Daně/[Průvodce] Vše, co potřebujete vědět o dani z příjmu právnických osob
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

[Průvodce] Vše, co potřebujete vědět o dani z příjmu právnických osob

[Průvodce] Vše, co potřebujete vědět o dani z příjmu právnických osob
Seyfor, a. s.
10. 01. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se3
[Průvodce] Vše, co potřebujete vědět o dani z příjmu právnických osob

Obsah

  Stejně jako zaměstnanci a podnikatelé musí daň z příjmů platit i právnické osoby, tedy firmy. Koho se přesně týká, jaká je její sazba, jak se platí a jak se účtuje, se dozvíte v našem průvodci.

  Co je daň z příjmů právnických osob

  Daň, kterou odvádí právnické osoby státu ze svých příjmů. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti firmy a z nakládání s jejím majetkem. Výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně a příjmy, které nejsou předmětem daně. Organizace tedy nedaní například přijaté dotace, členské příspěvky či bezúplatné příjmy jako dědictví.

  Zatímco zaměstnanci a OSVČ platí 15% daň z příjmů, firmy odvádí 19% daň (od roku 2024 se sazba zvýší na 21 % a bude se vztahovat na všechna zdaňovací období po 1. lednu 2024).

  Pokud zakládáte firmu, musíte se do 15 dnů od jejího vzniku registrovat k platbě daně u příslušného správce (místního finančního úřadu). Zároveň si zvolíte, zda budete za zdaňovací období považovat kalendářní rok, nebo hospodářský rok. Za toto období pak podáváte daňové přiznání a platíte daň z příjmů právnických osob.

  Kdo platí daň z příjmů právnických osob

  Daň z příjmů právnických osob platí všechny právnické osoby, tedy firmy a obchodní společnosti, jako jsou společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti, ale také třeba neziskové organizace – z příjmů, které podléhají zdanění (některé příjmy neziskovek jsou totiž od daně osvobozené).

  Firmy, které mají na území České republiky sídlo nebo místo vedení (tj. jsou daňovými rezidenty), platí daň za příjmy jak v Česku, tak i ze zahraničí. Pokud firma není daňovým rezidentem, odvádí českému státu daň pouze za příjmy z českého trhu.

  Jak vypočítat daň z příjmu právnických osob

  Pro výpočet daně z příjmu musíte nejdřív znát základ daně. Zjistíte ho odečtením nákladů od výnosů.

  Po stanovení základu daně z něj odečtete:

  • daňově neuznatelné náklady,
  • příjmy osvobozené od daně
  • a odčitatelné položky (mezi ně patří i daňová ztráta z minulých let, nebo poskytnuté dary).

  Základ daně zaokrouhlíte na celé tisícikoruny dolů a z nich spočítáte 19 % (za rok 2024 už to bude 21 %).

  Vypočtenou daň můžete i jako právnická osoba ještě snížit o slevy na dani:

  • o 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením,
  • nebo o 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžkým postižením.
  Daň z příjmů právnických osob spočítáte ze základu daně.
  Daň z příjmů právnických osob spočítáte ze základu daně.

  Kdy se platí daň z příjmu u právnických osob

  Firmy daň platí za zdaňovací období, kterým může být kalendářní, nebo hospodářský rok (tedy období 12 po sobě jdoucích měsíců, které nezačíná lednem). Většina firem používá kalendářní rok.

  Po uplynutí tohoto období podává daňové přiznání a uhradí vypočtenou daň. Je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, tedy:

  • do 4 měsíců od konce zdaňovacího období (tedy pro většinu firem do 2. května),
  • nebo do 6 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud přiznání sestavuje daňový poradce, nebo pokud musí mít firma účetní závěrku ověřenou auditorem (tedy do 1. července).

  Záloha na daň z příjmů právnických osob

  Pokud na dani z příjmů zaplatíte ročně více než 30 000 Kč, musíte začít odvádět pravidelné zálohy na daň z příjmů. Když odvádíte menší daň, zálohy neplatíte. Stejně tak je neplatíte v prvním roce po založení firmy – v obou případech daň zaplatíte s podáním daňového přiznání za dané období zpětně.

  Když se vás placení záloh týká, spočítate si jejich výši pro následující rok z odvedené daně za uplynulý rok:

  • Pokud jste zaplatili daň od 30 000 do 150 000 Kč, budete platit pololetní zálohy vždy ve výši 40 % z poslední daně (tj. poslední známé daňové povinnosti). Splatnost záloh je 15. června a 15. prosince.
  • Pokud jste zaplatili v předchozím roce daň z příjmů nad 150 000 Kč, budete platit čtvrtletní zálohy ve výši 25 % z poslední daně. Splatnost záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

  Spočítané částky záloh zaokrouhlujete na celé stokoruny nahoru.

  Za rok, kdy platíte zálohy, také podáváte daňové přiznání. Do něj uvedete i zaplacené zálohy.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kam zaplatit daň z příjmu

  Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podáváte na místně příslušný finanční úřad, kterému také vypočtenou platíte daň a zálohy na daň.

  Přiznání vyplníte na portálu Moje daně, kde si v sekci formuláře vyberete ten pro právnické osoby za dané zdaňovací období. Pro podání použijete datovou schránku. Povinnou přílohou daňového přiznání je pro firmy i účetní závěrka.

  Daňové přiznání podáváte i když vykážete nulu nebo daňovou ztrátu (tedy když výdaje přesáhly příjmy a základ daně je záporný). Daň v tom případě samozřejmě neplatíte. Pokud máte nárok na přeplatek, požádáte finanční úřad o jeho vrácení.

  Jak účtovat daň z příjmů právnických osob

  Zálohy na daň z příjmů i výsledná daň se účtují na účet 341. S daní z příjmů vám pomůže účetní systém Money S3.

  Nejen že v systému máte evidované všechny příjmy a výdaje pro výpočet základu daně. V Money S3 rovnou vyplníte daňové přiznání a elektronicky ho odešlete. Software vám pomůže i se zpracováním účetní závěrky pomocí závěrkových operací. Vyzkoušet ho můžete zdarma.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních