Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Účetní rozvaha

Co je to účetní rozvaha?

Účetní rozvaha patří k základním účetním výkazům a udává přehled majetku podniku k určitému dni. Rozvaha se tedy vztahuje k přesnému datu a ukazuje proto pohled na majetek účetní jednotky jen v určitý časový okamžik.

Rozvaha se skládá ze dvou stran: aktiv a pasiv. Obě se na majetek dívají z trochu jiného úhlu.

Na straně aktiv je vypsaný majetek účetní jednotky v jednotlivých položkách. V aktivech je přesný přehled, co v daný okamžik účetní jednotka vlastní.

Na straně pasiv jsou uvedené informace, odkud účetní jednotka majetek financovala – jaké jsou takzvané zdroje krytí majetku. Uvádí se tam například dary, vklady vlastníků do společnosti nebo i závazky, které ještě musí být v budoucnosti uhrazené.

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.