Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Kdo musí podávat daňové přiznání: zaměstnanci, studenti, matky i důchodci
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Kdo musí podávat daňové přiznání: zaměstnanci, studenti, matky i důchodci

Kdo musí podávat daňové přiznání: zaměstnanci, studenti, matky i důchodci
Seyfor, a. s.
02. 03. 2023
Doba čtení12 minut čtení
Líbilo se25
Aktualizováno pro rok 2024: 25. 01. 2024
Kdo musí podávat daňové přiznání: zaměstnanci, studenti, matky i důchodci

Obsah

  Přiznání k dani z příjmů se netýká jen podnikatelů, ale i některých zaměstnanců, kteří to ale často nevědí. Jestli jste v loňském roce pracovali u jediného zaměstnavatele a neměli žádné další příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte. Jinak ale tuto povinnost mohou mít studenti, matky na rodičovské dovolené i důchodci. A někdy se dokonce vyplatí ho podat, i když nemusíte.

  Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2023

  Daňové přiznání za rok 2023 podáváte na jaře 2024. Podle zákona o daních z příjmů, § 38g, musíte přiznání podat, pokud vaše roční příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob za uplynulý rok (tj. 2023) přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

  Daňové přiznání musíte podat i v případě, že vaše roční příjmy podléhající dani z příjmů nepřesáhly 50 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. Ztrátu uvedete v přiznání k dani z příjmů fyzických osob se záporným znaménkem na řádku 42.

  Další specifické případy, kdy musíte podat daňové přiznání, najdete v zákoně o daních z příjmů v § 38g.

  Pro potřeby daňového přiznání byste si měli evidovat všechny příjmy. Základem je totiž jejich součet za uplynulý rok. Hodí se proto používat vhodnou aplikaci, kde máte všechny faktury pohromadě. V iDokladu si můžete vést evidenci faktur do 5 klientů zdarma. V pokročilejší placené verzi pak zvládnete nachystat i daňové přiznání, které snadno nahrajete přímo na daňový portál finanční správy.

  Pokud máte zaměstnance, sklady, e-shop a vaše firemní agenda je celkově složitější, na vedení příjmů a výdajů doporučujeme účetní program, například Money S3. Ve verzi zdarma vytvoříte například až 500 záznamů v peněžním deníku.

  Přečtěte si, jak vyplnit daňové přiznání.

  Zrušení solidární daně: zdanění nadprůměrných příjmů

  Solidární daň byla v roce 2021 zrušena, ale nahradila ji 23% daň z příjmů. Jakmile při podnikání dosáhnete vyššího ročního zisku než 48násobek průměrné mzdy (1 935 552 Kč pro rok 2023), tak částku přesahující tento limit daníte 23 %. Od roku 2024 se roční hranice zvyšuje na 36násobek průměrné mzdy, tj. 1 582 812 Kč pro rok 2024.

  Pozor – do limitu se započítávají dílčí základy daně všech vašich příjmů, tedy i příjmů ze zaměstnání, z nájmu, z jednorázového prodeje majetku nebo prodeje podílu ve firmě.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kdo nemá povinnost odevzdat daňové přiznání

  Pojďme si ukázat další případy, kdy formulář s daňovým přiznáním vyplňovat nemusíte:

  1. Máte příjmy ze závislé činnosti pouze u jednoho zaměstnavatele za daný rok. (Přiznání, respektive roční zúčtování daně, za vás vyplní a odevzdá zaměstnavatel.)
  2. Byli jste zaměstnaní u více zaměstnavatelů postupně (v rámci jednoho měsíce jste neměli dva a více příjmů současně), ale u všech jste podali prohlášení k dani a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotečního úvěru.
  3. Vaše příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 nepřevyšují 20 000 Kč. Pokud jste tedy například zaměstnaní a přivyděláte si 19 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání.
  4. Vaše příjmy ze závislé činnosti pocházejí pouze ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
  5. Pokud jste za uplynulý rok čerpali příjmy pouze z nemocenské, sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti. 
  6. Daňové přiznání nepodáváte ani za příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, například příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmů z autorských honorářů do 10 000 Kč, včetně, měsíčně u téhož plátce.

