Blog Money / Slovník pojmů / Příloha k/v účetní závěrce

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky – představuje jeden z povinných výkazů, které musí závěrka obsahovat.

Funkcí přílohy je doplňovat a vysvětlovat informace uvedené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát.

Od roku 2016 se mění terminologie – nově se nepoužívá „příloha k účetní závěrce”, ale „příloha v účetní závěrce”.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Přímé daně
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny