Blog Money / Slovník pojmů / Splatnost faktury

Splatnost faktury označuje den nebo čas, do kterého je dlužník povinen uhradit fakturu svému věřiteli.

Ve smlouvě si dlužník a věřitel mohou stanovit úroky z prodlení, které dlužník musí zaplatit, pokud fakturu neuhradí ve splatnosti. Ve smlouvě si také určí, zda datum splatnosti znamená datum uhrazení částky dlužníkem, nebo datum připsání peněz na účet věřitele.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Spotřební daň
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny