Od tvůrců úspěšného účetního programu

Daně / Daň z přidané hodnoty/Souhrnné hlášení: jak ho podat a vyhnout se chybám

Souhrnné hlášení: jak ho podat a vyhnout se chybám

Souhrnné hlášení: jak ho podat a vyhnout se chybám
Souhrnné hlášení: jak ho podat a vyhnout se chybám

Jednou z povinností plátců DPH je podávat pravidelná souhrnná hlášení finančnímu úřadu. Nemusí je však podávat všichni. Poradíme vám, zda se vás souhrnná hlášení týkají i jak formulář vyplnit.

Co je to souhrnné hlášení?

Souhrnné hlášení slouží členským státům Evropské unie ke kontrole, zda bylo v rámci unie zdaněno poskytnuté plnění. Proto souhrnné hlášení musí podávat všichni podnikatelé, kteří dodávají zboží nebo poskytují služby do dalšího státu Evropské unie.

Souhrnné hlášení podáváte pouze v případě, že jste:

 • dodali zboží osobě v jiném státě EU, která je rovněž registrovaná k DPH,
 • poskytli službu s místem plnění v jiném státě EU, je-li příjemce služby povinen přiznat a zaplatit daň,
 • přemístili obchodní majetek do jiného státu EU.

Pozor: Poskytování služeb s místem plnění v jiném státě EU se týká i on-line služeb, například pokud jste umístili reklamu z Google AdSense na svůj web.

Příklad: Máte-li e-shop, který dováží zboží například do Maďarska, a dodali jste balík tamnímu občanovi, který není registrovaný k DPH, souhrnné hlášení se vás netýká.

Kromě podnikatelů přihlášených k DPH musí souhrnné hlášení podat i identifikované osoby, které poskytly služby s místem plnění v jiném státě EU.

Jak často musíte souhrnné hlášení podat

V prvé řadě pamatujte, že souhrnné hlášení podáváte pouze v případě, že k němu máte důvod – nikdy se tedy nepodává nulové.

Souhrnné hlášení typicky podáváte za každý kalendářní měsíc do 25 dní po jeho skončení. Pokud plátcům v ostatních zemích poskytujete pouze služby, odevzdáváte souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním. Jste-li například čtvrtletním plátcem, podáváte ve stejném termínu i souhrnné hlášení. Měsíčně podávají souhrnné hlášení také identifikované osoby.

Jiná pravidla platí pro dodání zboží. Pokud podáváte souhrnné hlášení například čtvrtletně a v tomto období dodáte zboží plátci DPH v jiné zemi EU, vznikne vám povinnosti podat v tomto čtvrtletí souhrnné hlášení za každý měsíc, ve kterém vám plnění vzniklo (tedy za každý měsíc, ve kterém jste dodali zboží plátci DPH v jiné zemi EU).

Jak souhrnné hlášení vyplnit a podat

Souhrnné hlášení podáváte vždy pouze elektronicky, a to přes portál finanční správy, nebo datovou schránkou. Údaje, které do souhrnného hlášení uvedete, později vyplníte také do přiznání k DPH.

Samotné souhrnné hlášení se skládá ze 3 oddílů:

 1. Oddíl A slouží k identifikaci plátce a období, za které hlášení podáváte.
 2. Oddíl B slouží k vyplnění samotných hodnot DPH.
 3. Oddíl C slouží k identifikaci a podpisu oprávněné osoby.

V oddílu B vyplňujete 5 zásadních údajů:

 • Kód země EU je určený k identifikaci země pořizovatele vašeho zboží nebo služby. Skládá se vždy ze dvou písmen, například Belgie = BE. Tabulku kódů naleznete v přiložených pokynech.
 • DIČ pořizovatele zboží nebo služby (v zahraničí známé jako VAT number). Uveďte ho bez kódu země, mezer, čárek a teček.
 • Kód plnění má podobu tří čísel a identifikuje povinnost, kvůli které souhrnné hlášení podáváte.
  • 0 se týká dodání zboží,
  • 1 přemístění obchodního majetku,
  • 2 dodání zboží uvnitř Evropského společenství formou třístranného obchodu,
  • a 3 poskytnutí služby.
 • Počet plnění udává počet uskutečněných případů pro jednoho odběratele za dané zdaňovací období. Jinými slovy počet dokladů, které jste byli povinni vystavit za každé zboží a službu včetně opravných dokladů.
 • Celková hodnota plnění v Kč zaokrouhlená nahoru na celé koruny. Pište ji bez symbolu Kč.

Co když nastane chyba

Zjistíte-li, že jste do souhrnného hlášení uvedli chybné údaje, máte povinnost podat následné souhrnné hlášení, a to do 15 dnů od data zjištění chyby. Opět ho lze podat pouze elektronicky.

Podejte souhrnné hlášení snadno a rychle v účetních a podnikových systémech Money

V účetním systému Money S3 a v ERP systémech Money S4 a Money S5 podáte souhrnné hlášení velmi jednoduše, stejně tak i přiznání k DPH nebo k dani z příjmu. Veškeré údaje z faktur za vás totiž systém automaticky vyplní, takže vám celý proces zabere jen pár minut a trochu klikání v intuitivním rozhraní.

Souhrnné hlášení v Money S3
Souhrnné hlášení v Money S3

Začnete tím, že v menu Účetnictví kliknete na DPH a poté na Souhrnné hlášení elektronicky. S podáním vám pomůže standardní průvodce, který vám poradí, co vyplnit a kam kliknout. Na prvních stránkách:

 • doplníte informace o firmě, oprávněné osobě a zástupci,
 • vyberete rozhodující období
 • a případně zkontrolujete data stažená z faktur.

Na poslední stránce už si jen vyberete způsob, kterým chcete hlášení podat:

 • Při elektronickém podání se soubor metodou POST odešle na webovou adresu určenou pro příjem elektronických podání.
 • Nebo můžete z Money přejít na stránku elektronické podatelny, kde do formuláře načtete data z XML souboru. Do něj se vám při této volbě souhrnné hlášení vyexportuje.

Vyzkoušejte zdarma Money S3 a přesvědčte se sami, jak je v něm vedení účetnictví jednoduché.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank