Podnikání / Start podnikání/Návod pro OSVČ na hlavní činnost: jak na daně a daňové přiznání
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Návod pro OSVČ na hlavní činnost: jak na daně a daňové přiznání

Návod pro OSVČ na hlavní činnost: jak na daně a daňové přiznání
Seyfor, a. s.
25. 08. 2023
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se5
Návod pro OSVČ na hlavní činnost: jak na daně a daňové přiznání

Obsah

  Mnoho podnikatelských nováčků v daních plave. Proto jsme pro vás připravili záchranný kruh – srozumitelný návod pro živnostníky, kteří mají podnikání jako hlavní činnost.

  OSVČ jako hlavní podnikatelská činnost

  Do této kategorie spadáte, pokud je podnikání vaší hlavní pracovní náplní. V případě, že si nejste jistí, podívejte se, jaký je rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností OSVČ.

  Jestli podnikáte při zaměstnání, rovnou pokračujte na návod pro OSVČ na vedlejší činnost. Dál v článku se totiž věnujeme jen živnostníkům, kteří mají podnikání jako hlavní činnost.

  Jaké daně musí platit OSVČ

  Všech OSVČ se týká daň z příjmů fyzických osob.

  Některých také daň z přidané hodnoty (DPH). Tuto daň povinně odvádí, pokud jejich obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců přesáhne 2 miliony korun. Případně se jako plátci DPH mohou registrovat i dobrovolně – pro některé OSVČ je to výhodné.

  Silniční daň se týká pouze těch OSVČ, kteří k podnikání využívají nákladní auta nad 3,5 tuny.

  Sazba daně OSVČ a kdy ji platit

  OSVČ platí 15% daň z příjmů. Vysokopříjmových OSVČ se týká 23% sazba.

  Podle čeho poznáte, která z nich se vás týká? Záleží na výši vašeho základu daně (níže vysvětlujeme, co to je). Rozhodující hranicí je pro rok 2023 částka 1 935 552 Kč (48násobek průměrné mzdy). Ze základu daně do této částky odvádíte 15% daň. Ze základu daně nad touto hranicí 23 %.

  Daň z příjmů musí každý rok zaplatit nejpozději do 2. května. Pokud využívají služeb daňového poradce, mají čas až do 1. července. Pokud tato data připadají na víkend, lhůta se prodlouží se do prvního následujícího pracovního dne.

  Jestli mají OSVČ daň z příjmů vyšší než 30 000 Kč, musí začít platit zálohy na daň. Pokud je jejich daň zároveň nižší než 150 000 Kč, platí zálohy pololetně. Každá záloha činí 40 % z poslední známé daňové povinnosti.

  Jestliže byla jejich poslední daň vyšší než 150 000 Kč, OSVČ platí zálohy kvartálně. Každá ze záloh činí 25 % poslední známé daňové povinnosti. Zajímá vás toto téma hlouběji? Přečtete si podrobnosti o zálohách na daň z příjmů.

  Speciálním případem jsou živnostníci, kteří využívají režim paušální daně. Jejich daň z příjmů se nevypočítává procentuálně, ale platí každý měsíc fixní částku. Výše jejich daně z příjmů závisí na tom, do kterého pásma paušální daně spadají. Ta v roce 2023 činí 100 Kč, 4 963 Kč nebo 9 320 Kč měsíčně. Bližší informace najdete v článku o paušální dani.

  Pokud je OSVČ plátcem DPH, záleží, do jaké sazby její zboží či služby spadají. Většina produktů a činností patří do základní 21% sazby. Dále existují i dvě sazby snížené.

  V roce 2023 začala vláda plánovat úpravu DPH. Nově by měla existovat jen jedna snížená sazba ve výši 12 %. Zároveň došlo k přeřazení některých položek ze základní do snížené sazby a naopak.

  Ze začátku OSVČ odvádí DPH každý měsíc, později mohou požádat o převedení na kvartální plátcovství.

  Výše silniční daně se odvíjí od počtu náprav vozidla a jeho hmotnosti. Pohybuje se od 800 do 14 000 Kč. Podívejte se na detaily k silniční dani.

  Výpočet daně OSVČ

  Výpočet daně z příjmů pro OSVČ funguje následovně:

  • Příjmy − výdaje = základ daně
  • Základ daně − nezdanitelné části základu daně a odečitatelné položky (úroky, dary, pojištění atd.) = základ daně snížený o nezdanitelné části
  • 15 % ze základu daně sníženého o nezdanitelné části = daň
  • Daň − slevy na dani = výsledná daňová povinnost

  Výpočet daně z příjmů pro OSVČ si nemusíte dělat bokem na kalkulačce. Využijte interaktivní formulář finanční správy a čísla vyplňujte do něj. Formulář vám je bude sám počítat.

  Online formulář najdete na webu Moje daně.

  Jak snížit základ daně OSVČ

  Hlavní metodou, jak si základ daně snížíte, je vhodná volba způsobu vykazování výdajů.

  Jako OSVČ máte 2 možnosti:

  1. Uplatňujete reálné výdaje. V tomto případě si schováváte veškeré účtenky za firemní nákupy a od svých příjmů si odečítáte reálnou výši výdajů. Tento způsob je vhodný, pokud máte vysoké výdaje, respektive máte je vyšší než výdaje vypočtené výdajovým paušálem (viz níže).
  2. Uplatňujete výdajový paušál. V tomto případě máte jednodušší administrativu, protože své reálné výdaje vůbec nemusíte evidovat. Podle typu povolání spadáte do jednoho z výdajových paušálů, které mají stanovenou výši nákladů. Tyto náklady si uplatníte. Tato varianta je výhodná pro ty, kteří mají nízké náklady.

  Výdajové paušály dle oborů:

  • řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství – 80 % z příjmů,
  • ostatní živnosti (volné, vázané i koncesované) – 60 % z příjmů,
  • svobodná povolání a autorská tvorba – 40 % z příjmů,
  • pronájem – 30 % z příjmů.

  Příklad:

  Lucie je konzultantka na volné noze:

  • Za rok si vydělá 800 000 Kč.
  • Její reálné náklady jsou 150 000 Kč.
  • Spadá do výdajového paušálu 60 %.
  • Z daňových slev má nárok pouze na slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč.
  • Neuplatňuje nezdanitelné části základu daně (například hodnota úroků z úvěru, hodnota darů, penzijní připojištění, životní připojištění).

  Lucie uplatňující reálné náklady

  800 000 − 150 000 = 650 000 Kč (základ daně)

  15 % z 650 000 = 97 500 Kč (daň)

  97 500 − 30 840 = 66 660 Kč (výsledná daňová povinnost)

  Pokud by Lucie uplatňovala reálné náklady, její daň z příjmů je 66 660 Kč.

  Lucie uplatňující výdajový paušál

  60 % z 800 000 = 480 000 Kč (výdaje)

  800 000 − 480 000 = 320 000 Kč (základ daně)

  15 % z 320 000 = 48 000 Kč (daň)

  48 000 − 30 840 = 17 160 Kč (výsledná daňová povinnost)

  Pokud Lucie využije výdajový paušál, její daň z příjmů je 17 160 Kč.

  Z příkladů jasně vidíme, že druhý způsob je pro Lucii výhodnější. Na dani ušetří oproti první situaci 49 500 Kč.

  Pokud by Lucie v průběhu roku platila zálohy na daň z příjmů, podívá se, kolik už zaplatila a doplatí pouze zbytek. Případně požádá o vrácení přeplatku.

  Pokud jste ale v opačné situaci než Lucie, je pro vás výhodnější uplatňování reálných výdajů. Tomuto způsobu se říká daňová evidence.

  S jejím vedením vám pomůže účetní systém. Ten plní roli softwaru na daňovou evidenci a zároveň v něm zvládnete řadu dalších činností, například:

  • tvorbu daňového přiznání,
  • vystavování faktur,
  • evidenci majetku,
  • vedení skladu,
  • zpracovaní mezd,
  • propojení s e-shopem,
  • vedení knihy jízd.

  Pokud plánujete podnikat jako daňový poradce, zvažte i pořízení programu na daňová přiznání.

  Dalším způsobem, jak si snížit daňový základ, je využití institutu spolupracující osoby. Pokud vám někdo další v podnikání pomáhá, např. manžel/ka, děti či rodiče, můžete na ně převést část nákladů a výdajů. Výsledkem je celková nižší daň.

  Snížení základu daně OSVČ: odečitatelné položky

  Přispíváte na charitu? Nechejte si vystavit potvrzení o daru, snížíte si tím základ daně.

  Mezi další odečitatelné položky patří:

  • úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření,
  • odpočet za penzijní připojištění,
  • odpočet za soukromé životní pojištění
  • příspěvek na vzdělávání.

  Pokud se vás některá ze situací týká, přečtěte si pravidla pro uplatnění odečitatelných položek.

  Snížení daně OSVČ: slevy na dani

  Jak už víte z výpočtu, daň si můžete snížit ještě daňovými slevami. Zatímco tedy odečitatelné položky odečítáte ze základu daně, slevy na dani odečítáte už z vypočtené daně.

  Každý OSVČ si uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

  Mezi další slevy patří:

  Podívejte se na detaily ke slevám na dani. Zároveň počítejte s tím, že se slevy budou pravděpodobně měnit. Součástí konsolidačního balíčku v roce 2023 je totiž návrh omezení slevy na manžela/manželku, zrušení slevy na studenta a školkovného. Z odečitatelných položek se změna může dotknout úhrady vzdělávání – tuto částku by už nově nebylo možné odečíst od základu daně.

  Přemýšlíte o podnikání?

  Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Daňové přiznání OSVČ

  OSVČ vyplňují elektronický formulář s názvem Daň z příjmů fyzických osob – od roku 2021 včetně.

  Jak vyplnit daňové přiznání pro hlavní OSVČ

  Přečtete si podrobný návod, jak vyplnit daňové přiznání.

  Jak podat daňové přiznání + termín

  OSVČ podávají daňové přiznání povinně elektronicky. To ale neznamená, že byste ho na úřad mohli poslat e-mailem. V tom případě by úředníci neměli jistotu, že jste ho poslali skutečně vy, e-mailovou adresu s vaším jménem si totiž může založit kdokoliv.

  Pokud chcete daňové přiznání posílat e-mailem, potřebujete ho opatřit elektronickým podpisem. Za jeho zřízení platíte a podpisový certifikát si za poplatek musíte pravidelně obnovovat.

  Pro většinu živnostníků je nejjednodušší podat daňové přiznání přes datovou schránku. Tu stát všem OSVČ automaticky zřizuje při založení živnosti.

  V tomto článku najdete postup i s obrázky, jak přiznání přes datovou schránku poslat.

  Daňové přiznání za rok 2023 podáváte elektronicky nejpozději do 2. května 2024. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, musí ho odevzdat do 1. července 2024.

  Jestliže používáte účetní program Money S3, máte v něm všechny podklady, které potřebujete pro tvorbu daňového přiznání. Přímo z programu pak daňové přiznání odešlete elektronicky finančnímu úřadu.

  Pokud se vaše podnikání rozroste, váš obrat za 12 po sobě jdoucích měsíců překročí 2 miliony korun a vy se povinně stanete plátci DPH, veškerou potřebnou agendu také vyřídíte v Money S3.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.