Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Faktura

Co je to faktura?

Faktura je účetní doklad, kterým se prokazuje a ověřuje provedená práce nebo dodané zboží. Slovo faktura pochází z latinského facere – udělat.

Aby byla faktura platným účetním dokladem, musí podle zákona o účetnictví splňovat několik podmínek. Těmi jsou označení, popis účetního případu a jeho účastníků, cena, okamžik vystavení faktury, okamžik uskutečnění účetního případu a podpis.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.