Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Silniční daň

Silniční daň patří mezi daně přímé. Musí ji platit vlastníci motorových vozidel, která splňují tyto dvě podmínky:

  • jsou registrovaná a provozovaná v České republice
  • a využívají se k podnikání.
Výše daně se určuje podle typu vozidla. U osobních aut se počítá podle zdvihového objemu motoru a u nákladních aut podle počtu náprav a maximální hmotnosti na danou nápravu. Kromě vozidel, která se nepoužívají k podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, mají z daně výjimku i takzvaná ekologická auta, která jezdí na plyn nebo elektromotor. Majitelé nových motorových vozidel platí sníženou silniční daň.

blankZpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz