Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Příloha k/v účetní závěrce

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky – představuje jeden z povinných výkazů, které musí závěrka obsahovat. Funkcí přílohy je doplňovat a vysvětlovat informace uvedené v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. Od roku 2016 se mění terminologie – nově se nepoužívá „příloha k účetní závěrce”, ale „příloha v účetní závěrce”.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Přímé daně

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank