Blog Money / Slovník pojmů / Vrubopis (opravný daňový doklad)

Vrubopis je opravný daňový doklad, kterým dodavatel navyšuje již dříve vyúčtovanou pohledávku vůči odběrateli. Třeba z důvodu víceprací.

Vrubopis je opakem dobropisu.

Zpět na slovník pojmů
Další pojem: Výkaz zisku a ztrát
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny