Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Účetní závěrka

Co je to účetní závěrka?

Při účetní závěrce sestavuje účetní jednotka soubor finančních výkazů, které informují o hospodaření za určité časové období. Závěrka se skládá ze 3 základních výkazů:

Vybrané účetní jednotky navíc do závěrky musí připojit i:

  • přehled o peněžních tocích
  • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Při sestavování závěrky se musí účetní jednotky řídit zákonem o účetnictví. V něm naleznou informace například o zjednodušeném a plném rozsahu závěrky a jakým způsobem se účetní závěrka zveřejňuje.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.