995 penále činilo 0,3 % a od 1. 5. 1995 do 31. 12. 2006 se opět vrátilo na 0,1 %).

Proti sankcím se můžete odvolat

V případě, že shledáte, že pojišťovna nebo ČSSZ si penále nebo pokutu nárokuje neprávem, můžete si do 15 dní od obdržení platebního výměru písemně odvolat a požádat o prominutí nebo snížení penále.

V těchto případech platí, že máte dobrou šanci na úspěch v případě, že po zjištění dluhu situaci aktivně řešíte. Ale pamatujte na to, že i pokud podáte odvolání, stále musíte uhradit dlužnou částku co nejdříve. V případě neuhrazení vám v době vyřizování žádosti stále nabíhá další penále. Platbu dostanete zpět až v případě vyhovění a kladného vyřízení odvolání.

Pokud není ve vašich silách splatit dluh najednou, můžete si písemně požádat o splátkový kalendář.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank