Účetnictví / Účetnictví/Příjmy osvobozené od daně se týkají fyzických i právnických osob
Money S3 v akci se slevou 50%
Zjistit více
Akce -50% končí za:
dnů
hod.
min.
Akce -50 %

Příjmy osvobozené od daně se týkají fyzických i právnických osob

Příjmy osvobozené od daně se týkají fyzických i právnických osob
Seyfor, a. s.
08. 01. 2024
Doba čtení6 minut čtení
Líbilo se5
Příjmy osvobozené od daně se týkají fyzických i právnických osob

Obsah

  Všechny fyzické i právnické osoby podléhají dani z příjmů. Některé příjmy jsou ale od daně osvobozené. Zjistěte, v jakých případech daň neplatíte, a co pro to musíte udělat.

  Všechny fyzické i právnické osoby podléhají dani z příjmů. Některé příjmy jsou ale od daně osvobozené. Zjistěte, v jakých případech daň neplatíte, a co pro to musíte udělat.

  Co jsou příjmy osvobozené od daně

  Jako zaměstnanec, podnikatel i firma máte různé příjmy. Některé z nich jsou ze zákona osvobozené od daně z příjmů. Znamená to, že je neuvádíte do daňového přiznání a neodvádíte z nich daň.

  Mezi nejčastější případy takových osvobozených příjmů patří:

  • dary,
  • dědictví,
  • příjmy z prodeje nemovitostí,
  • výhry v loterii
  • či výživné, důchod a jiné dávky.

  Přečtěte si, jaké podmínky u nich platí.

  Které příjmy jsou osvobozené od daně

  Dary

  Dary jsou příjmy osvobozené od daně, pokud jsou:

  • od příbuzných v přímé či vedlejší linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, manželé, ale také sourozenci a děti sourozenců, sourozenci a manželé rodičů, rodiče či děti manželů, manželé dětí),
  • od osob, se kterými plátce daně žije ve společné domácnosti nejméně rok bezprostředně před získáním daru,
  • nebo jsou příležitostné a jejich součet nepřevyšuje částku 15 000 Kč za zdaňovací období (kalendářní rok) – mohou být přitom od kohokoliv.

  Stejné podmínky platí pro finanční dary i pro ty nefinanční, u kterých je potřeba určit jejich hodnotu.

  Stále se můžete setkat s pojmem darovací daň, která však od roku 2014 neexistuje. Dary od té doby spadají pod ostatní příjmy. Pokud nespadají do výše uvedeného výčtu, zaplatíte z hodnoty daru daň ve výši 15 % (fyzické osoby), nebo 19 % (právnické osoby, od roku 2024 bude platit 21% sazba).

  Dědictví

  Podobně jako dary je osvobozeno od daně také dědictví. Platí zde ale výjimka, pokud zdědíte nemovitost.

  Nemovitosti

  V minulosti platila daň z nabytí nemovitých věcí, která je od roku 2020 zrušena. Neexistuje tedy osvobození od daně z nabytí nemovitosti, ale osvobození od daně z prodeje nemovitosti.

  Pokud totiž nemovitost zdědíte, můžete ji prodat. Když to uděláte do 10 let od jejího získání, zaplatíte 15% daň z příjmů.

  Aby byl příjem z prodeje osvobozen od daně, musíte splnit jednu z podmínek:

  • v prodávané nemovitosti máte po dobu minimálně 2 předcházejících let trvalé bydliště,
  • nebo v nemovitosti žijete méně než 2 roky, ale peníze z prodeje využijete k nákupu vlastního bydlení,
  • nebo jste nemovitost zdědili před více než 10 lety.

  Podmínku pro osvobození od daně musíte oznámit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, kdy jste tento příjem získali. Jinak daň budete muset zaplatit.

  Pokud jste nemovitost zdědili před rokem 2021, místo 10leté lhůty pro vás platí 5letá. Lhůta se ještě zkracuje o roky, kdy nemovitost vlastnil předchozí majitel, pokud je vaším přímým příbuzným či manželem/manželkou.

  Více jsme se osvobození příjmů z prodeje nemovitosti věnovali v samostatném článku.

  Výživné a příspěvky

  Další od daně osvobozené příjmy jsou:

  • výživné (alimenty),
  • příspěvek na stavební spoření,
  • dotace na pořízení hmotného majetku, jeho zhodnocení či odstranění živelné pohromy,
  • stipendia a příspěvky od spolků a oborových organizací,
  • nebo daňové bonusy.

  Od daně z příjmů jsou osvobozené také plnění z:

  • pojištění majetku
  • pojištění odpovědnosti za škodu,
  • nebo z cestovního pojištění.

  Dále také náhrada majetkové či nemajetkové újmy.

  Osvobozené jsou důchody, pokud jsou nižší než 36násobek minimální mzdy, a také sociální dávky nebo výsluhy či restituce majetku.

  Pokud máte příjmy z prodeje cenných papírů a akcií do 100 000 Kč za daný rok, nebo pokud jste cenné papíry vlastnili déle než 3 roky, jsou tyto příjmy také osvobozené od daně.

  Výhry

  Od daně z příjmů jsou osvobozené také výhry v loterii či tombole, a to do jednoho milionu korun. Každá výhra se přitom posuzuje zvlášť a částky se nesčítají. Pokud vyhrajete v jedné loterii více peněz, daň odvádí její provozovatel.

  U výher v hazardní hře neplatíte daň, pokud je rozdíl mezi úhrnem výher a vkladů menší než jeden milion korun.

  Přehled limitů

  Jak jsme uvedli, některé příjmy mají stanovené maximální částky osvobozené od daně z příjmů. Pro přehled je uvádíme v tabulce:

  Osvobozené příjmy do:
  Příležitostné dary 15 000 Kč
  Důchody 36násobek minimální mzdy
  Prodej cenných papírů 100 000 Kč
  Výhra v loterii či hazardní hře (rozdíl mezi výhrou a vkladem) 1 000 000 Kč
  Příjmy osvobozené od daně neuvádíte v daňovém přiznání.
  Příjmy osvobozené od daně neuvádíte v daňovém přiznání.

  Osvobození od daně z příjmů právnických osob

  Od daní z příjmů jsou osvobozené i některé příjmy právnických osob, patří mezi ně příjmy:

  • neziskových organizací a církví,
  • z veřejných sbírek,
  • za nájmy družstevního bytu či nebytového prostoru,
  • z podílů na zisku tichého společníka,
  • z odpisu dluhů,
  • nebo z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně.

  Celý výčet osvobozených příjmů najdete v zákoně, § 4.

  Pro první rok podnikání neplatí osvobození od daně z příjmů, jak si někteří podnikatelé myslí. V průběhu roku však daně neplatíte – daňové přiznání podáváte zpětně až další rok a poté daň z příjmů zaplatíte. Pokud vám vyjde vyšší než 30 000 Kč, začnete platit pravidelné zálohy na daň z příjmu.

  Setkat se můžete také s osvobozením od silniční daně. Od roku 2022 se silniční daň neplatí za vozidla do 12 tun, platíte tedy za velká nákladní auta registrovaná v České republice. Osvobozená jsou například vozidla diplomatické mise či zdravotních služeb.

  Pozor, i v případě osvobození od silniční daně musíte stále podávat přiznání k této dani.

  Doplňte si mezery v daních a účetnictví

  Přihlaste se k několikadílnému e-mailovému seriálu a získejte to nejlepší z blogu Money.cz. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Kam podat příjmy osvobozené od daně

  Příjmy osvobozené od daně se neuvádí do daňového přiznání. Pokud ale máte osvobozený příjem vyšší než 5 milionů korun (posuzuje se jednotlivě pro každý z příjmů), musíte na finanční úřad poslat speciální oznámení, a to v lhůtě pro podání daňového přiznání. Oznámení o osvobozených příjmech podávají fyzické i právnické osoby.

  Pokud byste na oznámení zapomněli a odevzdáte ho pozdě, nebo vůbec, hrozí vám pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu. Ta může být do 15 % z částky neoznámeného příjmu.

  Jak podat příjmy osvobozené od daně

  Oznámení nemá speciální formulář, provádíte ho volnou formou (můžete využít tiskopis finanční správy, ale jeho použití je nepovinné) – pouze musíte uvést:

  • výši příjmu,
  • popis okolností nabytí příjmu
  • a datum jeho přijetí.

  S tím vším vám pomůže účetní program Money S3, kde máte všechny příjmy a podrobnosti k nim zaznamenané, včetně evidence majetku. Zároveň pomocí účetního software oznámení elektronicky podáte na finanční úřad (případně je možné podání přes datovou schránku, s elektronickým podpisem, případně na tiskopisu).

  Stáhněte si bezplatnou verzi Money S3 a vyzkoušejte ji.


  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Money S3 v akci se slevou 50%
  Zjistit více
  Akce -50%
  platí pouze
  do 2.8.2024
  Money S3 -50%
  Zavřít reklamu
  Money S3 v akci se slevou 50%
  Akce platí pouze do 31.7.2023.