Blog Money / Slovník pojmů / Solidární daň

Solidární daň vznikla roku 2013 jako reakce na hospodářskou krizi. Její výše činí 7 %.

Tuto daň platí OSVČ i zaměstnanci, kteří si vydělají více než 48násobek průměrné mzdy. Daň se přitom platí jen z částky nad tímto limitem a to u následujících příjmů:

  • OSVČ odvádí daň z ročního zisku, který zjistí odečtením výdajů od příjmů (jde o tzv. dílčí základ daně),
  • zaměstnanci platí daň z hrubého měsíčního příjmu včetně prémií nebo odstupného,
  • OSVČ i zaměstnanci do daně zahrnují jen aktivní příjmy. Nepatří sem příjmy z pronájmu, prodeje nemovitosti apod.

Zaměstnanec, který hrubým ročním příjmem přesahuje roční limit 48násobku průměrné mzdy, musí kvůli této dani vyplnit daňové přiznání stejně jako OSVČ.

Víte, že…
Solidární daň neplatí jen boháči, ale i běžní zaměstnanci? Jak ji získáte zpět?

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Souhrnné hlášení
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny