Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Solidární daň

Co je solidární daň?

Solidární daň vznikla roku 2013 jako reakce na hospodářskou krizi. Její výše činí 7 %.

Tuto daň platí OSVČ i zaměstnanci, kteří si vydělají více než 48násobek průměrné mzdy. Daň se přitom platí jen z částky nad tímto limitem a to u následujících příjmů:

  • OSVČ odvádí daň z ročního zisku, který zjistí odečtením výdajů od příjmů (jde o tzv. dílčí základ daně),
  • zaměstnanci platí daň z hrubého měsíčního příjmu včetně prémií nebo odstupného,
  • OSVČ i zaměstnanci do daně zahrnují jen aktivní příjmy. Nepatří sem příjmy z pronájmu, prodeje nemovitosti apod.

Zaměstnanec, který hrubým ročním příjmem přesahuje roční limit 48násobku průměrné mzdy, musí kvůli této dani vyplnit daňové přiznání stejně jako OSVČ.

Víte...
Solidární daň neplatí jen boháči, ale i běžní zaměstnanci. Jak ji získáte zpět?

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.