Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně/Do kdy podat daňové přiznání z příjmu: nepropásněte důležité termíny a lhůty

Do kdy podat daňové přiznání z příjmu: nepropásněte důležité termíny a lhůty

Do kdy podat daňové přiznání z příjmu: nepropásněte důležité termíny a lhůty
Do kdy podat daňové přiznání z příjmu: nepropásněte důležité termíny a lhůty
https://money.cz/novinky-a-tipy/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/pexels-nataliya-vaitkevich-8927654-110x110.jpg

Obsah

  Jaký má daňové přiznání termín v roce 2023? Základní lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2022 uplyne v pondělí 3. dubna 2023. Jde to ale i později. Přečtěte si, jaké platí termíny pro podání přiznání k dani z příjmu.

  Termín pro podání daňového přiznání osobně

  Pokud podáváte daňové přiznání písemně (vyplníte formulář, vytisknete ho a odnesete na finanční úřad nebo pošlete poštou), musíte tak podle daňového řádu učinit do 3 měsíců od skončení zdaňovací období, za které přiznání podáváte. Zdaňovací období je konec roku – tedy 31. prosince 2022.

  Tři měsíce od konce kalendářního roku uplynou 31. března, nicméně v praxi si finanční úřady vykládají daňový řád tak, že poslední dnem lhůty pro podání daňového přiznání je den následující po uplynutí tří měsíců od konce zdaňovacího období – tedy 1. dubna. Prvního apríla tento rok připadá na sobotu a náš právní řád stanoví, že v takovém případě se konec lhůty se posouvá na následující pracovní den.

  Pondělí 3. dubna je tak posledním oficiálním dnem, kdy můžete ve lhůtě podat písemné přiznání k dani z příjmu za rok 2022. Pokud byste nestíhali úřední hodiny finančního úřadu, stačí, když daňové přiznání podáte 3. dubna na poštu. Pošlete ho doporučeně a podací lístek si schovejte – to abyste případně mohli prokázat datum odeslání.

  Jestliže jste živnostník nebo firma, daňové přiznání podáváte povinně elektronicky a týká se vás až pozdější termín (viz níže).

  >> TIP: Daňové přiznání se může hodit, pokud budete potřebovat prokázat všechny své příjmy. Např. při žádosti o hypotéku nebo jinou půjčku. Jestliže pošlete daňové přiznání poštou, nemáte v ruce žádný hodnověrný doklad o tom, v jaké podobě jste své daňové přiznání na finanční úřad odeslali. Proto doporučujeme daňové přiznání vyplnit či vytisknout dvakrát a doručit je na finanční úřad raději osobně. Jednu kopii si nechte potvrdit oficiálním razítkem finančního úřadu a máte platný doklad o výši svých příjmů, použitelný po celý následující rok.

  Termín pro podání daňového přiznání elektronicky

  Když podáte daňové přiznání elektronicky, máte na to o měsíc delší lhůtu – 4 měsíce od skončení zdaňovacího období. Ty uplynou 30. dubna, to je letos neděle a následující den, prvního máje, je státní svátek.

  Poslední den lhůty k podání elektronického daňového přiznání je proto v úterý 2. května 2023.

  A co se přesně myslí elektronickým podáním? Nejčastěji podání daňového přiznání přes datovou schránku – platí to jak pro právnické osoby, tak OSVČ. Do 31. března 2023 by měly mít datovou schránku zřízeny všechny podnikající osoby. Jsou ale i další způsoby, jak podat daňové přiznání elektronicky – tady najdete podrobný návod, jak podat daňové přiznání online.

  >> TIP: Stejně jako v případě, že daňové přiznání podáváte na úřad osobně, se vám může v následujícím roce hodit doklad o tom, že jste daňové přiznání v konkrétním znění podali. Nezapomeňte si proto stáhnout doručenku z datové schránky a uložit si ji k odeslanému daňovému přiznání.

  Při samotném vyplňování formuláře se vám bude hodit náš návod, jak vyplnit a podat daňové přiznání. Máme i návod, jak vyplnit daňové přiznání za právnickou osobu.

  Termín pro podání daňového přiznání daňovým poradcem

  Dalším pozdějším termínem pro podání daňového přiznání je případ, kdy vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce. To, že máte daňového poradce, musíte finančnímu úřadu nejprve oznámit – do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období, tedy v termínu do 3. dubna 2023. Pokud tak neučiníte a lhůtu necháte marně uplynout, okamžitě se ocitnete v prodlení s řádným podáním daňového přiznání (zachránit to pak můžete leda elektronickým podáním do konce dubna).

  Na zpracování daňového přiznání poradcem vám daňový řád poskytuje lhůtu 6 měsíců po skončení zdaňovacího období. Ta uplyne 30. června a stejně jako ve všech ostatních případech se toleruje podání daňového přiznání první den následujícího měsíce. 1. července je letos sobota.

  Poslední den k podání daňového přiznání, zpracovaného daňovým poradcem, je v pondělí 3. července 2023. Totéž platí, pokud musí být vaše účetní závěrka schválená auditorem.

  >> TIP: Daňoví poradci často při své práci využívají chytrý účetní program na daňové přiznání. U účetního programu Money S3 je to modul TaxEdit S3, který umožňuje zpracovat daňová přiznání pro více klientů / daňových subjektů.

  Lhůty pro odložené, opravné a dodatečné daňové přiznání

  Povinnost podat daňové přiznání můžete odložit, pokud k tomu máte pádné důvody. Žádost o odklad však musíte podat na finanční úřad do konce prvního řádného termínu pro podání daňového přiznání, tedy do 3. dubna. Důvody mohou být např. vážná nemoc anebo také skutečnost, že máte příjmy, které podléhají zdanění v zahraničí. Na odklad ale nemáte automaticky nárok, finanční úřad jej nemusí vždy schválit.

  Opravné daňové prohlášení podáte ve chvíli, kdy zjistíte, že jste ve svém daňovém přiznání udělali chybu. Je jedno, jestli na chybu přijdete sami nebo vás na ni upozorní finanční úřad – daňové přiznání se považuje opravné, pokud jej stále stíháte podat v původním termínu pro podání daňového přiznání. Použijete k tomu stejný formulář jako k původnímu daňovému přiznání, jen na první stránce zaškrtnete možnost ‚‚opravné‘‘.

  Oproti tomu dodatečné daňové přiznání je přiznání podané po řádném termínu. Tzn. ve chvíli, kdy zjistíte ve svém daňovém přiznání chybu (ať už sami nebo vás na ni upozorní finanční úřad) a termín pro podání daňového přiznání už uplynul, opravíte chybu dodatečným daňovým přiznáním na speciálním formuláři.

  Lhůta pro zaplacení daně z příjmu

  Daň z příjmu, kterou jste vypočetli v daňovém přiznání, jste povinni zaplatit v termínu pro podání daňového přiznání. Není podstatné, kdy daňové přiznání skutečně podáte. Teoreticky je možné podat daňové přiznání za rok 2022 už v lednu 2023 a daň potom skutečně zaplatit až 2. května, pokud jste daňové přiznání podali elektronicky. Běžnější ale je, že OSVČ podávají daňové přiznání ke konci lhůty a zároveň s podáním platí vypočtenou daň z příjmu.

  >> TIP: Pokud si zpracováváte daňové přiznání sami a nejste si jistí, jestli máte vše správně, doporučujeme podat daňové přiznání s mírným předstihem a vyčkat se zaplacením daně. Pokud budete mít v daňovém přiznání zřejmou chybu, finanční úřad se vám ozve (často i jenom telefonicky), poradí vám, co máte opravit a vy stihnete podat opravné daňové přiznání v termínu. Teprve potom zaplatíte daň, o které budete s jistotou vědět, že ji máte vypočtenu správně.

  Pro úplnost jedna drobnost na závěr. Je jedno, jestli vám vznikne povinnost zaplatit daň, nebo ne. Daňové přiznání musíte podat vždy, i pokud je výsledná daň nula. Pokud si nejste jistí, zda se vás povinnost podat daňové přiznání týká, ověřte si to v článku Kdo musí podávat daňové přiznání.

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Lhůta pro podání přehledů na správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

  Měsíc poté, co podáte daňové přiznání, jste povinni podat dva přehledy příjmů – na svoji zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení. V tomto případě je rozhodné, kdy jste daňové přiznání skutečně podali. Povinnost zaplatit případný nedoplatek na pojistném pak máte do 8 dnů od podání přehledu.

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Nejbližší webináře

  Legislativní novinky pro účetní
  a podnikatele.

  Spokojení nebo zdarma
  Ukázat všechny