Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Jednoduché účetnictví: snadný způsob účtování, ale jen pro někoho

Jednoduché účetnictví: snadný způsob účtování, ale jen pro někoho

Jednoduché účetnictví: snadný způsob účtování, ale jen pro někoho
Jednoduché účetnictví: snadný způsob účtování, ale jen pro někoho

V roce 2016 se vrátila možnost takzvaného jednoduchého účtování, které nabízí razantně snadnější způsob, jak účtovat, a přitom být pořád v souladu se zákonem. Podívejte se, kdo může vést jednoduché účetnictví a jak.

Co je to jednoduché účetnictví?

Jednoduché účetnictví je oproti klasickému (podvojnému) účetnictví výrazně jednodušší způsob, jak vést přehled o příjmech, výdajích a dalších účetních záznamech. Je určené převážně pro neziskové organizace. Stačí při něm spravovat základní účetní knihy a na konci roku zaslat přehled rejstříkovému soudu.

Kdo může vést jednoduché účetnictví?

S jednoduchým účetnictvím to není tak jednoduché, jak se zdá. Tedy alespoň co se týče historie tohoto pojmu. Jednoduché účetnictví původně sloužilo živnostníkům k zaznamenání příjmů a výdajů. Mělo to pro ně být ulehčení oproti klasickému účetnictví.

V roce 2004 ale jednoduché účetnictví skončilo a pro živnostníky ho nahradila daňová evidence. Nedávno jednoduché účetnictví vláda sice znovu obnovila, ale tentokrát pro naprosto jiné uživatele než předtím. Pro živnostníky neboli OSVČ už tedy neplatí.

Od roku 2016 mohou jednoduché účetnictví používat převážně neziskové organizace, a to:

  • spolky,
  • odborové organizace,
  • organizace zaměstnavatelů,
  • církevní organizace a náboženské společnosti,
  • honební společenstva.

Zároveň přitom tyto subjekty musí splňovat tři podmínky:

  • nesmějí být plátcem DPH,
  • příjmy za poslední uzavřené období nepřesáhly 3 miliony Kč (mimořádné příjmy se sem nezapočítávají),
  • hodnota jejich majetku nepřesahuje 3 miliony Kč (opět sem nepatří mimořádné pohledávky a úhrady).

Jak vést jednoduché účetnictví?

Mezi základní účetní knihu jednoduchého účetnictví patří peněžní deník. Tam zaznamenáte příjmy a výdaje financí na účtě i v pokladně.

Vést musíte také knihu pohledávek a závazků, kde si zapisujete, kdo vám kolik dluží a kolik vy dlužíte jemu. Další pomocné knihy o majetku využijete podle potřeby, například knihu zásob, knihu dlouhodobého majetku, knihu cenin apod. Pokud někoho zaměstnáváte, měli byste také spravovat mzdovou agendu. Vést jednoduché účetnictví můžete i v našem přehledném účetním systému Money S3.

Váš účetní rok bude začínat a končit stejně jako kalendářní rok. Do 6 měsíců po jeho skončení musíte sestavit přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích. Máte přitom povinnost zveřejnit jenom druhý z těchto přehledů.

Přehled o majetku a závazcích zveřejníte zasláním vašemu obvodnímu rejstříkovému soudu na CD. V případě, že máte elektronický podpis, zvažte doručení e-mailem, datovou schránkou nebo ho odevzdejte on-line. Rejstříkový soud ho pak založí do Sbírky listin. Pokud elektronický podpis nemáte, můžete si jej opatřit prostřednictvím webu elektronickypodpis.cz, nebo napřímo přes některou z akreditovaných certifikačních autorit.

Co když na jednoduché účetnictví nemáte nárok?

OSVČ používají daňovou evidenci, tedy přehled o skutečných výdajích a příjmech. Daňovou evidenci každoročně vykážete v daňovém přiznání, pokud tedy výdaje neodečítáte paušálně, což je výrazně jednodušší. Daňovou evidenci smíte vést jen při obratu do 25 milionů ročně.

Osoby s obratem nad 25 milionů Kč a právnické osoby musí vést účetnictví. Na rozdíl od jednoduchého účetnictví a daňové evidence je klasické účetnictví výrazně komplikovanější.

Je takzvaně podvojné, musí se při něm totiž spravovat dva účty: pro „má dáti” a „dal”. Každá položka na jednom účtu je tedy spárovaná s položkou na jiném účtu. Navíc se při něm zaznamenává více údajů, třeba i výsledek hospodaření.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank