Podnikání / Start podnikání/Tichý společník a tichá společnost. Kdy se vyplatí?
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Tichý společník a tichá společnost. Kdy se vyplatí?

Tichý společník a tichá společnost. Kdy se vyplatí?
Seyfor, a. s.
27. 02. 2023
Doba čtení4 minuty čtení
Líbilo se12
Tichý společník a tichá společnost. Kdy se vyplatí?

Obsah

  Zejména v začátcích podnikání může tichý společník do firmy diskrétně přispět potřebnou investicí. V horších časech zase pomůže podnikání postavit na nohy. Přečtěte si, jak jeho zapojení dle zákona funguje, kam sahají jeho práva a povinnosti a kdy jeho role v podniku končí.

  Kdo je tichý společník a jak funguje

  Tichý společník je neveřejným podporovatelem podnikatele, se kterým uzavírá dle občanského zákoníku smlouvu o tiché společnosti. (89/2012 Sb.) Ta ho zavazuje poskytnout podnikateli vklad, kterým se bude po celou dobu trvání tiché společnosti podílet na podnikání podnikatele. Na oplátku mu podnikatel musí vyplácet podíl ze zisku.

  Tichým společníkem může být fyzická i právnická osoba, podnikatel i nepodnikatel.

  Vklad tichého společníka do podnikání může být peněžitá částka, i věc, právo nebo jiná majetková hodnota. Vklad získává podnikatel bezprostředně po vzniku tiché společnosti (tj. uzavření smlouvy) a může s ním ihned nakládat.

  Na rozdíl od vkladu do obchodní korporace nemusí vklad tichého společníka nacenit znalec. V případě, že cena vkladu není zřejmá, dohodnou si ji tichý společník a podnikatel výslovně ve smlouvě.

  V případě, že je vkladem nemovitost, má k ní podnikatel po dobu trvání tiché společnosti požívací i užívací práva.

  Práva a povinnosti tichého společníka

  Základní povinností tichého společníka je vložení vkladu, kterým se bude po celou dobu trvání tiché společnosti podílet na podnikatelských výsledcích podnikatele.

  Krom toho, že se tichý společník podílí na zisku, podílí se i na případné ztrátě podnikatele, a to v ujednané výši, případně ve výši určené vzhledem k výši vkladu.

  Pokud by se stalo, že by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl nebo přesáhl výši vkladu, dojde ke zrušení tiché společnosti. Tomu může tichý společník zabránit tak, že doplní vklad nebo podíl na ztrátě uhradí – v takovém případě se dle zákona nebere zřetel na případné ujednání, které podíl na ziscích či ztrátách vylučuje.

  Tichý společník má právo:

  • nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů podnikatele,
  • dostat stejnopis účetní závěrky za dané účetní období.

  Tichý společník nikdy nemůže zasahovat do vedení podnikání –  ke všem právním úkonům, vyplývajícím z podnikání, je zavázán pouze podnikatel. Tichý společník také neručí za dluhy podnikatele. Výjimkou jsou dva případy:

  1. Jméno tichého společníka je obsaženo ve jménu či obchodní firmě daného podnikatele.
  2. Tichý společník během uzavření smlouvy s podnikatelem oznámí třetí osobě, že podnikají společně. V takovém případě ručí za dluhy vyplývající z této smlouvy.

  Kdy přizvat tichého společníka do firmy?

  Tichý společník se nejčastěji využívá v začátcích podnikání, kdy jsou nutné větší finanční investice. Časté je také využití tichých společníku ve chvíli, kdy se podnikatel dostane do „nesnází“ – třeba vlivem náhlého poklesu poptávky nebo požáru, který zničí provozovnu.

  Pomoc tichého pomocníka v takových případech zůstává diskrétní a o potížích podnikatele se nikdo další nedozví – na rozdíl od poskytnutí úvěru.

  Přemýšlíte o podnikání?

  Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Co je tichá společnost

  Tichá společnost vzniká uzavřením smlouvy mezi tichým společníkem a podnikatelem.

  V čem spočívá ona tichost tichého společníka a tiché společnosti? Existenci tiché společnosti není nutné jakkoliv ohlašovat nebo registrovat. Tichý společník po dobu trvání obchodního vztahu zůstává jen „v pozadí.“ Nevstupuje do žádných obchodních vztahů s třetími i osobami, nemá žádné právní povinnosti související s podnikáním.

  Smlouva s tichým společníkem

  Smlouva o tichém společníkovi může mít písemnou i ústní formu. Vzhledem k právům a povinnostem, které ze smlouvy vyplývají, doporučujeme uzavírat písemnou smlouvu, kterou zkonzultujete s právníkem.

  Bez ohledu na formu musí smlouva o tichém společníkovi obsahovat:

  • výši a druh vkladu tichého společníka,
  • lhůtu pro složení vkladu a způsob předání podnikateli,
  • možnosti užívání vkladu podnikatelem,
  • podíl tichého společníka na zisku a ztrátě
  • a také zda uzavírají smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou.

  Smlouva (a s ní tichá společnost) zaniká ve chvíli, kdy skončí doba, na kterou byla uzavřena nebo ústní či písemnou výpovědí jedné ze stran. Další důvody pro skončení smlouvy jsou:

  • podnikatel ukončí podnikání,
  • je rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka,
  • podíl tichého společníka na ztrátě dosáhne nebo přesáhne výši vkladu tichého společníka.

  Podíl tichého společníka musí firma (nebo podnikatel) vyplatit do 30 dnů od vyhotovení/schválení účetní závěrky. Při výplatě podílu tichému společníkovi musí také odvést srážkovou daň ve výši 15 %.

  Pokud chcete mít jistotu, že máte účetnictví spojené s tichým společníkem v pořádku a v souladu s platnou legislativou, využijte účetní systém Money S3. Zkušební verze je zdarma a vyzkoušíte si všechny vlastnosti programu: třeba daňovou evidenci, fakturaci nebo knihu jízd.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.