Účetnictví / Účetnictví/Co jsou opravné položky a jak na jejich účtování?
Novinky a špeky v účetnictví
Nabídka webinářů

Co jsou opravné položky a jak na jejich účtování?

Co jsou opravné položky a jak na jejich účtování?
Seyfor, a. s.
04. 01. 2024
Doba čtení5 minut čtení
Líbilo se2
Co jsou opravné položky a jak na jejich účtování?

Obsah

  Pokud vám klient už dva roky dluží 100 tisíc, šance, že dlužnou částku uhradí, je poměrně nízká. Právě v takové situaci využijete opravnou položku.

  Účetní zásady totiž říkají, že účetnictví má věrně a poctivě zobrazovat účetní informace. Jenže pokud v něm máte už dva roky pohledávku za 100 tisíc Kč, informace jsou zkreslené, protože šance na její splacení je relativně nízká. Aby účetnictví i v takové situaci podávalo správné informace, vytvoříte opravnou položku.

  Co jsou opravné položky?

  Pomocí opravné položky se v účetnictví vyjadřuje dočasné snížení hodnoty aktiva, ke kterému je tvořena. Tímto aktivem mohou být pohledávky, majetek či zásoby.

  Pokud je hodnota snížena trvale, netvoříte opravnou položku, ale uděláte odpis.

  Když například máte opravnou položku k pohledávce, která je už promlčená, opravnou položku rozpustíte a pohledávku odepíšete. Jestliže naopak danou pohledávku klient uhradí, opravnou položku zrušíte.

  Pro pořádek doplníme, že opravná položka nemůže vyjadřovat dočasné zvýšení hodnoty aktiva.

  Kdy se tvoří opravné položky?

  Opravnou položku tvoříte při snížení hodnoty aktiva. To obvykle zjistíte při inventarizaci.

  Opravné položky můžete tvořit jak v průběhu roku, tak k rozvahovému dni.

  Příklad – opravné položky k zásobám

  Tvoříte je například v těchto situacích:

  • Když neodhadnete situaci a pořídíte zboží, které skoro nikdo nekupuje – hodnota špatně prodejných zásob je nižší než hodnota zboží, které se prodává dobře.
  • Když máte na skladě zastaralé výrobky.
  • Když máte na skladě sezonní zboží, například rukavice a čepice – na jaře a v létě ho už neprodáte za plnou cenu a budete ho muset zlevnit. (Pokud si zásoby ponecháte do další sezony, kdy opět prodáváte za plnou cenu, opravné položky rozpustíte).
  Pokud je už po sezoně, můžete vytvořit opravné položky na sezonní zboží.
  Pokud je už po sezoně, můžete vytvořit opravné položky na sezonní zboží.

  Nejčastější opravné položky

  Opravné položky se tvoří k:

  • dlouhodobému majetku,
  • zásobám
  • nebo pohledávkám.

  Jak se opravné položky účtují

  Tvorba opravných položek se účtuje na účty: 559 / 391.

  Zrušení opravných položek se účtuje na účty: 391 / 559.

  Příklad účtování opravné položky k pohledávce:

  Částka

  MD

  D

  Vystavení faktury za služby 100 000 Kč 311 602
  Tvorba účetní opravné položky 20 000 Kč 559 391
  Úhrada faktury dlužníkem 100 000 Kč 221 311
  Rozpuštění (zrušení) účetní opravné položky 20 000 Kč 391 559

  Účet 559 není daňově účinný.

  Podívejte se na další příklady účtování opravných položek k pohledávkám, včetně pohledávek v cizí měně.

  Daňově účinné opravné položky se účtují na jiné účty.

  • Tvorba daňových opravných položek se účtuje na účty: 558 / 391.
  • Zrušení daňových opravných položek se účtuje na účty: 391 / 558.

  TIP: K účtování opravných položek a dalším účetním operacím potřebujete účetní software. Vyzkoušejte Money S3 – stáhněte si bezplatnou verzi tohoto účetního programu. Kromě účetnictví v něm zvládnete i přípravu podkladů k daňovému přiznání, tvorbu mezd, skladovou evidenci, vedení knihy jízd a řadu dalších úkonů.

  Účetní opravné položky vs. daňové opravné položky

  Účelem účetních opravných položek je dodržení účetní zásady opatrnosti, tj. účetnictví věrně zobrazuje skutečnou hodnotu aktiv. Účetní opravné položky se řídí účetními předpisy.

  Daňové opravné položky se řídí zákonem o dani z příjmů, respektive ten v této problematice odkazuje na zákon o rezervách. Daňové opravné položky, na rozdíl od účetních opravných položek, snižují základ daně z příjmů.

  Daňové opravné položky k pohledávkám

  Daňové opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, o kterých bylo účtováno do zdanitelných výnosů.

  Nelze tvořit daňovou opravnou položku k pohledávkám vzniklých z titulu:

  • cenných papírů,
  • úvěru,
  • zápůjčky,
  • ručení,
  • záloh,
  • plnění ve prospěch vlastního kapitálu,
  • smluvních sankcí.

  Aby byla daňová opravná položka daňově uznatelná, musíte ji zaúčtovat (viz výše).

  V tomto článku se dozvíte více o účetních a daňových opravných položkách.

  Odebírejte účetní a daňové novinky srozumitelně a včas

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Jak se počítají daňové opravné položky

  Co se týká pohledávek, daňovou opravnou položku vytvoříte pouze k těm nepromlčeným. Obecná promlčecí lhůta je tři roky, ale někdy může být zkrácena nebo prodloužena.

  Opravná položka k pohledávce dlužníka v insolvenci

  Pokud soud rozhodl o úpadku dlužníka, musíte v lhůtě stanovené soudem přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení. Poté můžete vytvořit opravnou položku až do výše její rozvahové hodnoty.

  Opravnou položku nemůžete vytvořit k:

  • pohledávce za spojenou osobou (osoby, které k sobě mají určitý vztah, na základě kterého se k sobě chovají jinak než osoby na sobě nezávislé)
  • a k promlčené pohledávce.

  Opravná položka k pohledávce do 30 tisíc Kč

  Daňovou opravnou položku vytvoříte až do výše 100 % rozvahové hodnoty pohledávky za podmínek:

  • nejedná se o pohledávku za spojenou osobou,
  • od konce doby splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců,
  • a zároveň celková suma pohledávek za tímto dlužníkem nepřesáhla 30 tisíc Kč za období, za které se podává daňové přiznání.

  Opravná položka k pohledávce po splatnosti

  V tomto případě záleží na tom, jak dlouho je pohledávka po splatnosti.

  • Je po splatnosti více než 18 měsíců – můžete vytvořit opravnou položku do 50 % rozvahové výše pohledávky.
  • Je po splatnosti více než 30 měsíců – můžete vytvořit opravnou položku do 100 % rozvahové výše pohledávky.

  Zdroje / reference:

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Dlouhodobý majetek v účetnictví a dani z příjmů
  záznam
  Roční zúčtování záloh za rok 2022 a novinky 2023
  záznam
  Účetní uzávěrka/závěrka a inventarizace účtů
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v účetnictví