Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání/Kdy se stáváte identifikovanou osobou

Kdy se stáváte identifikovanou osobou

Kdy se stáváte identifikovanou osobou
Kdy se stáváte identifikovanou osobou

Pokud poskytujete služby do zahraničí, stáváte se identifikovanou osobou a platíte z přeshraničních tržeb DPH.

6 situací, kdy je z vás identifikovaná osoba

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje šest situací, kdy se z vás stane identifikovaná osoba.

 • Nejste plátcem DPH a z jiné země EU kupujete zboží, za které platíte DPH. Nezáleží na tom, jestli jste osoba povinná k dani nebo nepovinná.
  Má to jednu výjimku – pokud jste prostředník v tzv. třístranném obchodu (zjednodušený postup obchodu mezi zeměmi EU), identifikovaná osoba se z vás nestane.
 • Jste osoba povinná k dani, ale nejste plátcem DPH a máte sídlo nebo provozovnu v ČR a zároveň:
  • Z ČR poskytnete službu, dodáte zboží s instalací nebo montáží či dodáte zboží soustavami nebo sítěmi osobě neusazené v ČR (tedy se sídlem kdekoliv v zahraničí).
  • Poskytnete službu s místem plnění v jiném členském státě EU podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH.
   Výjimku máte v případě, kdy je služba v daném státě osvobozená od daně.
  • Poskytnete vybrané služby v tzv. zvláštním režimu jednoho správního místa.
 • Jste buď osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo jste právnická osoba nepovinná k dani. Z ČR pořizujete zboží z jiné země EU podle § 2b zákona o DPH.
 • Jako identifikovaná osoba se zaregistrujete sami předem, protože se vás brzy bude týkat jedna ze zmíněných situací.

Co vás čeká, když se stanete identifikovanou osobou

Do 15 dnů od některé ze zmíněných situací podejte přihlášku k registraci identifikované osoby. Vyřídíte to na finančním úřadě, kde budou chtít vědět vaše:

 • rodné číslo,
 • číslo účtu,
 • počet tržeb za posledních 12 měsíců
 • a přehled výdělků za poslední tři roky.

Přiznání daně a další povinnosti

Při tuzemských transakcích fungujete jako neplátce DPH. Když vám ale přijdou peníze ze zahraničí, platíte DPH.

Zároveň podáváte souhrnné hlášení – do 25 dní od měsíce, kdy jste poskytli službu do zahraničí. Povinnost kontrolního hlášení se na vás nevztahuje.

Přečtěte si podrobnosti v článku daňového experta Zdeňka Zralého.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz