Blog Money / Slovník pojmů / Účetnictví

Každá organizace či firma (účetní jednotka) podle zákona o účetnictví č. 563/ 1991 Sb. musí vést účetní záznamy. Podstatou účetnictví je udržování přehledu firmy o finanční situaci, hospodářském výsledku, stavu a pohybu hospodářských prostředků za určité období. Účetním obdobím může být přitom kalendářní rok (od 1. 1. do 31. 12.), nebo hospodářský rok (začíná 1. dnem jiného měsíce, než je leden).

S koncem každého účetního období se sestavuje účetní závěrka, která je odrazem všech hospodářských operací firmy, a kterou účetní sestavil na základě metod a postupů účetnictví.

Zorientujte se v účetnictví na školení, kde se naučíte účtovat i v Money S3 nebo si přečtěte, kdy se vám vyplatí vést účetnictví a kdy jen daňovou evidenci.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny