Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Daňové přiznání krok za krokem přehledně

Daňové přiznání krok za krokem přehledně

Daňové přiznání krok za krokem přehledně
Daňové přiznání krok za krokem přehledně

Obsah

  Kvůli pandemii COVID-19 letos vláda posunula poslední termín, kdy můžete podat daňové přiznání za rok 2019 na 18. srpna 2020. Nenechte nic náhodě, projděte se s námi vše důležité ohledně daňového přiznání a pošlete jej na finanční úřad včas. Poradíme vám jak na to.

  Kdo podává daňové přiznání

  Do 18. srpna podávají daňové přiznání všichni živnostníci, podnikatelé, část zaměstnanců, penzisté, studenti, ale i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří si přivydělávali brigádami či podnikali jako OSVČ. Povinnost podat daňové přiznání jim vzniká, pokud jejich roční příjmy v loňském roce přesáhly 15 000 Kč a zároveň byly předmětem daně z příjmů fyzických osob.

  Daňové přiznání (DP) se týká i poplatníků, kteří jsou ve ztrátě, nebo těm, kterým se daň navyšuje o solidární daň. Stejně tak přiznání podávají ti, kteří mají navíc příjmy osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, včetně určitých příjmů plynoucích ze zahraničí.

  Sám zaměstnanec si vyplňuje daňové přiznání nejčastěji, pokud si současně u svého zaměstnání přivydělává na DPČ, DPP, jako OSVČ, nebo měl další soustavné příjmy – třeba z pronájmu bytu.

  Kdy přiznání k dani z příjmů nepodáváte

  • Když vaše roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč.
  • Pokud máte příjmy ze závislé činnosti pouze u jednoho, nebo postupně od více zaměstnavatelů (pracovní poměry se nepřekrývají) a u všech jste podepsali „růžové“ prohlášení k dani a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotéky.
  • Jestliže máte příjmy ze závislé činnosti pouze ze zahraničí a tyto jsou ze zdanění vyjmuty na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.
  • Pokud vaše příjmy z páté kategorie příjmů fyzických osob, tedy z ostatních činností (kapitálový majetek, pronájem aj.) nepřevyšují 6 000 Kč.
  • Pokud jste po celý rok pobírali jen příjmy od daně osvobozené, tedy například nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.

  TIP: Zjistěte, zda se vám nevyplatí paušální daň a jak ji vypočítat.

  Dokdy podat daňové přiznání za rok 2019

  Nejzazší termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 kvůli pandemii připadá na úterý 18. srpna 2020. Tak jako v předchozích letech platí, že v tento den nejpozději podáváte vyplněný formulář včetně příloh, navíc k tomuto dni platíte i daň, kterou jste ve svém daňovém přiznání vypočetli. V nejzazší termín se tedy připíšou peníze na účet finančního úřadu. Pokud toto zvládnete, přiznali a zaplatili jste daň v řádném termínu.

  Původní termín k podání daňového přiznání byl 1. dubna 2020. Ti, kteří jej chtěli nechat na daňovém poradci nebo měli povinný audit mohli podávat až 1. července. Průběh koronakrize ale přiměl vládu a Finanční správu k opatřením – včetně odsunutí termínu podání přiznání a zaplacení daně bez sankcí do 1. července 2020. V červnu jej pak posunuli podruhé na 18. srpna 2020.

  Finanční správa přitom upozorňovala, že fakticky nejde o odsunutí termínu, ale jen o prominutí sankcí do daných termínů. Neplatí tedy ani jindy obvyklá několikadenní toleranční lhůta.

  Proto dejte velký pozor na to, abyste se s přiznáním a platbou daně i přes toto prodloužení nezpozdili. V takovém případě vám totiž budou naskakovat sankce počínaje pátým pracovním dnem od původního termínu – tedy od 1. dubna.

  • Penále za pozdní přiznání naskakují už od 9. dubna 2020 a zaplatíte na nich 0,05 % ze stanovené daně navíc za každý den zpoždění.
  • Úroky z prodlení za nedoplatek daně naskakují vždy o den dříve – tedy 8. dubna 2020 a spočítáte je pomocí repo sazby ČNB (aktuálně 0,25 % + 14 procentních bodů), stanovené daně a počtu dní zpoždění.

  Příklad z praxe: Vaše daňová povinnost činí 55 000 Kč. Pokud se s přiznáním i s platbou daně zpozdíte jen pár dní po 18. srpnu, od 1. dubna, tedy například za 139 dní, zaplatíte penále 3 823 Kč (0,0005* × 55 000 × 139). Úroky z prodlení pak budou činit 3 006 Kč (0,1425* × 55 000 / 365 dní = 11,712 × 140). Protože úroky z prodlení nabíhají o den dříve než penále, počítáme s 140 dny. Na sankcích tedy zaplatíte celkem 6 829 Kč.

  * převeďte % na desetinná čísla dělením číslem 100. Tedy 0,05 % / 100 = 0,0005

  Daňové přiznání a akciová společnost

  Odložení termínu podání daňového přiznání ale neplatí pro všechny poplatníky. Nevztahuje se na akciové společnosti, které mají zdaňovací období od 1. října 2018 do 30. září 2019. Jejich zástupci měli přiznání podat v řádném termínu do 1. dubna 2020. Společnosti mají zároveň povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud se tyto firmy s podáním přiznání a platbou daně zpozdili, mohou si podle pokynu GFŘ-D-44 požádat o prominutí úroku. A pokud jej úřad promine, je v jeho silách na základě generálního pardonu prominout i celou pokutu za pozdní podání daňového přiznání.

  Více o tom, jak pandemie letos ovlivní placení daní se dozvíte z aktualizovaném článku na našem blogu.

  Daňové přiznání k DPH v době koronaviru

  Tzv. generální pardon Ministerstva financí kvůli pandemii koronaviru plošně promíjí nepodání kontrolního hlášení firmám, u kterých se prokáže, že jim podání znemožnily komplikace spojené s pandemií. Navíc, pokud podají se zpožděním daňové přiznání k DPH nebo kontrolní hlášení v období od 1. března do 31. července 2020, stát jim promine i pokutu 1 000 Kč.

  Pátý generální pardon Ministerstva financí

  Kvůli koronavirové krizi vydalo Ministerstvo financí celkem pět „generálních pardonů“. K daňovému přiznání se vázal první a pátý. Přitom až z pátého je jasné, že se sankcí kvůli pozdnímu podání daňového přiznání a opožděné platbě daně nemusí bát ani fyzické osoby, které neoznámily své příjmy osvobozené od daně přesahující 5 milionů korun. Typicky jde o příjem z:

  • daru,
  • dědictví,
  • prodeje nemovitosti,
  • výhry z hazardních her,
  • dotace,
  • důchodu a invalidní penze
  • nebo výsluhy.

  Co se stane, když přiznání nepodáte

  Jestliže se vás daňové přiznání týká, a i přesto jej vůbec nepodáte, počítejte s tím, že vás k podání přiznání finanční úřad vyzve. Ve výzvě vám určí i náhradní termín. Pokud svou povinnost přesto nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 tisíc korun. Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu (1.dubna). Jestliže je vaše podnikání ztrátové, pokuta se počítá jako 0,01 % z daňové ztráty.

  blank

  Letošní nejzazší termín k odevzdání daňového přiznání vychází na úterý 18. srpna 2020.

  Kdy se vyplatí odklad daňového přiznání

  Letos díky posunu termínu nikomu nehrozí, že by nesehnal všechny potřebné dokumenty k výpočtu daně z příjmů včas. Odklad podání daňového přiznání nám vláda umožnila všem bez rozdílu. Proto si poznačte do kalendáře datum 18. srpna a přiznání k dani z příjmů podejte co nejdříve, vyhnete se tak pokutám a úrokům z prodlení. O odložení byste za normálních okolností zažádali do 1. dubna třemi způsoby:

  • Žádali byste na finančním úřadě a získali odklad až o 3 měsíce. Ty mají ale letos všichni navíc bez rozdílu a bez nutnosti podání žádosti. Za žádost byste zaplatili 300 Kč a původně měla být opodstatněná vážnou životní událostí, jako je nemoc, živelná pohroma, či jiné mimořádné důvody, které byste jen těžko předvídali. V jiných případech by nebylo jisté, že vám FÚ vyhoví.
  • Požádali byste svého finančního poradce o podání daňového přiznání. Ten by si na základě plné moci vzal vyřízení odkladu na starost a daňové přiznání podával nejpozději do 1. července.
  • Oddálili byste podání daňového přiznání díky vašim příjmům zdaňovaným v zahraničí. Pokud jsou totiž součástí vašich příjmů, i v tomto případě jste měli možnost zažádat o odklad a přiznání podat nejpozději do 31. října.

  Opravný a dodatečný termín daňového přiznání

  Pokud jste přišli na chybu, kterou jste udělali v rámci řádného daňového přiznání, dejte dohromady nové výpočty a odevzdejte přiznání znovu. Pokud chybu opravíte do 18. srpna, i v případě odkladu, podáváte tzv. „opravné daňové přiznání“. To původní finanční úřad ruší a bere v potaz jen to nejnovější. Takových opravných přiznání můžete podat nekonečně mnoho. Důležité ale je, že všechny chyby opravíte v řádném termínu.

  Dodatečné přiznání podáváte, pokud jste si chyby v původním přiznání všimli pozdě a neopravíte ji tedy v řádném termínu. Dodatečné přiznání je vždy jen rozdílem mezi původním formulářem (řádným či opravným přiznáním) a novou dodatečnou verzí. Není tedy plnohodnotným formulářem pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a nemůžete jej podávat po termínu bez toho, aniž byste měli předtím řádně podaný původní formulář.

  Více informací o opravném a dodatečném daňovém přiznání

  Jak a kde podat daňové přiznání

  Daňové přiznání poplatníci podávají několika způsoby. Osobně na příslušném finančním úřadě, poštou, nebo elektronicky.

  • Osobně odevzdáváte vyplněný formulář na místně příslušném finančním úřadě, pod který spadá adresa vašeho trvalého bydliště. Přiznání předáte na podatelně úřednici. Pokud si nevíte rady, na kterém úřadě prohlášení podat, vyhledejte si jej podle PSČ na portále finanční správy. Pokud jste OSVČ či právnická osoba, řídíte se podle adresy sídla vaší společnosti. Tento způsob ale v nouzovém stavu spíše nedoporučujeme.
  • Poštou stačí poslat vyplněný formulář včetně všech příloh a náležitostí ještě v úterý 18. srpna. Pokud nestíháte předat ten den přiznání na finančním úřadě, je to ideální varianta, jak se s podáním nezpozdíte. Přiznání určitě pošlete doporučeně, abyste měli pro všechny případy důkaz v podobě podacího lístku, že jste zaslali vše včas.
  • On-line zasíláte daňové přiznání povinně, pokud máte zpřístupněnou datovou schránku. Pokud schránku s elektronickým podpisem nemáte, vyplníte interaktivní formulář online na portále EPO, kde se krok po kroku dostanete až k podpisu. Zde si vyberete, zda pošlete formulář bez podpisu a na finančním úřadu do 5 dnů odevzdáte Potvrzení o podání (najdete ho pod tlačítkem „E-tiskopis“), nebo v případě, že máte elektronický podpis (ZAREP), rovnou platný formulář s podpisem odešlete. Také můžete zaslat formulář přes portál EPO, při odesílání zvolíte ověření identity díky přihlášení do datové schránky, kde jste ověřeným uživatelem, ale nemáte zde uznávaný elektronický podpis.
  • Z podnikového systému daňové přiznání s interaktivním průvodcem vyplníte a rovnou poštele elektronicky na finanční úřad. Takovou funkci má například systém Money S3.

  Kromě těchto možností do některých obcí v určitých termínech dorazí pracovníci finanční správy a zde jim podáte daňové přiznání osobně. Jestli a kdy na vaše kontaktní místo úředníci dorazí, se dozvíte v seznamu výjezdů finančních úředníků pro rok 2020.

  Vyplňte aktuální formulář daňového přiznání pro rok

  Všechny platné vzory a formuláře daňových přiznání najdete v databázi tiskopisů finanční správy.

  blank

  Ještě, než se dáte do vyplňování formuláře, sepište si na papír všechny příjmy i výdaje a jejich výši, ať je máte pohromadě a při vyplňování je nehledáte na více dokumentech

  Zaměstnanci, kteří letos podávají daňové přiznání sami a za celý rok měli pouze příjmy ze závislé činnosti, vyplní jen interaktivní „Zjednodušený formulář pro daňové přiznání“. Má jen dvě stránky a tiskopis po vložení údajů spočítá veškeré výdaje i příjmy sám.

  Pro ostatní jsou tu standardní formuláře. Pár základních najdete k rychlému stažení v naší tabulce.

  Název Číslo tiskopisu Ke stažení Interaktivní PDF
  Daň z příjmů fyzických osob Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 25 5405 blank blank
  Příloha č. 1 – Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) 25 5405/P1 blank blank
  Příloha č. 2 Výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) 25 5405/P2 blank blank
  Příloha č. 3 – Výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) 25 5405/P3 blank blank
  Samostatný list k Příloze č. 3 25 5405a blank blank
  Daň z příjmů právnických osob Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy 25 5404 blank blank

  Ikony vytvořil autor Freepik z portálu Flaticon.

  Sledujte aktuality k daňovému přiznání za rok 2019

  V roce 2020 se kromě změn, které se pojí s pandemií možná setkáte i se změnami při samotném vyplňování daňového přiznání. Jestli se letos změny dotkly i vás, zjistíte v našem aktuálním článku:

  Daňové přiznání 2020. Jaké vás letos čekají změny >>

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Banner na svobodnaucetni.cz