Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Přímé daně

Přímá daň představuje spolu s nepřímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem přímé daně je vždy předem známá konkrétní osoba neboli daňový subjekt. Například podnikatel Karel má svoje nakladatelství a vydavatelství knih. Platí státu daň z příjmů, která je přímou daní. Znamená to, že plátce daně (Karel) odvádí daň do pomyslné státní kasy a zároveň je i jejím poplatníkem – zaplatí ji ze svého. K přímým daním patří:

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Proforma faktura
Banner na svobodnaucetni.cz