Daně / Daň z přidané hodnoty/Jak fungují třístranné obchody z hlediska DPH – prakticky
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak fungují třístranné obchody z hlediska DPH – prakticky

Jak fungují třístranné obchody z hlediska DPH – prakticky
Lucie Kořínková
16. 03. 2022
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se10
Aktualizováno pro rok 2024: 05. 03. 2024
Jak fungují třístranné obchody z hlediska DPH – prakticky

Obsah

  Podstata zjednodušeného postupu třístranného obchodu spočívá v tom, že při splnění podmínek stanovených zákonem o DPH je prostřední osoba osvobozena od povinnosti přiznat daň v členském státě kupujícího. Tato povinnost je přenesena přímo na kupujícího. Výhodou této úpravy je snížení administrativní zátěže. V následujícím článku vás seznámíme s podmínkami, které musí být splněny a ukážeme si několik praktických příkladů.

  Třístranný obchod – definice

  Třístranným obchodem se pro účely DPH rozumí uzavřený obchod třemi osobami, které jsou registrované k dani v různých členských státech a kdy je předmětem obchodu dodání zboží. Dodáním zboží se v tomto případě myslí dodání z členského státu první osoby (tj. prodávající) přímo do členského státu poslední osoby (tj. kupující). Zároveň se jedná o transakci, kdy do obchodního vztahu mezi prodávajícího a kupujícího vstupuje tzv. prostřední osoba, která nejdříve nakupuje zboží od prodávajícího a následně ho obratem prodává kupujícímu aniž by toto zboží fyzicky obdržela. Zboží je tedy přepraveno přímo od prodávajícího kupujícímu.

  Třístranný obchod – podmínky

  Přeprava

  Aby byly splněny podmínky třístranného obchodu musí být přeprava přiřazena prvnímu dodání zboží mezi prodávajícím a prostřední osobou. Tato podmínka bude splněna za předpokladu, že bude přepravu uskutečňovat prodejce, prostřední osoba nebo třetí osoba zmocněná jedním z nich. Pokud by tedy uskutečňoval přepravu sám kupující, pak by nebyly splněny podmínky pro využití zjednodušeného režimu pro třístranný obchod. Režim není zároveň možné použít v případě, že není některá ze zúčastněných osob registrovaná k DPH či pokud zúčastnění nevystupují pod různými DIČ vydanými v různých členských státech.

  Zúčastněné osoby

  • Prodávající – osoba registrovaná k dani v členském státě, ve kterém je zahájena přeprava či odeslání zboží, která není osvobozenou osobou;
  • Kupující – osoba registrovaná k dani v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava zboží. Zároveň se jedná o osobu, která nakupuje zboží od prostřední osoby;
  • Prostřední osoba – osoba registrovaná k dani v členském státě odlišném od členského státu prodávajícího a členského státu kupujícího, která
   • nemá sídlo nebo provozovnu v členském státě kupujícího a
   • pořizuje zboží od prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem zboží obratem prodat kupujícímu.

  Na prostřední osobu jsou zákonem kladeny další podmínky, a to že se prostřední osoba nemůže registrovat pro účely DPH v členském státě kupujícího.

  Za předpokladu, že by byla přeprava zboží ukončena v České republice (tj. kupující registrován v ČR) a prostřední osoba by byla také registrovaná k DPH v ČR, pak by zjednodušený režim použit být nemohl.

  Osvobozené pořízení zboží

  Pořízení zboží z jiného členského státu (tj. od prodávajícího), které je uskutečněno prostřední osobou v tuzemsku, je osvobozeno v případě zjednodušeného postupu třístranného obchodu při splnění níže uvedených podmínek:

  • pořízení zboží do tuzemska je uskutečněno prostřední osobou, která je registrovaná k dani v jiném členském státě, ale není registrovaná v tuzemsku (ani jako plátce ani jako identifikovaná osoba);
  • pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska je uskutečněno prostřední osobou za účelem následného dodání kupujícímu;
  • zboží je odesláno přímo ze státu prodávajícího do státu kupujícího;
  • kupující je registrován v tuzemsku jako plátce DPH nebo identifikovaná osoba.

  Další podmínky

  Prostřední osoba, která dodává zboží kupujícímu je povinna splnit výše uvedené podmínky, oznámit stejné DIČ prodávajícímu a uvést je na daňovém dokladu pro kupujícího a vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o třístranný obchod.

  Kupující je povinen oznámit prostřední osobě DIČ, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku a přiznat daň na základě daňového dokladu vystaveného prostřední osobou.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Příklad č. 1

  Plátce registrovaný v ČR odebírá zboží od osoby registrované v Rakousku a následně dodává stejné zboží osobě registrované k dani na Slovensku. Zboží je přepraveno přímo od prodávajícího v Rakousku kupujícímu ze Slovenska.

  Faktury jsou vystaveny rakouským dodavatelem českému plátci a následně českým plátcem slovenskému kupujícímu. Doklady splňují veškeré náležitosti, které zákon ukládá.

  Ve výše uvedeném případě se jedná o třístranný obchod, kde je český plátce prostřední osobou, která uvedené pořízení vykáže na řádku 30 přiznání k DPH a následné dodání zboží na Slovensko na řádku 31 DPH přiznání. Následné dodání zboží se zároveň uvádí do souhrnného hlášení pod kódem číslo 2.

  Příklad č. 2

  Plátce registrovaný v ČR nakupuje zboží od osoby registrované v Polsku a dodává toto zboží kupujícímu v ČR. Zboží je přepraveno přímo z Polska kupujícímu v ČR.

  V takovém případě nejsou splněny podmínky pro zjednodušený třístranný obchod, protože je prostřední osoba a kupující registrované pro účely DPH v ČR. V návaznosti na dalších podmínkách by pak jedna z uvedených transakcí byla pořízením zboží a druhá dodáním zboží v tuzemsku.

  Příklad č. 3

  Plátce registrovaný v ČR nakupuje zboží od osoby registrované v Polsku a dodává toto zboží kupujícímu ve Velké Británii.

  V takovém případě nejsou splněny podmínky pro zjednodušený třístranný obchod, protože je kupující osoba ze třetí země.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních