Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Splatnost faktury

Splatnost faktury označuje den nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit fakturu svému věřiteli. Ve smlouvě si dlužník a věřitel mohou stanovit úroky z prodlení, které dlužník musí zaplatit, pokud fakturu neuhradí ve splatnosti. Ve smlouvě si také určí, zda datum splatnosti znamená datum uhrazení částky dlužníkem, nebo datum připsání peněz na účet věřitele.

blankZpět na slovník pojmů
Další pojem: Spotřební daň
Banner na svobodnaucetni.cz