Daně / Daň z příjmů fyzických osob/Zálohy na daň z příjmu v roce 2024: kdo, kdy a jak je musí platit
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Zálohy na daň z příjmu v roce 2024: kdo, kdy a jak je musí platit

Zálohy na daň z příjmu v roce 2024: kdo, kdy a jak je musí platit
Seyfor, a. s.
28. 08. 2023
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se93
Aktualizováno: 12. 02. 2024
Zálohy na daň z příjmu v roce 2024: kdo, kdy a jak je musí platit

Podnikatelé, OSVČ a pronajímatelé, kteří ročně platí na daních více než 30 000 Kč, musejí finančnímu úřadu odvádět pravidelné zálohy na daň z příjmů. Poradíme vám, kdy a jak zálohy platit.

Nejprve si vyjasněme, kdo zálohy na daň z příjmů platit nemusí. Jsou to:

  • poplatníci, jejichž tzv. poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku ve výši 30 000 Kč,
  • poplatníci, kteří podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost provozují prvním rokem,
  • zaměstnanci (za ně zálohy odvádí zaměstnavatel).

Stanovení tzv. poslední známé daňové povinnosti neovlivní dílčí základ daně dle § 10 – Ostatní příjmy. Jde například o zdanitelné příjmy z prodeje nemovitých věcí, zdanitelné důchody nebo výhry v loterii.

Pronajímatelé a zálohy na daň z příjmu

Placení záloh se týká i těch, kteří pronajímají nemovitý nebo movitý majetek (kromě příležitostného nájmu) dle § 9 zákona o daních z příjmů. I pro ně platí hranice 30 000 Kč. Zálohy platit nemusí, pokud mají zároveň i příjmy ze zaměstnání, které činí 50 % a více z jejich celkových příjmů. To znamená, že pokud vám pronájem nevynese víc než polovinu toho, kolik si vyděláte v zaměstnání, nemusíte na něj platit zálohy. Více informací pro pronajímatele najdete na webu finanční správy.

Jaká je výše záloh na daň z příjmů v roce 2024?

Výše a pravidelnost placení záloh se tedy odvíjí podle poslední známé daňové povinnosti, tedy podle toho, jak vysokou daň z příjmů jste zaplatili v loňském roce. Dle této částky se zálohy dělí do dvou kategorií.

1. Pololetní zálohy platí všichni poplatníci, kteří v předchozím roce zaplatili na dani z příjmů více než 30 000 Kč, ale zároveň maximálně 150 000 Kč.

V tomto případě platíte 2 zálohy ročně ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti. Splatnost první zálohy je 15. června a druhé 15. prosince. Částku zaokrouhlete na celé stokoruny nahoru.

2. Čtvrtletní zálohy pak platí všichni poplatníci, kteří zaplatili v předchozím roce daň z příjmů vyšší než 150 000 Kč.

Tyto poplatníky čekají v průběhu roku 4 zálohy ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti. Splatnost záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince. Opět částku zaokrouhlete na celé stokoruny nahoru.

Při vyplňování daňového přiznání v obou případech vypíšete zálohy, které jste zaplatili v roce, za který daňové přiznání podáváte.

Pozor: Pokud byla záloha splatná například 15. prosince 2022, ale poplatník ji zaplatí až v lednu 2024, i tuto opožděnou zálohu musí v přiznání uvést.

TIP: Přečtěte si, zda se vám vyplatí paušální daň a jak ji vypočítat.

Co když máte příjmy také ze zaměstnání?

Když máte kromě podnikání zároveň i příjmy ze zaměstnání, rozhodne o placení záloh na daň z příjmu váš dílčí základ daně ze závislé činnosti a celkový základ daně.

  • Pokud váš dílčí základ daně ze závislé činnosti činil v předchozím roce víc než polovinu celkového základu daně, nemusíte zálohy platit.
  • Činil-li dílčí základ daně ze závislé činnosti méně než 15 % celkového daňového základu, platíte zálohy podle stejných podmínek, jak je uvedeno výše (tedy pololetně, nebo čtvrtletně dle výše zaplacené daně za loňský rok).
  • Pokud činil dílčí dílčí základ daně ze závislé činnosti mezi 15 až 50 % celkového daňového základu, rovněž platíte zálohy dle výše uvedených podmínek, ale pouze v poloviční výši.

Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

Příklady placení záloh na daň z příjmu

1. Žádné zálohy
Karel je živnostník, který začal podnikat v říjnu 2021, a proto jeho daň z příjmů fyzických osob za loňský rok tvoří jen 1 000 Kč. Daň z příjmů zaplatí Karel jednorázově po podání daňového přiznání a v roce 2022 zálohy na daň z příjmů fyzických osob platit nebude. Jeho poslední známá daňová povinnost totiž nepřesáhla 30 000 Kč.

2. Zálohy při souběhu se zaměstnáním
Vilém měl roce 2021 živnost a zároveň byl zaměstnaný. V zaměstnání pobíral hrubou mzdu 30 000 Kč měsíčně, tedy za rok 360 000 Kč (dílčí základ daně). Dílčí základ daně ze samostatné činnosti (podnikání) činil 720 000 Kč.

Jeho celkový základ daně tak tvoří 1 080 000 Kč.

Vilémová vypočtená daň činí 162 000 Kč (15 % z 1 080 000 Kč). Tuto částku ještě sníží o slevu na dani na poplatníka (30 840 Kč) a zaplatí tak finančnímu úřadu 131 160 Kč.

Protože jeho dílčí základ daně ze závislé činnosti tvořil více než 15 a méně než 50 % celkového daňového základu (360 000 Kč z celkových 1 080 000 Kč), bude v roce 2022 platit pololetní zálohy v poloviční výši. Do 15. června a 15. prosince tak finančnímu úřadu zašle 52 500 Kč.

80 % z 131 160 = 104 928 / 2 = 52 464 Kč
Zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru 52 500 Kč
.

Jak platit zálohovou daň

Zálohu pošlete svému místně příslušnému finančnímu úřadu.

Čísla účtů najdete na webu finanční správy. Stáhněte si tabulku s názvem Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní. Pozor, účty pro fyzické a právnické osoby se u finančních úřadů liší. Potřebné údaje najdete ve sloupcích:

  • Daň z příjmů právnických osob,
  • Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání.

Jako variabilní symbol uveďte své DIČ. Pokud ho nemáte, jako fyzická osoba uvedete své rodné číslo (všechna čísla, ale bez lomítka), jako právnická osoba uvedete své IČ.

Při placení záloh nevyplňujete a nepodáváte žádný úřední formulář.

Zálohy na daň z příjmu právnických osob

Výše uvedená pravidla placení zálohy se týkají i firem.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

Ano
Ne
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyzkoušejte si účetní program
Money S3

Zdarma a se všemi funkcemi

Aktuální webináře
Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
záznam
Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
záznam
Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
záznam
Všechny webináře
Zavřít reklamu
Novinky a špeky v daních