Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Účetní závěrka

Při účetní závěrce sestavuje účetní jednotka soubor finančních výkazů, které informují o hospodaření za určité časové období. Závěrka se skládá ze 3 základních výkazů:

Vybrané účetní jednotky navíc do závěrky musí připojit i:
  • přehled o peněžních tocích
  • a přehled o změnách vlastního kapitálu.
Při sestavování závěrky se musí účetní jednotky řídit zákonem o účetnictví. V něm naleznou informace například o zjednodušeném a plném rozsahu závěrky a jakým způsobem se účetní závěrka zveřejňuje.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Účetnictví

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank