Podnikání / Start podnikání/Hlavní a vedlejší činnost OSVČ: v čem jsou hlavní rozdíly?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Hlavní a vedlejší činnost OSVČ: v čem jsou hlavní rozdíly?

Hlavní a vedlejší činnost OSVČ: v čem jsou hlavní rozdíly?
Seyfor, a. s.
21. 11. 2020
Doba čtení15 minut čtení
Líbilo se34
Hlavní a vedlejší činnost OSVČ: v čem jsou hlavní rozdíly?

Obsah

  Jakožto osoba samostatně výdělečně činná můžete být vedení jako OSVČ hlavní, nebo OSVČ vedlejší. Výhodnější je mít podnikání jako vedlejší činnost, protože pak platíte menší poplatky na sociální i zdravotní pojištění a navíc se v některých případech vyhnete placení záloh. Zákon vám ale přesně stanovuje, za jakých podmínek můžete činnost vykonávat jako vedlejší.

  Podnikání na živnost hlavní

  Jako OSVČ hlavní jste podnikatelé na „plný úvazek“. Živnost je vaší hlavní pracovní náplní a hned od prvního měsíce podnikání musíte platit alespoň minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Platí přitom, že

  • na sociálním pojištění platíte nejméně 2 544 Kč měsíčně (od roku 2021 to bude 2 588 Kč),
  • na zdravotním pojištění platíte nejméně 2 352 Kč měsíčně (od roku 2021 to bude 2 393 Kč).

  Jen na zálohách tak letos ročně zaplatíte minimálně 58 752 Kč, v příštím roce (2021) to bude 59 772 Kč. Toto jsou nejnižší zálohy, které musíte odvést vždy a nikdo vám je nevrátí. I kdybyste v daném roce neměli žádný zisk nebo byli ve ztrátě.

  Při podávání ročních přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu si pak ve formulářích spočítáte skutečnou výši pojistného. Sazba sociálního pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu, tedy 14,6 % ze zisku. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75 % ze zisku.

  Pokud máte nedoplatek, dlužné částky doplatíte a úřad vám vyměří novou výši zálohy pro další kalendářní rok. Jestliže máte přeplatek, nedostanete nic a dál platíte minimální zálohy. Přeplatky se vrací jen v případě, že platíte vyšší než minimální zálohy (a pouze do jejich výše).

  Jako OSVČ platíte také daň z příjmu. Tu vypočítáte jako 15 % ze zisku a odečtete všechny daňové slevy a zvýhodnění. U daně nicméně nejste povinni platit zálohy, pokud nechcete – daň doplatíte vždy za předchozí rok zpětně. Pokud nemáte žádný nebo nízký zisk, daň vám vyjde nulová (případně záporná) a nic neplatíte.

  Dobrá zpráva je, že od nového roku pro vás stát nachystal novinku. Jestliže máte roční obrat do jednoho milionu Kč, můžete se od roku 2021 přihlásit k paušální dani. Spočítejte si, zda to pro vás nebude výhodnější – podle odhadů je v Česku asi 120 000 živnostníků, kterým se paušální daň vyplatí více než placení záloh. Navíc nemusíte každý rok odevzdávat přehledy ani daňové přiznání.

  Začněte podnikání bez omylů - získejte tipy z našeho blogu

  Přihlaste se k e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Podnikání na živnost vedlejší

  OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší to mají jednodušší – nemusí totiž platit zálohy a jejich poplatky jsou obecně nižší, protože vždy platí ze skutečně dosaženého zisku a nevztahuje se na ně povinnost platit alespoň do výše minimálních záloh. Abyste ale mohli podnikat jako OSVČ vedlejší, musíte splnit několik podmínek, které mají navíc zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení odlišné.

  V každém případě platí, že vedlejší činnost můžete provozovat, pokud splníte alespoň jednu z těchto podmínek

  • jste student do 26 let,
  • jste zaměstnaní a zaměstnavatel za vás odvádí pojistné (alespoň z minimální mzdy),
  • pobíráte rodičovský příspěvek,
  • pobíráte mateřskou z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • jste starobní nebo invalidní důchodce.

  Z pohledu správy sociálního zabezpečení můžete být vedlejší OSVČ také v případě, že pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV bez ohledu na věk, jestliže je zároveň osobou blízkou anebo žijete ve společné domácnosti.

  Z pohledu zdravotní pojišťovny můžete být vedlejší OSVČ také v případě, že jste osoba, která celodenně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Platí, že dítě nesmí být ve školce více než čtyři hodiny denně a školák nesmí chodit do družiny.

  Jestliže jste na mateřské, rodičovské nebo pečujete o dítě do 7 let, a u toho podnikáte, jste OSVČ vedlejší.

  Jako OSVČ vedlejší v prvním roce neplatíte zálohy na sociální ani zdravotní pojištění – pojistné doplácíte až po podání prvních přehledů.

  V případě zdravotního pojištění platíte 6,75 % ze zisku. Po podání přehledu vám pak zdravotní pojišťovna vyměří zálohy na další rok.

  Také u sociálního pojištění platíte stejně jako OSVČ hlavní, tedy 14,6 % ze zisku. Ale pokud máte nízký zisk, neplatíte nic. Pro rok 2020 je rozhodnou částkou zisk 83 603 Kč (v roce 2021 bude 85 059 Kč). Je pro vás tedy výhodné tento zisk nepřekročit. Dávejte jen pozor na to, že pokud podnikáte pouze část roku, rozhodná částka se poměrně snižuje.

  Daně platíte stejně jako OSVČ hlavní, tedy 15 % ze zisku sníženého o daňové slevy a zvýhodnění.

  Registrace OSVČ

  Ať už jste OSVČ hlavní nebo vedlejší, vždy se po založení živnosti ohlaste na příslušných úřadech – tedy na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Více o tomto tématu jsme psali v Průvodci založením živnosti.

  Jestliže jste OSVČ vedlejší, musíte také doložit příslušné doklady, kterými svůj nárok na vedlejší činnost doložíte. Co všechno musíte nebo nemusíte dokládat, je více rozepsané na stránkách české správy sociálního zabezpečení.

  Nezapomeňte si podnikání také usnadnit. Pro všechny OSVČ je skvělá fakturační služba iDoklad, která je v základní verzi zdarma a uděláte si s ní přehled ve všech dokladech i fakturách.

  A pokud k podnikání potřebujete i základní skladové hospodářství, vyzkoušejte účetní systém Money S3.

  Kompenzační bonus OSVČ se vrací: nová podpora pro živnostníky

  Pokud jste kvůli další vlně koronaviru přišli o část tržeb, můžete zažádat o podporu od státu. Vláda totiž na konci listopadu 2021 schválila nový zákon o kompenzačním bonusu. Přestože se ještě čeká na schválení od senátu a prezidenta, hlavní podmínky jsou již známy. O příspěvek následně požádáte zpětně.

  Podmínky k získání příspěvku pro OSVČ

  Pokud vám tržby za bonusové období (prosinec 2021 a leden 2022) poklesly o 30 % v porovnání s průměrem za libovolné tři po sobě jdoucí měsíce od června do října 2021, získáte jako OSVČ 1 000 Kč denně.

  První bonusové období trvá od 22. listopadu do 31. prosince 2021  a druhé od 1. ledna do 31. ledna 2022.

  O kompenzační bonus za obě bonusová období můžete zažádat, pokud jste jako OSVČ měli: 

  • 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění
  • nebo jste činnost přerušili po 22. listopadu 2020 nejdéle na jeden rok (tato podmínka zohledňuje sezónní podnikatele).

  A současně nesmíte být nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem.

  Při splnění všech podmínek se mohou o příspěvek ucházet OSVČ podnikající na činnost hlavní i vedlejší.

  Jak a kdy o kompenzační bonus pro podnikatele zažádat

  Podávání žádostí o poskytnutí kompenzačního bonusu zatím není možné.

  Jakmile návrh zákona projde legislativním procesem, žádost podáte stejným způsobem jako u předchozích verzí bonusů.

  Žádost vyplníte prostřednictvím aktualizované webové aplikace nebo ji po vytištění vypíšete ručně a následně ji podáte na finanční úřad:

  • e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • poštou,
  • osobně na podatelně
  • nebo prostřednictvím online finančního úřadu.

  Žádost o kompenzační bonus podejte nejdříve 1. ledna 2022. Jedině tak s jistotou prokážete skutečnou výši tržeb a jejich propad.

  Formy podnikání

  V článku se zaměříme na následující časté formy podnikání:

  • podnikání na živnost jako fyzická osoba neboli OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná),
  • společnost s ručením omezeným (s. r. o.),
  • akciovou společnost (a. s.),
  • veřejnou obchodní společnost (v. o. s.).

  Podnikání na živnost – jednoduchý začátek

  Podnikání na živnost často volí freelanceři, řemeslníci a další lidé, kteří podnikají samostatně a na své jméno. Jsou podnikajícími fyzickými osobami, nebudují firmu.

  Výhody:

  • Rychlé a levné založení živnosti – platíte jen registrační poplatek 1 000 Kč.
  • Peníze, které si vyděláte, jsou vaše – můžete si vzít z pokladny libovolnou částku (všechny ale samozřejmě evidujete a daníte).
  • Snazší administrativa – jako OSVČ nemusíte vést účetnictví.

  Nevýhody:

  • Za podnikání ručíte celým svým majetkem, včetně toho osobního.
  • Nemáte firmu (tj. právnickou osobu), kterou byste v budoucnu prodali. Převod živnostenského podnikání na jinou osobu je výrazně komplikovanější.

  Typy živností

  K OSVČ podnikání (ale i dalším formám podnikání) potřebujete získat živnost. Existuje více typů:

  Ohlašované živnosti:

  • volné (prodejce, fotograf, grafik, konzultant, lektor, marketér, překladatel apod.)
  • řemeslné (instalatér, zámečník, kosmetička, kadeřnice, řezník, pekař, hostinský apod.)
  • vázané (geolog, restaurátor, optik, projektant, účetní, BOZP specialista, psycholog, tatér, masér apod.)

  U volné živnosti na úřadu nepředkládáte žádné speciální dokumenty, u řemeslné a vázané musíte doložit odbornou způsobilost.

  Koncesované živnosti

  K jejich provozování potřebujete speciální povolení, tzv. koncesi. Proto založení koncesované živnosti trvá déle než založení ohlašované živnosti.

  Mezi koncesované živnosti patří například výroba lihovin, zbraní, střeliva, paliv, silniční doprava včetně taxislužby, činnost cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, provozování pohřební služby nebo krematoria.

  Jak na založení živnosti

  Živnost si zakládáte na živnostenském úřadě. Vyplníte jednotný registrační formulář – kromě registrace živnosti slouží i k registraci na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně. Těmto institucím tedy už nemusíte hlásit zahájení podnikání zvlášť. Při založení živnosti zaplatíte poplatek 1 000 Kč.

  Po registraci vás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku.

  Přečtěte si, jak na založení živnosti – v tomto článku jdeme do větší hloubky.

  Pojištění a daně u OSVČ

  Jako hlavní OSVČ platíte průběžně zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Výjimkou je pouze první rok podnikání – v něm zálohy neplatíte a pojištění uhradíte zpětně. Minimální výše pojištění je každý rok jiná, protože se odvíjí od aktuální výše průměrné mzdy.

  V konsolidačním balíčku, který vláda představila v květnu 2023, počítá s navýšením odvodů na pojištění pro OSVČ. Zatím ale není jasné, jestli návrh v této podobě začne platit, nebo se některé jeho části změní. Podle aktuálního plánu by měly odvody růst postupně v následujících třech letech.

  Dál se OSVČ týká 15% daň z příjmů.

  Pokud máte jako OSVČ roční obrat do 2 milionů, můžete využít institut paušální daně. Díky němu nemusíte platit zvlášť sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. Tyto tři platby máte sloučeny do jedné. Další výhodou je, že nepodáváte daňové přiznání. Dobře si však spočítejte, jestli se vám paušální daň vyplatí – ne vždy je pro vás výhodná, protože v tomto režimu si neuplatníte žádné slevy na dani.

  Další daní, která se vás může týkat, je daň z přidané hodnoty. Pokud budete mít za posledních dvanáct kalendářních měsíců obrat vyšší než 2 miliony Kč, povinně se stáváte plátcem a odvádíte daň z přidané hodnoty.

  Podnikání jako OSVČ je ze všech forem administrativně nejméně náročné.

  Podnikání jako s. r. o.