  Autorská smlouva: zdanění a daňové přiznání

  Pro rok 2023 i 2024 platí pro zdanění autorských honorářů následující:

  Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu, nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (lidově „srážkovou daní“) za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci částku ve výši 10 000 Kč.

  Při splnění této věcné podmínky (noviny, rozhlas, časopis, televize) a současně podmínky výše hrubé částky (maximálně 10 000 Kč za kalendářní měsíc od jednoho plátce) je zdanění definitivní a nezahrnuje se do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

  Poplatník obdrží v tomto případě výplatu autorského honoráře v čisté hodnotě, tj. jeho 85 %. Musí však být splněna podmínka zdroje z území České republiky, tj. netýká se toto autorských honorářů vyplácených ze zahraničí, kde je jiný postup.

  Pokud by nebyla splněna věcná podmínka, nebo by byla částka vyšší než 10 000 Kč, neaplikuje se srážková daň, ale vyplácí se odměna za autorský honorář v hrubé hodnotě (100 %) a tuto si autor zahrne do obecného základu daně ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, konkrétně do dílčího základu daně dle § 7: Příjmy ze samostatné činnosti.

  Rychlé shrnutí:

  Pokud působíte jako autor a redakce či televize atd. vám vyplácí měsíčně do 10 000 Kč, váš honorář rovnou zdaní. Jakmile jsou všechny vaše honoráře už při výplatě zdaněné, nevstupují do daňového přiznání. Pokud tedy nemáte jiné příjmy, nemusíte kvůli těmto autorským honorářům podávat daňové přiznání.

  Jestliže jsou některé vaše autorské honoráře od jednoho plátce vyšší než 10 000 Kč, zdaněné nejsou. V praxi to znamená, že pokud vaše celkové roční (zatím) nezdaněné příjmy převýší částku 50 000 Kč, máte povinnost podat daňové přiznání. Pokud máte příjmy ze zaměstnání zdaněné zálohou daně, potom činí limit pro „nezdaněné“ autorské honoráře 20 000 Kč. Jakmile tuto částku přesáhnete, musíte podat daňové přiznání.

  Poznámka: Výše uvedené neplatí pro autory, kteří dostávají autorský honorář za knihu. Tyto honoráře se zdaňují bez srážkové daně od první koruny v obecném základu daně v daňovém přiznání (zde se srážková daň do 10 000 Kč neaplikuje).

  Daňové přiznání: brigády

  Uvedené informace platí pro dohody o provedení práce v roce 2023 a od 1. 1. do 30. 6. 2024.

  Pokud poplatník nepodepsal u zaměstnavatele (plátce) tzv. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě (lidově „růžové prohlášení“) a jeho zdanitelná odměna za kalendářní měsíc u jednoho zaměstnavatele nepřesáhla částku ve výši 10 000 Kč, aplikuje se pro zdanění daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (lidově srážková daň) ve výši 15 %.

  Pokud se jedná o zaměstnance (brigádníka, poplatníka), který je českým daňovým rezidentem, nemusí již tento zdanitelný příjem zahrnovat do obecného základu daně v daňovém přiznání v rámci dílčího základu daně dle § 6: Příjmy ze závislé činnosti. To znamená, že příjem je při výplatě brigádníkovi již doživotně zdaněn a poplatník obdrží 85 % částky.

  Brigádník (poplatník), který je českým daňovým rezidentem, se však může dobrovolně rozhodnout, že zahrnoe uvedený příjem do svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (v hrubé zdanitelné hodnotě). Sraženou daň zúčtuje na zálohu („reklasifikuje srážkovou daň na zálohu daně“).

  V takovém případě však musí do daňového přiznání zahrnout VEŠKERÉ takové příjmy za celý kalendářní rok, tedy nemůže si „vybrat“, který příjem z které dohody o provedení práce do daňového přiznání zahrne a který nikoliv. Jinými slovy: „Zahrne dobrovolně vše, nebo nic, tedy zdanitelné příjmy v hrubé výši ze všech dohod o provedení práce, nebo žádné.“

  Textace dle § 36 odst. 6 zákona o daních z příjmů: „Zahrne-li poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, VEŠKERÉ příjmy uvedené v § 6 odst. 4, které byly samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36, nesnížené o výdaje do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň“.

  Tato varianta může být výhodná zejména u brigádníků, kteří například v průběhu kalendářního roku studují a mají „jen“ občasné brigády na dohodu o provedení práce a současně nepodepsali „růžové prohlášení“ a současně zdanitelná odměna nepřesáhla částku ve výši 10 000 Kč.

  Potom může být výhodné zahrnout uvedené příjmy do daňového přiznání, aplikovat na ně základní slevu na dani na poplatníka ve výši 30 840 Kč za kalendářní rok a srážková daň započtená na zálohu se brigádníkům od finančního úřadu vrátí.

  Rychlé shrnutí:

  Pokud jste si v roce 2023 přivydělávali na brigádách v ČR, nepodepsali jste růžové přihlášení a měsíčně jste si vydělali vždy do 10 000 Kč, zaměstnavatel vám daň rovnou strhl. Pokud kromě těchto brigád nemáte žádné další příjmy, nemusíte podávat daňové přiznání (vaše příjmy už byly zdaněny).

  Můžete se ale rozhodnout, že daňové přiznání podáte dobrovolně. Může to pro vás být výhodné, protože v něm uplatníte slevu na poplatníka (30 840 Kč za rok). Díky tomu vám stát část nebo i všechnu zaplacenou daň vrátí.

  Jestliže jste u zaměstnavatele podepsali růžové prohlášení, slevu na poplatníka vám uplatňoval každý měsíc (a zároveň za vás odváděl daň). V této situaci nemáte povinnost podávat daňové přiznání (pokud nemáte další příjmy).

  Dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

  V tuto chvíli se ještě na straně zákonodárců celý systém zdanění i zpřipojistnění u dohod o provedení práce řeší a upravuje. Nová pravidla se budou používat až od 1. 7. 2024. To znamená, že do 30. 6. 2024 zůstáváme v systému zdanění a aplikace pojistného u dohod o provedení práce jako doposud.

  TIP: Daňové přiznání se vás netýká? Ale možná se vám vyplatí. Pokud jste v minulém roce byli zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste strávili v evidenci úřadu práce nebo například na mateřské, podejte si daňové přiznání. Během roku totiž uplatňujete základní slevu na poplatníka 2570 Kč měsíčně. V měsících, ve kterých jste ale byli například na pracovním úřadě, tuto slevu nečerpáte. Díky podání přiznání k dani z příjmu můžete tuto slevu získat v plné výši za všechny měsíce.

  Vedlejší OSVČ a daňové přiznání

  Pokud jste zaměstnaní, zároveň si přivyděláváte jako vedlejší OSVČ a vydělali jste si podnikáním v roce 2023 více než 20 000 Kč, daňové přiznání podáváte. Požádejte všechny své loňské zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za uplynulý rok. Toto potvrzení pak máte povinnost přiložit k daňovému přiznání.

  TIP: Přečtěte si kompletní návod, jak na daňové přiznání 2024 za rok 2023.

  V přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, u kterých jste odvedli zálohovou daň. V případě, že podáváte daňové přiznání pouze za příjmy ze závislé činnosti, můžete použít zkrácený formulář na dvě stránky.

  Nenašli jste, co jste hledali? Přečtěte si další podrobné články o daňovém přiznání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních