Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Skartace účetních dokladů

Co je to skartace účetních dokladů?

Po vypršení povinné archivační lhůty je vhodné účetní doklady zlikvidovat. Každá firma si obvykle vytváří svůj interní skartační postup, který vysvětluje, jakým způsobem nakládat s různými typy účetních dokladů.

Skartace je proces, který začíná posouzením dokladů. Každý dokument se označí jedním ze tří skartačních příznaků:

  • A neboli „archiv” znamená, že dokument se po ukončení skartační lhůty trvale archivuje.
  • V neboli „výběr” značí, že dokument se po skončení skartační lhůty odborně posoudí a pak zničí nebo uschová v archivu.
  • S neboli „stoupa” či „skart” říká, že dokument se po uplynutí skartační lhůty zničí.

Skartační lhůta začíná rokem, který následuje po vyřízení nebo uzavření dokladu. Každý typ dokladu má odlišnou skartační lhůtu, která je stanovená zákonem o účetnictví a dalšími zákony.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.