Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání/Založení provozovny: co všechno musíte před otevřením vyřídit

Založení provozovny: co všechno musíte před otevřením vyřídit

Založení provozovny: co všechno musíte před otevřením vyřídit
Založení provozovny: co všechno musíte před otevřením vyřídit

Provozovna je prostor, ve kterém podnikatel vykonává svoji činnost. Může to být například dílna, obchod nebo restaurace. Abyste si mohli založit provozovnu, musíte splnit několik důležitých podmínek, které definuje živnostenský zákon. Poradíme vám, jak při zakládání provozovny postupovat, abyste splnili všechny legislativní požadavky.

Místo podnikání vs. provozovna

Ne každý podnikatel potřebuje provozovnu, například grafici či výrobci šperků mohou pohodlně podnikat z domu. Jejich oficiálním místem podnikání je proto jejich trvalé bydliště. Místo podnikání musí mít podnikatel vždy a označuje adresu, na kterou 

 • fakturuje, 
 • uzavírá obchodní smlouvy 
 • a přijímá poštu. 

Pokud se místo podnikání liší od trvalého bydliště, musí podnikatel živnostenskému úřadu prokázat právní nárok k užívání prostor, třeba nájemní smlouvou.

Provozovna pak označuje prostor, ve kterém podnikatel provozuje živnost. Provozovna může být shodná s místem podnikání, ale nemusí. Podnikatel může mít provozoven více (například síť obchodů či restaurací), povinnost vlastnit provozovnu ale zákon neukládá. Provozovnu si nejčastěji zakládají podnikatelé, jejichž činnost vyžaduje fyzický kontakt se zákazníky.

Jak na ohlášení provozovny

Podnikání v provozovně musíte ohlásit živnostenskému úřadu. Každý podnikatel totiž musí mít provozovnu uvedenou v živnostenském rejstříku. Zajděte proto na živnostenský úřad a pracovníkům sdělte:

 • své jméno (v případě OSVČ) nebo název firmy,
 • IČ,
 • místo podnikání,
 • adresu provozovny,
 • předmět podnikání v provozovně
 • a datum zahájení provozování živnosti v provozovně.

Živnostenskému úřadu také musíte doložit, na základě jakého právního titulu provozovnu užíváte. Stačí vám k tomu:

 • výpis z katastru nemovitostí (pokud prostor provozovny vlastníte),
 • nájemní smlouva (pokud máte prostor pronajatý)
 • nebo souhlas vlastníka s umístěním provozovny.

Kromě živnostenského úřadu musíte provozovnu oznámit také finančnímu úřadu kvůli zákonu o evidenci tržeb. Toto oznámení lze provést pouze elektronicky prostřednictvím on-line aplikace správce daně.

Označení provozovny

Svou provozovnu musíte podle živnostenského zákona řádně označit – zvenčí a viditelně.

Na označení provozovny uveďte:

 • jméno a příjmení (pokud jste OSVČ), nebo název firmy,
 • identifikační číslo.

Pokud v provozovně prodáváte zboží nebo poskytujete služby, musíte ještě uvést:

 • jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny,
 • prodejní nebo provozní dobu.

Jako podnikatel máte povinnost ustanovit osobu odpovědnou za činnost provozovny – můžete to být vy, nebo váš zaměstnanec. Tato osoba musí být na místě po celou dobu prodejní nebo provozní doby přítomna a musí hovořit česky nebo slovensky.

blank
Označení umístěte například na zeď, výlohu nebo dveře prodejny.

Co dalšího zařídit

Než provozovnu otevřete, musíte splnit další podmínky, které vám potvrdí několik úřadů a institucí. Tyto podmínky se mohou lišit podle typu provozovny (například kavárna má jiné podmínky než kadeřnictví), proto se obraťte na živnostenský úřad, kde vám tyto podmínky sdělí. Většina podnikatelů ale musí:

 • zajistit způsobilost provozovny – provozovna musí mít vymezený účel ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí – tyto informace vám sdělí na místně příslušném stavebním úřadě,
 • zajistit, aby provozovna splňovala hygienické normy – pro potvrzení se obraťte na místní hygienickou stanici,
 • zajistit, aby provozovna splňovala podmínky protipožární bezpečnosti – pro bližší informace nebo žádost o vyjádření se obraťte se na místní hasičskou záchrannou stanici,
 • zajistit likvidaci živnostenského odpadu – obraťte se na místní odbor životního prostředí.

Některé obory pak musí mít potvrzení od dalších úřadů jako například Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo Státní veterinární správy.

Přemýšlíte o podnikání?

Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Jsou automaty provozovna?

Zákon uznává jako provozovny také automaty a mobilní provozovny (například stánky). Pro ty platí z výše uvedených povinností několik výjimek:

 • živnostenskému úřadu nemusíte oznamovat datum otevření provozovny,
 • nemusíte na viditelném místě označovat provozní dobu,
 • nemusíte stanovit ani uvádět osobu odpovědnou za činnost provozovny.

Po založení provozovny na vás čeká spousta nových úkolů od vystavování účtenek přes skladovou evidenci po personální agendu. Usnadněte si to pomocí ekonomického systému Money S3, který vám s podnikatelskou agendou hodně pomůže.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank