Podnikání / Rozvoj podnikání / Účetní programy/Vystavené faktury a jejich účtování: 4 zásady a pravidla, bez kterých se neobejdete
Propojte své účetnictví s podnikáním
Přidejte se k 20 000 uživatelům.
Vyzkoušet zdarma

Vystavené faktury a jejich účtování: 4 zásady a pravidla, bez kterých se neobejdete

Vystavené faktury a jejich účtování: 4 zásady a pravidla, bez kterých se neobejdete
Seyfor, a. s.
19. 10. 2023
Doba čtení3 minuty čtení
Líbilo se31
Vystavené faktury a jejich účtování: 4 zásady a pravidla, bez kterých se neobejdete

Obsah

  Faktura je účetní doklad sloužící jako důkaz o dodání zboží nebo služeb, a umožňuje účtování peněžních transakcí mezi obchodními partnery. Účtování vydaných faktur je pak klíčem ke správnému zaúčtování a kontrole finančních transakcí. V tomto článku se podíváme na to, co to faktury jsou, jak se vystavují a jak je správně účtovat.

  Co je vystavená faktura?

  Faktura je dokument, který je prodávající stranou zaslán kupujícímu jako žádost o platbu za dodané zboží nebo služby. Řádně vystavená faktura hraje v obchodních transakcích důležitou roli, neboť obsahuje přesný a úplný záznam o prodeji. Lze ji tak využít i pro  účetní a daňové účely, nebo pro řešení případných nedorozumění a sporů.

  Jak se faktury vystavují?

  Při vystavování faktur je třeba dodržovat následující zásady a pravidla:

  1. Faktura musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti, mezi které patří:

  • identifikační údaje prodávajícího a kupujícího (jméno, adresa, IČO),
  • datum vystavení faktury,
  • číslo faktury,
  • popis dodaného zboží nebo služeb,
  • množství a jednotkovou cenu zboží nebo služeb,
  • sazbu a výši DPH,
  • datum splatnosti faktury,
  • a platební podmínky.

  2. Fakturu je třeba vystavit včas, aby se předešlo problémům s pozdně splacenými fakturami, V ideálním případě by se tak mělo stát bezprostředně po uskutečnění prodeje nebo služby.

  3. Faktura by měla být vystavena ve správném formátu, což platí pro papírovou i elektronickou podobu.

  4. Vystavené faktury by měly být zahrnuty v účetní evidenci společnosti a řádně zaúčtovány. Proces vytváření a vystavování faktur (fakturace) zahrnuje evidenci tržeb, přijímání plateb od zákazníků, vyrovnávání pohledávek a vedení účetních záznamů.

  V účetnictví je důležité vystavené faktury správně zaúčtovat pro zajištění správnosti obchodních transakcí a jejich souladu se zákonem.

  Jakmile je faktura vystavena, je třeba prodej zaúčtovat do účetního systému:

  • MD (Má Dáti): účet „Pohledávky“ (účet 311) – zaznamenává závazek zákazníka zaplatit poskytnuté zboží nebo služby.
  • DAL: účet „Tržby“ (účet 6xx) – zaznamenává výnosy z prodeje zboží nebo služeb.

  Když zákazník fakturu zaplatí , zaznamenejte tuto platbu do účetního systému:

  • Debet: účet „Bankovní účty“ (účet 221) nebo účet „Pokladna“ (účet 211) – zaznamenává přijetí platby.
  • Kredit: účet „Pohledávky“ (účet 311) – zaznamenává snížení pohledávek ve výši přijaté platby.

  Po přijetí platby je třeba pohledávky vyrovnat, tj. spárovat platbu s konkrétní fakturou. Tím je zajištěna správná aktualizace stavu pohledávek zákazníka.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Vedení účetní evidence

  Pro zajištění přesnosti a transparentnosti účetních záznamů je důležité evidovat všechny faktury a platby. Faktury by měly být uchovávány v souladu s českou legislativou, která lhůtu pro uchování stanovuje na nejméně 10 let.

  Na konci účetního období by pak měla být provedena kontrola všech účetních záznamů pro zajištění jejich přesnosti a úplnosti. Po provedení případných oprav a úprav pak účetnictví za dané období uzavřete.

  Dodržením výše uvedených kroků zajistíte správné zaúčtování a budete moci lépe sledovat finanční výkonnost vašeho podniku.

  Usnadněte si fakturaci s Money S3

  Vystavování faktur a jejich účtování je nedílnou součástí každého podnikání. S účetním softwarem Money S3 můžete vystavovat a účtovat faktury snadno a efektivně a zajistit, aby vaše firma správně evidovala příjmy a výdaje.

  Money S3 nabízí modul Fakturace pro rychlé a jednoduché vystavování faktur s automatickým výpočtem DPH a data splatnosti. Software rovněž umožňuje sledovat vybrané faktury a jejich stav pro jednodušší účtování a sledování plateb.

  Kromě toho můžete využít i další funkce systému pro sledování stavu zásob, generování zpráv a reportů, evidenci pohybů na účet a řadu dalších procesů. Vyzkoušejte zdarma bezplatnou verzi Money S3 Start obsahující všechny funkce.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.
  Vyzkoušet zdarma
  Zavřít reklamu
  Propojte své účetnictví s podnikáním
  Přidejte se k 20 000 uživatelům.