Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání/Co je identifikovaná osoba a jak se registrovat?

Co je identifikovaná osoba a jak se registrovat?

Co je identifikovaná osoba a jak se registrovat?
Co je identifikovaná osoba a jak se registrovat?
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/pocitac-identifikovana-osoba-1-1-1-110x110.jpg

Pokud poskytujete služby do zahraničí, stáváte se identifikovanou osobou a platíte z přeshraničních tržeb DPH.

Osoba identifikovaná k dani je speciální forma plátce DPH jen pro přeshraniční plnění. Důvodem vzniku je to, aby se podnikatelé s přeshraničním plněním nemuseli nutně hned registrovat jako plnohodnotní plátci DPH. V České republice zůstává neplátcem.

Situací, kdy je z vás identifikovaná osoba

Zákon o dani z přidané hodnoty definuje šest situací, kdy se z vás stane identifikovaná osoba.

 • Nejste plátcem DPH a z jiné země EU kupujete zboží, za které platíte DPH. Nezáleží na tom, jestli jste osoba povinná k dani nebo nepovinná.
  Má to jednu výjimku – pokud jste prostředník v tzv. třístranném obchodu (zjednodušený postup obchodu mezi zeměmi EU), identifikovaná osoba se z vás nestane.
 • Jste osoba povinná k dani, ale nejste plátcem DPH a máte sídlo nebo provozovnu v ČR a zároveň:
  • Z ČR poskytnete službu, dodáte zboží s instalací nebo montáží či dodáte zboží soustavami nebo sítěmi osobě neusazené v ČR (tedy se sídlem kdekoliv v zahraničí).
  • Poskytnete službu s místem plnění v jiném členském státě EU podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH.
   Výjimku máte v případě, kdy je služba v daném státě osvobozená od daně.
  • Poskytnete vybrané služby v tzv. zvláštním režimu jednoho správního místa.
 • Jste buď osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo jste právnická osoba nepovinná k dani. Z ČR pořizujete zboží z jiné země EU podle § 2b zákona o DPH.
 • Jako identifikovaná osoba se zaregistrujete sami předem, protože se vás brzy bude týkat jedna ze zmíněných situací.

Jak a kde se zaregistrovat jako identifikovaná osoba

Do 15 dnů od některé ze zmíněných situací podejte přihlášku k registraci identifikované osoby. Vyřídíte to na finančním úřadě, kde budou chtít vědět vaše:

 • rodné číslo,
 • číslo účtu,
 • počet tržeb za posledních 12 měsíců
 • a přehled výdělků za poslední tři roky.

Přiznání daně a další povinnosti

Při tuzemských transakcích fungujete jako neplátce DPH. Když vám ale přijdou peníze ze zahraničí, platíte DPH.

Zároveň podáváte souhrnné hlášení – do 25 dní od měsíce, kdy jste poskytli službu do zahraničí. Povinnost kontrolního hlášení se na vás nevztahuje.

Přečtěte si podrobnosti v článku daňového experta Zdeňka Zralého.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny