Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Od jakého příjmu vzniká povinnost podat daňové přiznání fyzických osob?

Od jakého příjmu vzniká povinnost podat daňové přiznání fyzických osob?

Od jakého příjmu vzniká povinnost podat daňové přiznání fyzických osob?
Od jakého příjmu vzniká povinnost podat daňové přiznání fyzických osob?

Přiznání k dani z příjmů se netýká jen podnikatelů, ale i některých zaměstnanců, kteří to ale často nevědí. Jestli jste v loňském roce pracovali u jediného zaměstnavatele a neměli žádné další příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte. Jinak ale tuto povinnost mohou mít studenti, matky na rodičovské dovolené i důchodců. A někdy se dokonce vyplatí ho podat, i když nemusíte.

Kdy musíte odevzdat daňové přiznání

Začněme obecně. Daňové přiznání musíte podle zákona § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podat, pokud vaše roční příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), které jsou předmětem daně, za uplynulý rok přesáhly 15 000 Kč.

Platí ale několik výjimek. I v případě, že vaše příjmy částku 15 000 Kč nepřesáhly, musíte podat daňové přiznání (i když vám z něj nevyplyne k zaplacení žádná daň) v případech, kdy máte:

  1. příjmy osvobozené od daně,
  2. příjmy, ze kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby
  3. nebo příjmy ze zahraničí zdaňované zvláštní sazbou.

Rovněž pokud vykážete daňovou ztrátu (v přiznání k dani z příjmu fyzických osob se záporným znaménkem na řádku 42), například u příjmu z pronájmů, musíte přiznání podat.

Kdy nemusíte odevzdat daňové přiznání

Pojďme si ukázat další případy, kdy formulář s daňovým přiznáním vyplňovat nemusíte:

  1. Máte příjmy ze závislé činnosti pouze u jednoho zaměstnavatele za daný rok. (Přiznání za vás vyplní a odevzdá zaměstnavatel.)
  2. Byli jste zaměstnaní u více zaměstnavatelů, ale u všech jste podali prohlášení k dani a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotečního úvěru.
  3. Vaše příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob nepřevyšují 6 000 Kč.
  4. Vaše příjmy ze závislé činnosti pocházejí pouze ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
  5. Pokud jste za uplynulý rok čerpali příjmy pouze z nemocenské, sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti.
  6. Daňové přiznání nepodáváte ani za příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, například příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmů z autorských honorářů do 10 000 Kč, včetně, měsíčně u téhož plátce.

TIP: Daňové přiznání se vás netýká? Ale možná se vám vyplatí
Pokud jste v minulém roce byli zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste strávili v evidenci úřadu práce nebo například na mateřské, podejte si daňové přiznání. Během roku totiž uplatňujete základní slevu na poplatníka 2070 Kč měsíčně. V měsících, ve kterých jste ale byli například na pracovním úřadě, tuto slevu nečerpáte. Díky podání přiznání k dani z příjmu můžete tuto slevu získat v plné výši za všechny měsíce.

Zaměstnanci to mají jednodušší

Pokud si jako zaměstnanci podáváte daňové přiznání sami, musíte požádat všechny své loňské zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za uplynulý rok. Toto potvrzení pak máte povinnost přiložit k daňovému přiznání.

V přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, u kterých jste odvedli zálohovou daň. V případě, že podáváte daňové přiznání pouze za příjmy ze závislé činnosti, můžete použít zkrácený formulář na dvě stránky.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz