Blog Money / Slovník pojmů / Elektronický podpis

Elektronický podpis v online světě nahrazuje vlastnoruční podpis a slouží k ověření totožnosti odesílatele. Pokud vám přijde e-mail, nemáte 100% jistotu, že ho skutečně odeslal ten, kdo je pod ním podepsaný. Někdo totiž mohl napadnout jeho e-mailovou schránku a e-mail podvrhnout.

Právě proto vznikly elektronické podpisy. Pokud ho na dokumentu vidíte, víte, že zpráva skutečně pochází od daného odesílatele.

V praxi elektronické podpisy vypadají různě. Některé vloží přímo do dokumentu informaci o elektronickém podpisu, u jiných se pouze zobrazí ikona elektronického podpisu. Po najetí na ni uvidíte více informací.

V některých případech elektronický podpis vůbec nemusí být na první pohled viditelný. Primárně jde totiž o „neviditelná“ data, která jsou přidaná k dokumentu a která k němu mohl připojit pouze majitel podpisového certifikátu.

Zřízení a používání elektronického podpisu je dobrovolné. V České republice existuje několik kvalifikovaných poskytovatelů, kteří jsou oprávněni vydávat certifikáty pro elektronické podepisování. Elektronický podpis si můžete zřídit i na poště. Jeho získání stojí několik stokorun a podpisový certifikát si musíte za poplatek pravidelně obnovovat.

E-mail s elektronickým podpisem má stejnou váhu jako zpráva poslaná přes datovou schránku (bez elektronického podpisu).

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: ERP
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny