Daně / Správa daně/Jak postupovat v případě vyšší ceny na faktuře přijaté
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Jak postupovat v případě vyšší ceny na faktuře přijaté

Zdeněk Zralý
12. 11. 2008
Doba čtení2 minuty čtení
Líbilo se4
Aktualizováno pro rok 2024: 05. 03. 2024

V praxi někdy dochází k situaci, že faktura přijatá zní na vyšší cenu, než bylo původně dohodnuto. Jak by měla účetní jednotka postupovat v této situaci?

Práva a povinnosti si jednotlivé subjekty sjednávají smlouvou. Smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, na jehož základě dochází ke vzniku, změně či zániku práv a povinností, typicky závazků. Smlouvy, které se často vyskytují, upravuje právní řád ve zvláštních a ustálených formách, které speciálně pojmenovává (např. kupní smlouva, nájemní smlouva). Tyto smlouvy jsou označovány jako smluvní typy. Vedle nich se vyskytují i atypické smlouvy, které nejsou výslovně upraveny. Pokud není v zákoně uvedeno, že daná smlouva vyžaduje písemnou formu, může být uzavřena ústně.

Pokud odběratel obdrží fakturu (daňový doklad), který zní na vyšší částku, než bylo sjednáno ve smlouvě, má následující možnosti.

1. Vyšší fakturace je oprávněná

Pro vyšší fakturaci je zpravidla nějaký důvod. Pokud je dostatečně objasněn, zpravidla nezbývá, než vyšší cenu akceptovat.

2. Vyšší fakturace není oprávněná

Může však dojít i k tomu, že odběratel s cenou nesouhlasí. Pak by neměl o přijatém dokladu účtovat, ale vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nového dokladu. Rovněž by neměl uplatňovat nárok na odpočet DPH. Naopak by měl do doby vyjasnění výše závazku účtovat o dohadné položce, která vyjadřuje závazek z dodaného, ale nevyfakturovaného plnění. Výše by měla odpovídat předchozí dohodě stran. Zároveň je vhodné vytvořit účetní rezervu na případnou vyšší úhradu, např. pro případ prohraného soudního sporu.

V praxi dochází k přesně opačnému postupu. Odběratel doklad zaúčtuje a uplatní nárok na odpočet DPH. Následně jedná o vystavení dobropisu, což nemusí být úspěšné. Výsledkem je, že účetní jednotka má vyšší náklady a vyšší uplatněný odpočet DPH, než by správně měla mít. V případě následného vyhraného soudního sporu budou náklady sníženy v účetním období, kdy bude vydáno pravomocné rozhodnutí soudu. Účetní zápisy snižující náklady jsou v tomto aktuálním zdaňovacím období převzaty z účetnictví do daní bez úprav.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že závazky vyplývající ze smlouvy jako dvoustranného právního úkonu (tzn. obě strany je akceptují), mají přednost před „závazky“ vyplývající z přijaté faktury (daňového dokladu), neboť vystavení faktury nelze v žádném případě považovat za dvoustranný právní úkon, z čehož vyplývá, že ani o žádný závazek se v právním významu nejedná.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních