Od tvůrců úspěšného účetního programu

Podnikání / Start podnikání/Jak na vystavení zálohové faktury, správné vyúčtování záloh a odvod DPH

Jak na vystavení zálohové faktury, správné vyúčtování záloh a odvod DPH

Jak na vystavení zálohové faktury, správné vyúčtování záloh a odvod DPH
Jak na vystavení zálohové faktury, správné vyúčtování záloh a odvod DPH

Představte si truhláře, který vyrábí postel na míru nebo cukrářku, která chystá sladké občerstvení pro raut. Pokud se rozhodnou fakturovat zakázku až po dokončení, vystavují se riziku, že odběratel uhradí fakturu se zpožděním nebo vůbec.

Obsah

  Pokud jste navíc plátcem DPH, nebudou to jen odpracovaného hodiny a materiál, které půjdou na váš účet. DPH musíte odvést z každé vystavené faktury, a pokud vám odběratel nezaplatí, nezbyde než sáhnout do vlastní kapsy.

  V podobných situacích požadujte raději část nebo celou platbu předem a využijte možnost vystavení zálohové faktury.

  Získáte peníze předem, o vystavené zálohové faktuře neúčtujete ani z ní neodvádíte DPH. Pohlídat si musíte jen konečné vyúčtování a vystavení následného účetního a daňového dokladu.

  Co je to zálohová faktura a kdy využijete proforma fakturu

  V obou případech se jedná o zálohu splatnou před poskytnutím služby nebo dodání zboží. V případě částečné úhrady předem hovoříme o zálohové faktuře. Pokud požadujeme předem celou částku, užívá se někdy výraz proforma faktura. Vždy přitom platí, že tato faktura:

  • je pouze výzvou k platbě, není účetním ani daňovým dokladem (neúčtuje se o ní a nemá daňový dopad, dokud není uhrazena),
  • není zákonem definovaná (ani její náležitosti),
  • po uhrazení zálohy vystavíte řádnou fakturu, která slouží jako účetní, případně i daňový doklad,
  • v případě neuhrazení zálohy fakturu prostě stornujete či smažete (nevystavujete dobropis).

  Aby vám peníze dorazily co nejdříve, nezapomeňte na zálohové faktuře uvést:

  • číslo účtu,
  • částku k úhradě,
  • datum splatnosti,
  • variabilní symbol.

  Přidejte také informaci, že se nejedná o daňový doklad, aby zákazník ihned věděl, jaký typ dokumentu má před sebou.

  Vypořádejte zálohu a vystavte řádnou vyúčtovací fakturu

  V případě proforma faktury vystavíte po zaplacení plné částky zálohy a dodání zboží či služby řádnou fakturu s nulovým zůstatkem. Na faktuře musíte uvést povinné údaje, a to podle toho, jestli:

  • vedete daňovou evidenci, údaje pak musí odpovídat požadavkům občanského zákoníku,
  • vedete účetnictví a váš doklad musí splňovat náležitosti účetního dokladu,
  • jste zároveň plátcem DPH a faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.

  Pokud nejste plátcem DPH, tuto informaci na fakturu uveďte.

  Pokud byla zaplacena pouze část z celkové sumy, vystavíte po dodání zboží či služby konečnou (vyúčtovací) fakturu, která bude opět obsahovat potřebné povinné údaje. Uvedete jednotlivé položky a jejich nacenění, odpočet zálohy a zbývající částku k úhradě.

  blank
  Jako plátci DPH si musíte pohlídat včasné vystavení daňového dokladu k přijaté platbě zálohy.

  Kdy odvádět DPH u zálohové faktury

  Jako plátci DPH máte podle zákona o dani z přidané hodnoty povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (den, kdy jste dodali zboží, nebo poskytli službu) nebo ke dni přijetí úplaty. Rozhodující je, který den nastane dříve.

  Pokud zálohu obdržíte v jiném měsíci, než dodáte zboží nebo dokončíte práci, musíte zákazníkovi do 15 dnů vystavit tzv. daňový doklad k přijaté záloze. Na základě tohoto dokladu přiznáte a odvedete daň za příslušné zdaňovací období. Po odvedení práce vystavíte vyúčtovací fakturu (s náležitostmi daňového dokladu) s odpočtem zálohy a také zdaníte zbývající částku.

  Odebírejte tipy pro začínající podnikatele

  Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Pokud přijetí zálohy i plnění proběhne ve stejném měsíci, po odvedení práce rovnou vystavíte vyúčtovací fakturu.

  Se zúčtováním záloh vám pomůže účetní program, ve kterém nastavíte předkontaci, tedy na jaké účty se má účtovat. Objednávku, zálohu i platbu snadno propojíte a rovnou vytvoříte vyúčtovací fakturu.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Banner na svobodnaucetni.cz