Od tvůrců úspěšného účetního programu

Účetnictví / Účetnictví/Co je podvojné účetnictví a kdo ho musí vést

Co je podvojné účetnictví a kdo ho musí vést

Co je podvojné účetnictví a kdo ho musí vést
Co je podvojné účetnictví a kdo ho musí vést

Podvojné účetnictví je starší, ale stále velmi rozšířený výraz pro „účetnictví“. Používá se jako protiklad dřívějšího jednoduchého účetnictví, kterému se dnes říká „daňová evidence“. V podvojném účetnictví je každá položka zachycená na dvou účtech – na jedné straně jako „Má dáti“ a na druhé straně „Dal“. Poradíme vám, jak se vede podvojné účetnictví a kdo má povinnost ho vést.

Obsah

  Kdo vede podvojné účetnictví

  Podvojné účetnictví je povinné především pro právnické osoby – v podnikání se jedná zejména o společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Fyzické osoby a OSVČ vedou účetnictví hlavně v případě, že za předcházející kalendářní rok jejich obrat přesáhl 25 milionů Kč. Povinnost dále platí pro soukromé osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku.

  Kromě toho musí podle zákona č. 563/1991 Sb. vést účetnictví také například svěřenské a investiční fondy, družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, nestátní neziskové organizace (kromě výjimek) a organizační složky státu jako obce, kraje či vysoké školy.

  Podvojné účetnictví ale OSVČ mohou vést dobrovolně, i když jim to neukládá zákon. Pro některé podnikatele to totiž může být přehlednější způsob evidence.

  Jak funguje podvojné účetnictví

  V účetnictví se všechny položky zapisují takzvaným podvojným způsobem. Používají se dva účty – „Má dáti“ na levé straně (MD) a „Dal“ (D) na straně pravé. Každá položka na jednom z těchto účtů je spárovaná s údajem na druhém účtu.

  Koupíte například od dodavatele materiály. V účetnictví na straně Má dáti bude to, co vy získáte – v tomto případě materiál. Na straně Dal pak bude to, co musíte dát vy. V tomto případě to bude úhrada, například výdajový pokladní doklad či stržení peněz z účtu. Pokud naopak od vás někdo koupí zboží, na straně Má dáti budete mít příjmový pokladní doklad a na straně Dal bude zboží, které jste prodali.

  U každé položky musíte uvést, o jaký účet se jedná. V účetnictví má každý účet svoje číslo – například účet mzdové náklady je 521, tržby za zboží 604 a výnosy z úroků 662. Položky dále zpravidla mají slovní popis, částku, případně datum, IČ firmy a identifikační kód dokladu.

  Odebírejte tipy pro začínající podnikatele

  Zadejte váš e-mail a získejte účetní a daňové tipy pro začátek vašeho podnikání. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Samotné účetnictví vedete prostřednictvím následujících dokumentů:

  • účetní deník s účetními zápisy v chronologickém pořadí,
  • hlavní knihu s účetními zápisy ve věcném, neboli systematickém pořadí,
  • knihu analytických účtů, které slouží k detailnímu rozdělení tzv. syntetických účtů,
  • a knihu podrozvahových účtů, v níž najdete například zástavní práva.

  V těchto knihách primárně sledujete stav a pohyb:

  • aktiv (majetku firmy),
  • pasiv (vlastní kapitál a pohledávky firmy),
  • nákladů a výnosů
  • a výsledek hospodaření.

  TIP: Přečtěte si také, jak na snadný způsob účtování pomocí jednoduché účetnictví.

  blank
  V Money S3 pohodlně zvládnete podvojné účetnictví i daňovou evidenci.

  Daňová evidence a výdaje paušálem

  Daňovou evidenci vedou hlavně živnostníci a podnikatelé, na které se nevztahuje povinnost mít účetnictví. Daňové evidenci se dříve říkalo „jednoduché účetnictví“ (nyní se tento termín oficiálně používá pro způsob, kterým vedou své účetnictví spolky). Stačí vám v něm přehled o příjmech a výdajích v peněžním deníku a kniha pohledávek a závazků. Daňovou evidenci každý rok vykážete v daňovém přiznání.

  Ještě jednodušší variantou pro OSVČ je ale vedení výdajů formou paušálu. V takovém případě evidujete hlavně doklady o svých příjmech (např. faktury), které ovlivňují výpočet základu daně.

  Přečtete si na našem blogu detailní článek o tom, jak funguje daňová evidence, jaké další knihy můžete v daňové evidenci využít a jak vést daňovou evidenci i zdarma.

  Jakou formu musí mít podvojné účetnictví

  Zatímco daňovou evidenci jde vést i v excelové tabulce, u podvojného účetnictví doručujeme zvolit specializovaný účetní program. V něm najdete přehledně všechny knihy a přehledy, vytisknete si jednotlivé sestavy, a pokud narazíte na chybu, snadno ji dohledáte a opravíte.

  Účetní software navíc zpravidla nabízí celou řadu dalších funkcí, kterými pokryjete další části firemní administrativy jako třeba:

  • mzdy a personalistika,
  • správa skladů,
  • kniha jízd a majetku
  • či adresář.
  Vyzkoušejte si zdarma kompletní a přehledné vedení podvojného účetnictví i daňovou evidenci v Money S3. Pokud vás zajímají další informace, zavolejte nám na bezplatnou linku 800 776 776 nebo napište na obchod@money.cz.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  blank Ano
  blank Ne
  blank

  Sledujte podobné články na naší

  Facebookové stránce

  Komunita samostatných účetních

  Přidejte se zdarma

  Přidejte se
  do největší komunity samostatných účetních

  blankVýhody
  blank