Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně/Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daňové přiznání?

Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daňové přiznání?

Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daňové přiznání?
Návod pro OSVČ na vedlejší činnost: jak na daňové přiznání?

Obsah

  Stále častěji si zaměstnanci přivydělávají bokem jako soukromí podnikatelé. Proč nevyužít volný čas po pracovní době efektivně, zvlášť když jste v práci nabrali know-how, které můžete využít i jinde. Nebo když si můžete vydělávat svým koníčkem. Nezapomeňte ale na to, že v takovém případě musíte odevzdat přiznání k dani z příjmu.

  V případě, že máte svého zaměstnavatele a jako přivýdělek podnikáte, s největší pravděpodobností své podnikání vedete jako vedlejší činnost. Ale pozor, takto můžete své podnikání vést, jen pokud pobíráte od zaměstnavatele alespoň minimální mzdu (v roce 2022 činí 16 200 Kč).

  Vedlejší výdělečná činnost má několik výhod.

  1. V prvním roce nemusíte odvádět zálohy na sociálním ani zdravotním pojištění. Odvedete je až po podání prvního přehledu o příjmech a výdajích, který odevzdáte na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Výše odvodů se odvíjí podle toho, kolik jste si podnikáním vydělali.
  2. Pokud vaše výdělky nepřesáhnou rozhodnou částku (pro rok 2022 je to 93 387 Kč), nemusíte sociální pojištění platit ani v dalších letech. To platí v případě, že vedlejší činnost vykonáváte po celý rok. V opačném případě se rozhodná částka poměrně sníží.
  3. V případě, že rozhodnou částku překročíte, musíte platit oboje pojištění (zdravotní i sociální). Nemusíte ale platit pravidelné měsíční zálohy. Pojištění můžete zaplatit až dohromady po odevzdání přehledů, protože se vám vypočítá částka podle vašich příjmů v daném roce.

  Jak je to s daňovým přiznáním OSVČ

  Daňové přiznání musíte na finanční úřad podat vždy, když vaše příjmy (nikoliv zisk) v uplynulém roce překročí 15 000 Kč. Přiznání k dani za celý rok podáváte, i pokud jste si živnost založili třeba až v prosinci daného roku.

  Jako zaměstnanci, kteří si vydělávají samostatně výdělečnou činností, vyplňujete přílohu č. 1 daňového přiznání.

  Pokud se ale přiznání nevyhnete, vyplatí se shromažďovat si své faktury na jednom místě. Například ve fakturační službě iDoklad, ze které si i snadno vygenerujete veškeré podklady. V základní verzi je zdarma a uděláte si díky ní přehled ve všech dokladech i fakturách.

  A pokud k podnikání potřebujete i základní skladové hospodářství, vyzkoušejte účetní systém Money S3.

  Co uvést do daňového přiznání OSVČ

  V daňovém přiznání musíte uvést všechny vaše příjmy. Pokud jste zaměstnaní a podnikáním si pouze přivyděláváte, nebo máte například příjmy z pronájmu, musíte uvést nejen tyto příjmy, ale také příjmy ze zaměstnání.

  A to i tehdy, pokud jste v průběhu roku ze mzdy odváděli zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Tyto zálohové platby do daňového přiznání uvedete také a snížíte o ně vypočtenou daň.

  Nezapomeňte si od vašeho zaměstnavatele do 15. února vyžádat potvrzení o zdanitelných příjmech, pokud kromě provozování živnosti i nadále pracujete na hlavní nebo částečný úvazek.

  Jak na výpočet daně z příjmů fyzických osob

  Sazba daně z příjmů činí 15 % a počítá se ze základu daně. Ten se skládá z pěti tzv. dílčích základů daně:

  1. příjmy ze zaměstnání,
  2. příjmy z podnikání (samostatné výdělečné činnosti),
  3. kapitálové příjmy (např. podíly na zisku, úroky nebo licenční poplatky),
  4. příjmy z pronájmu,
  5. ostatní příjmy, které nespadají do žádné z předchozích kategorií.

  Dohromady tvoří celkový základ daně.

  Jestliže váš daňový základ překročí částku 1 701 168 Kč, odvedete daň ve výši 23 %. Pozor – do limitu 1 701 168 Kč se započítávají dílčí základy daně všech vašich příjmů, tedy i příjmů ze zaměstnání, z nájmu, z jednorázového prodeje majetku nebo prodeje podílu ve firmě.

  Jak určit základ daně z příjmů z podnikání OSVČ

  V účetnictví se základ daně z příjmů určí jako součet výnosů, od kterých odečtete náklady.

  Při vedení daňové evidence musíte pečlivě evidovat příjmy a reálně vynaložené výdaje (tzn. že si uchováváte všechny doklady za nákup zboží či služeb).

  Metoda paušálních výdajů

  Podnikatelé nejčastěji uplatňují metodu paušálních výdajů stanovených procentem z příjmů, protože je nejjednodušší (vedete pouze přehled o výši příjmů) a často také nejvýhodnější.

  Např. pokud uplatňujete 60% výdajový paušál, při příjmech z podnikání 300 000 Kč vaše výdaje činí 180 000 Kč. To znamená, že váš základ daně ze samostatné výdělečné činnosti dosahuje 120 000 Kč (300 000 Kč − 180 000 Kč = 120 000 Kč).

  Termíny pro podání přiznání daně z příjmů fyzických osob

  Standardní lhůta pro podání daňového přiznání je stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období.

  U OSVČ je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, proto lhůta pro podání daňového přiznání vychází na 1. dubna. Pokud tento den připadá na víkend nebo státní svátek, posunuje se lhůta na první následující pracovní den.

  Lhůta se prodlužuje:

  • o měsíc v případě, kdy přiznání podáváte elektronicky, tedy do 1. května (v roce 2022 připadá nejbližší následující pracovní den na 2. května),
  • o 3 měsíce při spolupráci s daňovým poradcem, tedy do 1. července.
  TIP: O pozdějším podání daňového přiznání nově není nutné informovat finanční úřad předem. Stačí, když se daňový poradce prokáže plnou mocí společně s podáním daňového přiznání.

  Pokud si chcete ulevit od papírování a podání daňového přiznání, přihlaste se k paušální dani. S jedním formulářem a platbou splníte tři povinnosti najednou – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Nezapomeňte se nahlásit

  Pokud váš zaměstnavatel podniká ve stejném oboru, ve kterém si chcete zřídit živnost, musíte mít jeho písemný souhlas.

  Ať už se rozhodnete podnikat jako OSVČ hlavní nebo vedlejší, nezapomeňte se nahlásit na živnostenském úřadě. Vyplněním Jednotného registračního formuláře se automaticky zaregistrujete na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) i na své zdravotní pojišťovně.

  Více se dozvíte v Průvodci založením živnosti.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce
  Banner na svobodnaucetni.cz