Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Solidární daň

Solidární daň vznikla roku 2013 jako reakce na hospodářskou krizi. Její výše činí 7 %.

Tuto daň platí OSVČ i zaměstnanci, kteří si vydělají více než 48násobek průměrné mzdy. Daň se přitom platí jen z částky nad tímto limitem a to u následujících příjmů:

  • OSVČ odvádí daň z ročního zisku, který zjistí odečtením výdajů od příjmů (jde o tzv. dílčí základ daně),
  • zaměstnanci platí daň z hrubého měsíčního příjmu včetně prémií nebo odstupného,
  • OSVČ i zaměstnanci do daně zahrnují jen aktivní příjmy. Nepatří sem příjmy z pronájmu, prodeje nemovitosti apod.

Zaměstnanec, který hrubým ročním příjmem přesahuje roční limit 48násobku průměrné mzdy, musí kvůli této dani vyplnit daňové přiznání stejně jako OSVČ." heading_align="text-left"][ucaddon_infobox info_description="Víte, že...
Solidární daň neplatí jen boháči, ale i běžní zaměstnanci? Jak ji získáte zpět?

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Souhrnné hlášení