Splatnost faktury

Co je to splatnost faktury?

Splatnost faktury označuje den nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit fakturu svému věřiteli.

Ve smlouvě si dlužník a věřitel mohou stanovit úroky z prodlení, které dlužník musí zaplatit, pokud fakturu neuhradí ve splatnosti. Ve smlouvě si také určí, zda datum splatnosti znamená datum uhrazení částky dlužníkem, nebo datum připsání peněz na účet věřitele.