Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zaměstnanci, studenti, matky i důchodci: kdo musí sám podat daňové přiznání

Zaměstnanci, studenti, matky i důchodci: kdo musí sám podat daňové přiznání

Zaměstnanci, studenti, matky i důchodci: kdo musí sám podat daňové přiznání
Zaměstnanci, studenti, matky i důchodci: kdo musí sám podat daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmů se netýká jen podnikatelů, ale i některých zaměstnanců, kteří to ale často nevědí. Jestli jste v loňském roce pracovali u jediného zaměstnavatele a neměli žádné další příjmy, daňové přiznání podávat nemusíte. Jinak ale tuto povinnost mohou mít studenti, matky na rodičovské dovolené i důchodců. A někdy se dokonce vyplatí ho podat, i když nemusíte.

Kdy musíte odevzdat daňové přiznání

Začněme obecně. Daňové přiznání musíte podle zákona § 38 písm. g zákona o daních z příjmů podat, pokud vaše roční příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), které jsou předmětem daně, za uplynulý rok přesáhly 15 000 Kč.

Platí ale několik výjimek. I v případě, že vaše příjmy částku 15 000 Kč nepřesáhly, musíte podat daňové přiznání (i když vám z něj nevyplyne k zaplacení žádná daň) v případech, kdy máte:

  1. příjmy osvobozené od daně,
  2. příjmy, ze kterých se daň vybírá srážkou podle zvláštní sazby
  3. nebo příjmy ze zahraničí zdaňované zvláštní sazbou.

Rovněž pokud vykážete daňovou ztrátu (v přiznání k dani z příjmu fyzických osob se záporným znaménkem na řádku 42), například u příjmu z pronájmů, musíte přiznání podat.

Kdy nemusíte odevzdat daňové přiznání

Pojďme si ukázat další případy, kdy formulář s daňovým přiznáním vyplňovat nemusíte:

  1. Máte příjmy ze závislé činnosti pouze u jednoho zaměstnavatele za daný rok. (Přiznání za vás vyplní a odevzdá zaměstnavatel.)
  2. Byli jste zaměstnaní u více zaměstnavatelů, ale u všech jste podali prohlášení k dani a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotečního úvěru.
  3. Vaše příjmy z podnikání, z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob nepřevyšují 6 000 Kč.
  4. Vaše příjmy ze závislé činnosti pocházejí pouze ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.
  5. Pokud jste za uplynulý rok čerpali příjmy pouze z nemocenské, sociálních dávek nebo podpory v nezaměstnanosti.
  6. Daňové přiznání nepodáváte ani za příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní, například příjmy z dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně bez podepsaného prohlášení k dani nebo příjmů z autorských honorářů do 10 000 Kč, včetně, měsíčně u téhož plátce.

TIP: Daňové přiznání se vás netýká? Ale možná se vám vyplatí
Pokud jste v minulém roce byli zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste strávili v evidenci úřadu práce nebo například na mateřské, podejte si daňové přiznání. Během roku totiž uplatňujete základní slevu na poplatníka 2070 Kč měsíčně. V měsících, ve kterých jste ale byli například na pracovním úřadě, tuto slevu nečerpáte. Díky podání přiznání k dani z příjmu můžete tuto slevu získat v plné výši za všechny měsíce.

Zaměstnanci to mají jednodušší

Pokud si jako zaměstnanci podáváte daňové přiznání sami, musíte požádat všechny své loňské zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za uplynulý rok. Toto potvrzení pak máte povinnost přiložit k daňovému přiznání.

V přiznání uvedete všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, u kterých jste odvedli zálohovou daň. V případě, že podáváte daňové přiznání pouze za příjmy ze závislé činnosti, můžete použít zkrácený formulář na dvě stránky.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne

Pro další odborné informace navštivte naši skupinu

Účetnictví pro začátečníky