Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Souhrnné hlášení

Plátci DPH, kteří dodávají zboží do jiného státu Evropské unie nebo v něm poskytují služby, mají povinnost podat takzvané souhrnné hlášení. Tento dokument slouží státu k tomu, aby si ověřil, že plátci zdanili své příjmy, které jim plynuly ze zemí Evropské unie. Souhrnné hlášení podává nejčastěji plátce, který:

  • do jiného státu dodal zboží nebo poskytl službu klientovi registrovanému k dani v jiném členském státě EU,
  • odeslal obchodní majetek do jiného členského státu.
Souhrnné hlášení se podává pouze tehdy, když má poplatník údaje nutné k vykázání – nikdy se nepodává prázdné souhrnné hlášení. Identifikované osoby podávají hlášení měsíčně, ostatní měsíčně nebo čtvrtletně. Víte, jak podat souhrnné hlášení? A jak se vyhnout chybám?

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Splatnost faktury
Banner na svobodnaucetni.cz