  Další variantou je založení právnické osoby, například společnosti s ručením omezeným.

  Výhody:

  • Neručíte za firmu svým osobním majetkem.
  • Firmu můžete v budoucnu prodat.
  • Na klienty můžete působit solidněji.

  Nevýhody:

  • Musíte vést účetnictví.
  • Máte povinnost zveřejňovat účetní závěrku firmy.
  • Nemůžete si jen tak vzít z pokladny peníze – nejsou to vaše peníze, ale vaší firmy (právnické osoby).
  • Výdělky daníte dvakrát – nejdřív firma odvede 19% daň z příjmu a poté, co si část peněz vyplatíte, znovu jako fyzická osoba zdaníte 15 %.
  • Založení s. r. o. trvá déle a stojí víc (minimálně několik tisíc korun).

  Vláda v květnu 2023 v konsolidačním balíčku navrhla zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 % na 21 %. Změna by mohla platit od roku 2024, zatím ale není schválená.

  Jak na založení s. r. o.

  Pokud společnost s ručením omezeným zakládáte sami, potřebujete zakladatelskou listinu. Jestli firmu zakládá více lidí, uzavíráte společenskou smlouvu. Dokumenty musí ověřit notář.

  Následně firmu registrujete v obchodním rejstříku – zápisem do něj firma oficiálně vznikne. Dokumenty můžete na rejstříkový soud podat sami, nebo vám vklad do rejstříku zařídí notář.

  Detailní návod: jak založit společnost s ručením omezeným.

  Přechod z OSVČ na s. r. o. – přečtěte si, jak přejít z fyzické podnikající osoby na právnickou osobu.

  Založení akciové společnosti (a. s.)

  Akciová společnost je vhodná forma podnikání pro větší firmu. V budoucnu takovou firmu můžete uvést na burzu a její akcie tam obchodovat.

  K založení akciové společnosti potřebujete základní kapitál minimálně ve výši 2 milionů korun. Jestliže se rozhodnete založit společnost na základě veřejné nabídky akcií, základní kapitál musí být 20 milionů korun.

  I u založení a. s. vás čeká návštěva notáře. Pokud jste jediným majitelem, potřebujete zakladatelskou listinu. Jestliže bude mít akciová společnost více vlastníků, nechte si zpracovat zakladatelskou smlouvu. Dál potřebujete na živnostenském úřadě získat pro a. s. živnostenské oprávnění.

  Mezi povinné orgány akciové společnosti patří představenstvo, valná hromada a dozorčí rada.

  Výhody:

  • S akciemi firmy můžete obchodovat.
  • Majitelé neručí svým osobním majetkem.

  Nevýhody:

  • Potřebujete vysoký základní kapitál.
  • Složitější administrativa než u s. r. o.
  • Povinně musíte mít webové stránky.
  • Povinně vedete účetnictví.

  Začněte podnikání bez omylů - získejte tipy z našeho blogu

  Přihlaste se k e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Založení veřejné obchodní společnosti (v. o. s.)

  Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání. Za dluhy v. o. s. ručí společně a nerozdílně. Jestliže má firma v názvu jméno jednoho ze společníků, postačí k názvu přidat označení „a spol.“ – není už nutné povinné uvádět v. o. s.

  Společníci na začátku uzavřou společenskou smlouvu. Pokud tento dokument přesně nevymezuje jejich podíly, počítá se, že jsou jejich podíly stejné. Veřejná obchodní společnost vzniká okamžikem zápisu do obchodního rejstříku.

  Výhody:

  • Nepotřebujete základní kapitál.
  • Rovnocenné postavení společníků – všichni jsou statutárními orgány společnosti.

  Nevýhody:

  • Stejně jako OSVČ ručíte celým majetkem.

  Jaké informační softwary budete potřebovat?

  Podnikatelé a společnosti často využívají následující programy:

  Řada firem místo samostatných softwarů volí jeden centrální – účetní program. V něm mají tvorbu faktur, účetnictví, adresář klientů, evidenci skladu, mzdovou agendu a další. Mezi osvědčené účetní programy patří Money S3. Výhodou je, že si ho podnikatelé mohou vyzkoušet zdarma.

  Přečtěte si další podrobné články, které by vás mohly zajímat:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.