Od tvůrců úspěšného účetního programu

Faktura je účetní doklad, kterým se prokazuje a ověřuje provedená práce nebo dodané zboží. Slovo faktura pochází z latinského facere – udělat. Aby byla faktura platným účetním dokladem, musí podle zákona o účetnictví splňovat několik podmínek. Těmi jsou označení, popis účetního případu a jeho účastníků, cena, okamžik vystavení faktury, okamžik uskutečnění účetního případu a podpis. Odlišným termínem od klasické faktury je tzv. proforma faktura. Podrobná specifikace, co musí obsahovat faktura z pohledu plátce i neplátce DPH.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Fakturace
Banner na svobodnaucetni.cz