Účetní závěrka

Co je to účetní závěrka?

Při účetní závěrce sestavuje účetní jednotka soubor finančních výkazů, které informují o hospodaření za určité časové období. Závěrka se skládá ze 3 základních výkazů:

Vybrané účetní jednotky navíc do závěrky musí připojit i:

  • přehled o peněžních tocích
  • a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Při sestavování závěrky se musí účetní jednotky řídit zákonem o účetnictví. V něm naleznou informace například o zjednodušeném a plném rozsahu závěrky a jakým způsobem se účetní závěrka zveřejňuje.