Faktura je účetní doklad, kterým se prokazuje a ověřuje provedená práce nebo dodané zboží. Slovo faktura pochází z latinského facere – udělat.

Aby byla faktura platným účetním dokladem, musí podle zákona o účetnictví splňovat několik podmínek. Těmi jsou označení, popis účetního případu a jeho účastníků, cena, okamžik vystavení faktury, okamžik uskutečnění účetního případu a podpis.

Odlišným termínem od klasické faktury je tzv. proforma faktura.

Podrobná specifikace, co musí obsahovat faktura z pohledu plátce i neplátce DPH.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Fakturace
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny