Daně / Daň z přidané hodnoty/Co je DPH – kompletní průvodce
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Co je DPH – kompletní průvodce

Co je DPH – kompletní průvodce
Seyfor, a. s.
02. 12. 2022
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se19
Co je DPH – kompletní průvodce

Obsah

  V tomto článku vás provedeme základními pravidly spojenými s daní z přidané hodnoty. Zjistěte, kdy se na vás vztahuje povinnost odvádět DPH, jaké jsou sazby DPH i kdy a jak se přihlásit do registru plátců DPH.

  Co je to DPH

  DPH je daň z přidané hodnoty. Za přidanou hodnotu se považuje rozdíl mezi vstupem a výstupem.

  DPH je tzv. nepřímá daň, to znamená že se neplatí jako samostatná částka, ale je zahrnuta do ceny výrobků a služeb. Platí, že daní z přidané hodnoty jsou zatíženy téměř všechny služby a zboží. Daň z přidané hodnoty platí koncoví spotřebitelé. V ceně zboží ji odvedou podnikateli, plátci DPH, který tyto peníze pošle státu.

  Příklad: Výrobce nábytku, který je plátcem DPH vyrobí stůl za 5000 (vstup), ale prodá jej o 21 % dráž, protože musí přičíst sazbu DPH. Za cenu 6050 Kč stůl kupují koncoví spotřebitelé. Jimi zaplacené DPH musí výrobce odvést státu. Státu tak odvede 1050 Kč (rozdíl mezi vstupem a výstupem).

  Základní pravidla odvodu DPH určuje zákon 235/2004, Sb. o dani z přidané hodnoty.

  Jaké jsou sazby DPH

  Stanete-li se plátcem DPH, musíte zjistit do jaké sazby vaše produkty a služby spadají.

  V České republice rozlišujeme 3 sazby daně:

  • základní sazba – 21 %
  • první snížená sazba – 15 %
  • druhá snížená sazba – 10 %

  Do každé z uvedených sazeb spadají různé druhy služeb a výrobků.

  Do základní sazby spadají všechny druhy zboží a služeb, které nejsou dle zákona o dani z přidané hodnoty zařazeny do první a druhé snížené sazby.

  Do první snížené sazby patří například:

  • potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů,
  • živé dřeviny, rostliny, semena a řezané květiny,
  • radiofarmaka, léky pro diabetiky, antibiotika, farmaceutické výrobky,
  • zdravotnické prostředky a pomůcky,
  • dětské sedačky do automobilů,
  • palivové dřevo.

  Do druhé snížené sazby patří například:

  • opravy jízdních kol,
  • kadeřnické a holičské služby,
  • elektronické knihy a audioknihy,
  • omalovánky a mapy,
  • pitná voda z vodovodu včetně teplé,
  • slad, škroby, pšeničný lepek a směs těchto výrobků.

  Detailní přehled všech výrobků a služeb, u nichž se uplatňuje snížená sazba DPH najdete v příloze č. 2 zákona o DPH.

  Existují i služby, které jsou od DPH osvobozené, například rozhlasové a televizní vysílání, sociální pomoc, výchova a vzdělávání, nájem nemovitostí nebo třeba pojišťovací činnosti.

  Naučte se, jak správně určit sazbu DPH.

  TIP: V průběhu let se může změnit nejen výše sazeb, ale také příslušnost zboží nebo služeb k uvedeným sazbám. Na tyto změny reaguje pokročilý ekonomický systém, například účetní systém Money S3 nebo Money ERP. Tyto systémy se každý měsíc aktualizují, takže máte jistotu, že sazby daně vždy počítají v souladu s aktuální legislativou.

  Pivo si můžete koupit dokonce s třemi různými přirážkami DPH. V restauraci si ho dáte se sazbou 10 %, když si ho koupíte sebou na stánku, DPH bude 21 %. U nealkoholického piva pak 15 %.

  Výpočet DPH

  Daň spočítáte jednoduše podle následujícího vzorce:

  Cena vč. DPH – (cena / x), kde x je násobek sazby daně.

  Pro 21% daň bude x 1,21, pro daň 10% to bude 1,10 apod.

  Příklad: Cena s DPH je 200 tis. Kolik z této ceny je ale samotná 21% daň z přidané hodnoty? Spočítáte to následujícím způsobem:

  200 000 – (200 000 / 1,21) = 200 000 – 165 289,256 = DPH je tedy 34 710,74 Kč.

  Daňový základ pak vypočítáte rozdílem mezi celkovou částkou a již vypočítaným DPH: 200 000 – 34 710,74 = 165 289,26 Kč.

  Zaokrouhlování: Pro účely DPH zakrouhlujete takto:

  • Bezhotovostní platby na dvě desetinná místa, tzn. základ daně 165 289,26 Kč.
  • U hotovostních plateb můžete zaokrouhlovat na celé koruny: základ daně by tak vycházel na 165 289 Kč.

  Kdo je plátcem DPH

  Fakticky DPH hradí koncový spotřebitel, který v tuzemsku kupuje výrobek či službu. Samotou daň ale státu odvádí firma nebo živnostník, který zboží/službu prodal. Tyto subjekty zákon označuje za plátce DPH.

  Plátcem DPH se stáváte povinně, pokud:

  • Ve dvanácti po sobě jdoucích měsících překročíte obrat 1 milion korun.
  • Nabydete majetek privatizací či prodejem podniku nebo fúzí.
  • Zdědíte ekonomickou činnost po zemřelém, který byl plátcem DPH.
  Pozor: Od roku 2023 by se hranice pro povinnou registraci k DPH měla zvýšit na 2 miliony korun. Už letos tak platí některá přechodná ustanovení. Například ti, jejichž obrat za 12 po sobě následujících kalendářních měsíců byl před prosincem 2022 v rozmezí 1–2 milionu korun, nemusí podat přihlášku k DPH.

  V některých situacích se vám vyplatí přihlásit se k platbě DPH dobrovolně. Například když většina vašich zákazníků jsou plátci DPH. Z vašeho zboží si mohou odečíst DPH a ceny pak vnímají jako výhodnější.

  Výčet dalších důvodů, kdy se dobrovolné plátcovství vyplatí, čtěte zde.

  Povinnosti plátce DPH

  Jakmile se stanete plátcem DPH, máte řadu povinností:

  Zjistěte více o tom, co vás jakožto plátce DPH čeká.

  TIP: S vedením daňové evidence vám pomůže také účetní program Money S3 a jeho modul Daňová evidence. V něm vedete peněžní deník, spravujete pohledávky a závazky a máte pod kontrolou veškeré výdaje. Vedení daňové evidence vám také zrychlí automatické předvyplňování údajů.

  Jak se k DPH registrovat

  Přihlášení do registru plátců DPH je jednoduché, vyplníte jeden formulář a podáte ho na finanční správu. Tento krok můžete provést v on-line aplikaci finanční správy EPO.

  Postupujte následovně:

  1. Klikněte na Elektronická podání pro finanční správu.
  2. Přejděte na Elektronické formuláře.
  3. Ve spodní části stránky najděte podnadpis Registrace.
  4. Klikněte na odkaz  „Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty platná od 1. 1. 2015”.
  5. Formulář vyplňte.

  Pokud se k DPH přihlašujete dobrovolně, doporučujeme vložit i přílohu, ve které doložíte, že se zabýváte ekonomickou činností a také váš obrat za posledních 12 měsíců. Připojit můžete například faktury, smlouvy s obchodními partnery nebo podnikatelský záměr (u nových s.r.o.). Pokud tyto přílohy připojíte, neměl by při registraci nastat problém a osvědčení k registraci k DPH obdržíte do 15 dnů.

  Pokud jste se k DPH registrovali na základě povinnosti, stáváte se plátcem hned od prvního dne měsíce, který následuje po odeslání přihlášky. A od toho dne musíte dodržovat i povinnosti plátce DPH – bez ohledu na to, jestli jste přihlášku poslali včas nebo vás už finanční úřad stihl zaregistrovat. Pokud tedy máte od srpna povinnost registrovat se k DPH, do 15. září podáte přihlášku a plátcem DPH jste hned od 1. října.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přiznání k DPH

  Ve chvíli, kdy se stanete plátcem DPH, musíte pravidelně (tj. měsíčně/ kvartálně) podávat daňové přiznání. I v případě, že jste v daném období žádné služby neposkytovali a nedošlo tak k daňovému plnění.

  Přiznání podáte elektronicky přes daňový portál, vždy nejpozději do 25. dne po skončení zdaňovacího období. K podání potřebujete datovou schránku nebo elektronický podpis. Pokud ani jedno z toho nemáte, vytiskněte potvrzení o odeslání přiznání a odneste jej osobně do pěti dnů na finanční úřad.

  TIP: Jak se registrovat k DPH krok za krokem

  Jak zjistit plátce DPH

  V registru plátců DPH si můžete také proklepnout, zda vaši obchodní partneři DPH řádně platí. Pokud totiž odebíráte zboží nebo služby od nespolehlivého plátce, který za obchod daň řádně neodvede, musíte ji za něj odvést vy. Tím pádem daň zaplatíte dvakrát.

  Celostátní databázi plátců daně z přidané hodnoty spravuje Ministerstvo financí České republiky. K ověření plátce DPH musíte znát alespoň jeden z těchto údajů:

  • identifikační číslo (IČ nebo IČO),
  • daňové identifikační číslo (DIČ),
  • název obchodní firmy / jméno živnostníka.

  Ke kontrole plátcovství DPH vám poslouží:

  1. Celostátní registr plátců DPH, kde vyhledáváte pomocí DIČ,
  2. ARES (administrativní registr ekonomických subjektů), kam zadáváte IČO nebo název.
  3. Pro kontrolu plátců z Evropské unie použijte systém VIES.
  4. A použít můžete také server www.justice.cz, kde si např. zjistíte IČO společnosti a následně v příslušném registru ověříte, zda je plátcem DPH.
  TIP: Ke kontrole plátců DPH využijete také účetní software Money S3. Ten komunikuje s registrem plátců DPH a při přidávání nového kontaktu za vás automaticky zkontroluje, zda je klient spolehlivým plátcem DPH.

  Zjistěte, jak v registru plátců vyhledávat a co si ohlídat, abyste se vyhnuli neplatičům.

  Zjistěte o DPH ještě víc

  Oblast DPH je poměrně složitá, v článku jsme se dotkli jen základů. Ať řešíte jakékoliv téma spojené s DPH, doporučujeme také nahlédnout přímo do zákona o DPH, kde najdete řešení pro různé specifické situace.

  Můžete také kontaktovat jednoho z našich účetních či daňových poradců, kteří vám v oblasti DPH poradí a poskytnou osobní konzultaci.

  S kompletní agendou k DPH vám pomůže účetní program Money S3. V něm snadno zpracujete různá daňová přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení, výkaz příjmů a výdajů nebo peněžní deník. Systém prochází každý měsíc aktualizací, takže si můžete být jisti, že vše spočítá v souladu s platnou legislativou.

  Money S3 využijete, i pokud plátcem DPH zatím nejste – vystavíte v něm faktury, evidujete stav skladu nebo propojíte systém s e-shopem. Vyzkoušejte Money S3 zdarma.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních