Souhrnné hlášení

Co je to souhrnné hlášení?

Plátci DPH, kteří dodávají zboží do jiného státu Evropské unie nebo v něm poskytují služby, mají povinnost podat takzvané souhrnné hlášení. Tento dokument slouží státu k tomu, aby si ověřil, že plátci zdanili své příjmy, které jim plynuly ze zemí Evropské unie.

Souhrnné hlášení podává nejčastěji plátce, který:

  • do jiného státu dodal zboží nebo poskytl službu klientovi registrovanému k dani v jiném členském státě EU,
  • odeslal obchodní majetek do jiného členského státu.

Souhrnné hlášení se podává pouze tehdy, když má poplatník údaje nutné k vykázání – nikdy se nepodává prázdné souhrnné hlášení. Identifikované osoby podávají hlášení měsíčně, ostatní měsíčně nebo čtvrtletně.