Přímé daně

Co jsou přímé daně?

Přímá daň představuje spolu s nepřímou daní dva základní typy daní v České republice. Plátcem přímé daně je vždy předem známá konkrétní osoba neboli daňový subjekt.

Například podnikatel Karel má svoje nakladatelství a vydavatelství knih. Platí státu daň z příjmů, která je přímou daní. Znamená to, že plátce daně (Karel) odvádí daň do pomyslné státní kasy a zároveň je i jejím poplatníkem – zaplatí ji ze svého.

K přímým daním patří: