Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daň z příjmu

Daň z příjmu patří mezi klíčové položky státního rozpočtu. Jejími plátci jsou fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby obvykle zdaňují veškerý svůj příjem, osoby právnické pak pouze čistý zisk. Poznejte práva a povinnosti související s daňovým přiznáním.

V kostce: vývoj aspektů daňového odpisování nehmotného majetku od roku 1990 až do současnosti

V kostce: vývoj aspektů daňového odpisování nehmotného majetku od roku 1990 až do současnosti

Daňové odpisování nehmotného majetku v průběhu let Odpisování nehmotného majetku je historicky úzce spojeno s jeho vymezením dle českých daňových nebo účetních předpisů. I když se v tomto …

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank