Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Zákon o účetnictví

Zákon o účetnictví definuje postupy účtování a vedení účetnictví v České republice. Vztahuje se na účetní jednotky, kterými jsou například:

  • právnické osoby se sídlem v ČR,
  • právnické osoby se sídlem v zahraničí, které v ČR podnikají,
  • fyzické osoby
  • nebo organizační složky státu.
Účetní jednotky vedou účetnictví v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. Aby mohly využít jednoduché účetnictví, musí splnit podmínky, které zákon stanovuje v paragrafu 1f. Zákon o účetnictví také určuje přesné náležitosti účetního dokladu, záznamu a účetní knihy.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Zálohová faktura
Banner na svobodnaucetni.cz