Od tvůrců úspěšného účetního programu

Blog Money / Slovník pojmů / Účetní rozvaha

Účetní rozvaha patří k základním účetním výkazům a udává přehled majetku podniku k určitému dni. Rozvaha se tedy vztahuje k přesnému datu a ukazuje proto pohled na majetek účetní jednotky jen v určitý časový okamžik. Rozvaha se skládá ze dvou stran: aktiv a pasiv. Obě se na majetek dívají z trochu jiného úhlu. Na straně aktiv je vypsaný majetek účetní jednotky v jednotlivých položkách. V aktivech je přesný přehled, co v daný okamžik účetní jednotka vlastní. Na straně pasiv jsou uvedené informace, odkud účetní jednotka majetek financovala – jaké jsou takzvané zdroje krytí majetku. Uvádí se tam například dary, vklady vlastníků do společnosti nebo i závazky, které ještě musí být v budoucnosti uhrazené.

Zpět na slovník pojmů
Banner na svobodnaucetni.cz