Daň z nemovitých věcí

Co je to Daň z nemovitých věcí?

Od roku 2014 se nazývá „daň z nemovitosti” a patří do kategorie přímých daní. Platí ji každý vlastník nemovitosti – tedy pozemku či stavby. Daň se počítá pro každého poplatníka individuálně podle rozměrů jeho nemovitosti. Výše příjmu vlastníka nemá na výpočet této daně vliv.