Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Skartace účetních dokladů

Po vypršení povinné archivační lhůty je vhodné účetní doklady zlikvidovat. Každá firma si obvykle vytváří svůj interní skartační postup, který vysvětluje, jakým způsobem nakládat s různými typy účetních dokladů. Skartace je proces, který začíná posouzením dokladů. Každý dokument se označí jedním ze tří skartačních příznaků:

  • A neboli „archiv” znamená, že dokument se po ukončení skartační lhůty trvale archivuje.
  • V neboli „výběr” značí, že dokument se po skončení skartační lhůty odborně posoudí a pak zničí nebo uschová v archivu.
  • S neboli „stoupa” či „skart” říká, že dokument se po uplynutí skartační lhůty zničí.
Skartační lhůta začíná rokem, který následuje po vyřízení nebo uzavření dokladu. Každý typ dokladu má odlišnou skartační lhůtu, která je stanovená zákonem o účetnictví a dalšími zákony.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Solidární daň
Banner na svobodnaucetni.cz