Daně / Majetkové daně/Odpis auta v roce 2022: na co si dát pozor při nákupu firemního automobilu
Novinky a špeky v daních
Nabídka webinářů

Odpis auta v roce 2022: na co si dát pozor při nákupu firemního automobilu

Odpis auta v roce 2022: na co si dát pozor při nákupu firemního automobilu
Seyfor, a. s.
14. 01. 2020
Doba čtení9 minut čtení
Líbilo se70
Odpis auta v roce 2022: na co si dát pozor při nákupu firemního automobilu

Obsah

  Automobil, který pořídíte do majetku firmy, se z pohledu daňových odpisů považuje za hmotný majetek. Pokud jeho cena přesáhne 80 000 Kč a jeho stav odpovídá tomu, že vám poslouží více než rok, můžete si ho během několika let odepsat jako uznatelný výdaj. Čtěte, jak se odpisy při nákupu firemního auta počítají.

  Jako podnikatele se vás týkají účetní i daňové odpisy. Proto byste měli vědět, že:

  • účetní odpisy zadáváte do účetnictví, vyjadřují reálné opotřebení auta (dlouhodobého hmotného majetku) a rozdělíte si je podle vaší situace do tzv. odpisového plánu,
  • daňovými odpisy si snižujete základ daně tak, že pořizovací cenu auta (hmotného majetku) postupně zahrnujete do nákladů firmy.

  Nejprve si projdeme problematiku daňového odpisu auta, která bývá komplikovanější, poté si ukážeme, jak zpracovat účetní odpis.

  Kdo si automobil daňově odepisuje

  Daňově odpis provede podnikatel, pokud je

  • majitel (i přesto, že auto poskytuje formou nájmu, výpůjčky nebo leasingu),
  • původní majitel, který auto vypůjčuje a převádí k němu práva budoucímu majiteli
  • a nájemce nebo uživatel leasingu, který na modernizaci či velkou opravu auta vydal více než 80 000 Kč (tuto cenu si může odepisovat).

  Částka, kterou si u auta odepisujete je pořizovací cena bez DPH (platí pro plátce DPH). Pokud plátci nejste, do pořizovacích nákladů se vám počítá cena s DPH. Jestliže fungujete v režimu daňové evidence, pak odpisy neúčtujete a jejich souhrn za zdaňovací období rovnou uvedete v daňovém přiznání.

  Pokud auto vložíte do firemního majetku později než při nákupu, počítají se odpisy z tzv. reprodukční pořizovací ceny. Ta odpovídá aktuálnímu stavu vozidla v okamžiku, kdy jej začínáte skutečně z majetku odepisovat.

  Pokud uplatňujete výdaje tzv. „paušálem“, má se za to, že tato výdajová procenta vám již daňové odpisy zahrnují v maximální výši. Proto daňové odpisy auta uplatnit nemůžete.

  Daňový odpis vypočítáte podle odpisové skupiny

  Hmotný majetek rozděluje paragraf 30 zákona o daních z příjmů (ZDP) do šesti odpisových skupin. Osobní automobily řadí do 2. skupiny a odepisují se minimálně 5 let.

  Pro výpočet odpisů dobře poslouží odpisové kalkulačky v ekonomických systémech jako je Money S3. Stačí do ní zadat čtyři základní údaje:

  Money pak za vás výpočet připraví na jedno kliknutí.

  U daňového a účetního odpisu se může lišit doba odepisování. Daňové odpisy totiž můžete kdykoliv přerušit a pak navázat tam, kde jste přestali. Doba odepisování se vám o to prodlouží. Takového přerušení například využijete, když máte menší zisk a hodí se vám uplatnit nevyužité daňové ztráty z předchozích let. Odpisy si pak necháte na další daňové období, které budete ve v zisku.

  U účetního odpisu odpisy přerušit nemůžete, auto totiž hodnotu ztrácí, i když ho fyzicky neopotřebováváte.

  Daňový odpis uplatníte za auto, které máte v evidenci zařazené nejpozději k 31.12. daného roku. Je tedy jedno jestli jej máte ve firemním majetku den, nebo půl roku.

  TIP: Přečtěte si, na co nezapomenout v kupní smlouvě na auto.

  Mimořádné odpisy v letech 2020 a 2021

  Daňový balíček z roku 2021 přinesl několik změn, které podnikatelům odlehčí finanční zátěž způsobenou opatřeními proti koronaviru. Jednou z nich je i zrychlení odpisů firemního hmotného majetku včetně automobilů. Nákup nebo modernizaci firemního auta v letech 2020 a 2021 proto odepíšete bez přerušení za 24 měsíců, místo standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom můžete uplatnit odpisy až do výše 60 % ze vstupní ceny, v dalších měsících pak 40 % z ceny.

  Například nákladní automobil v hodnotě 3 milionů korun pak odepíšete:

  1) Za prvních 12 měsíců uplatníte odpisy do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku, tedy 1 800 000 ÷ 12 měsíců = 150 000 korun měsíčně.

  2) Za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatníte odpisy do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku, tedy 1 200 000 ÷ 12 měsíců = 100 000 korun měsíčně.

  Režim mimořádných odpisů je dobrovolný. Pokud se tedy blížíte ke ztrátě, odepisujte majetek klidně klasickým způsobem, nebo si odpisy na čas přerušte.

  Formy daňového odpisu

  Před prvním daňovým odpisem z majetku se rozhodněte, v jakém režimu chcete auto odepisovat. Vyberte si z

  • rovnoměrného odpisu, kdy jej odepisujete během minimální doby (5 let) rovnoměrně po stejných částkách,
  • nebo zrychleného odpisu, kdy v prvních letech odepisujete vyšší částky a postupně je snižujete.

  Pamatujte, že jakmile si jeden ze způsobů zvolíte, už ho nezměníte.

  Přečtěte si v našich článcích, jak v Money S3 uplatníte odpisy v podvojném účetnictví a jaké rozdíly musíte zohlednit při odepisování majetku v daňové evidenci.

  Rovnoměrný a zrychlený daňový odpis včetně technického zhodnocení

  Výpočet daňového odpisu si ukážeme na příkladu, kdy si podnikatel pořídil auto v hodnotě 670 000 Kč (PC) a v šestém roce, kdy ho eviduje ve firemním majetku, ho modernizuje za 120 000 Kč. Technické zhodnocení majetku (TZ) je totiž možné při odpisech uplatnit stejně jako pořizovací cenu, modernizace auta ale musí přesáhnout částku 80 000 Kč.

  Rovnoměrné daňové odpisy při nákupu a modernizaci auta v celkové hodnotě 790 000 Kč

  U rovnoměrných (lineárních) odpisů odepisujete za každý rok stejnou částku kromě roku prvního. Maximální odpisová roční sazba pro první rok rovnoměrných odpisů je 11 % v dalších letech pak 22,25 %. Roční odpisová sazba při navýšení vstupní ceny o modernizaci auta je 20 %.

  Podle paragrafu 31 ZDP si v prvním roce odpisů u osobního firemního auta nemůžete odpis navýšit, jako je to u jiného hmotného majetku. Výjimku tvoří osobní automobily a motorky dopravců, provozovatelů taxislužeb, autoškol a sanitních nebo pohřebních služeb. Ti si v prvním roce odepisování mohou zvýšit odpis o 10 %.

  Rok Odpisy % Výpočet Odpis v korunách Zůstatková cena
  2019 11 670 000 × 11 % 73 700 596 300
  2020 22,25 670 000 × 22,25 % 149 075 447 225
  2021 22,25 670 000 × 22,25 % 149 075 298 150
  2022 22,25 670 000 × 22,25 % 149 075 149 075
  2023 22,25 670 000 × 22,25 % (PC automobilu jste již odepsali) 149 075 0
  2024 20 670 000 + 120 000 × 20 % = 158 000 (můžete uplatnit ale jen výši TZ) 120 000 0
  Celkem 790 000

  Pro výpočet technického zhodnocení navýšíte pořizovací cenu o cenu modernizace a z celé částky pomocí sazby 20 % vypočítáte odpis. Kdybyste modernizaci provedli v 2. roce provozu, automaticky počítáte se sazbou 20 %, i když odepisujete PC i TZ zároveň.

  Zrychlené daňové odpisy při nákupu a modernizaci auta v ceně 790 000 Kč

  Se zrychlenými odpisy pracujete s koeficientem, který je přiřazený k druhé odpisové skupině. Pro pořizovací cenu je v prvním roce koeficient roven 5, v dalších letech pak 6. U technického zhodnocení se vždy počítá s koeficientem 5. Stejně jako u rovnoměrného odpisu si prvním roce můžete za specifických podmínek zvýšit odpis o 10 %.

  V prvním roce se odpis počítá jako podíl vstupní ceny a koeficientu pro první rok. V dalších letech odpis počítejte jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi koeficientem 6 a počtem let, po které jste už majetek odepisovali. Výpočet si ukážeme na stejném nákupu a modernizaci auta.

  Rok Odpisový koeficient Výpočet Odpis v korunách Zůstatková cena
  2019 5 670 000 ÷ 5 134 000 536 000
  2020 6 – 1 (536 000 × 2) ÷ 5 214 400 321 600
  2021 6 – 2 (321 600 × 2) ÷ 4 160 800 160 800
  2022 6 – 3 (160 800 × 2) ÷ 5 107 200 96 400
  2023 6 – 4 (96 400 × 2) ÷ 5 96 400 0
  2024 5 (0 + 120 000) ÷ 5 24 000 96 000
  2025 5 – 1 (96 000 × 2) ÷ 4 48 000 48 000
  2026 5 – 2 (96 000 × 2) ÷ 3 32 000 16 000
  2027 5 – 3 (96 000 × 2) ÷ 2 16 000 0
  Celkem 790 000

  Při uplatnění zrychleného odpisování se může s technickým zhodnocením auta doba odepisování podstatně prodloužit, než u je tomu u lineárního odepisování. Zrychlený odpis technického zhodnocení auta totiž podléhá stejnému principu a výpočtu s koeficienty. Pokud byste modernizaci provedli v 3. roce provozu (u odpisů PC odpovídá koeficient 6-2), automaticky počítáte s koeficientem 5 a znovu odečítáte roky, které jste již odepsali od začátku.

  Automobil v obchodním majetku můžete využívat částečně i pro soukromé účely. V tom případě jsou i výdaje spojené s nákupem jen částečně daňově uznatelné a pravidla jejich odpisů stanovuje paragraf 28 odst. 6 ZDP.

  Zákon zde, kromě paušálních výdajů, přesný poměr krácení výdajů nestanovuje, proto doporučujeme vycházet z poměru ujetých kilometrů pro podnikatelské účely k celkovému počtu ujetých kilometrů v daném roce. Kilometry si proto zaznamenávejte v knize jízd. Pro převedení kilometrů do odpisů pak jednoduše poslouží elektronické knihy jízd, které si můžete vézt například v modulu ekonomického systému Money S3.

  Vypočítané odpisy ve finále uvedete jako výdaj v daňové evidenci, nebo je zapíšete do daňového přiznání a upravíte si tak základ daně.

  Ekonomické systémy vám daňové odpisy vypočítají, a dokonce je rovnou propíší do daňové uzávěrky za daný rok.

  Účetní odpis automobilu

  Účetní odpis se řídí paragrafem 28 účetního zákona (ZoÚ) a u automobilu ho nejčastěji vypočítáte až na konci účetního období pomocí

  • časového odpisu (vyjdete z délky použitelnosti auta),
  • nebo častějšího výkonového odpisu (vycházíte z ujetých kilometrů za dobu životnosti auta).

  Účetní odpis vyjadřuje mechanické opotřebení vozidla, ale i jeho zastarání vlivem nových technologií. Způsob, který si při výpočtu odpisů zvolíte, je čistě na vás.

  Přepočet podle časového odpisu

  K účetnímu časovému odpisu si stanovíte odpisový plán – tedy počet měsíců, po které auto odepisujete. V našem příkladu použijeme 48 měsíců. Takový odhad odpovídá autu, které používá váš zaměstnanec k dennímu dojíždění například jako instalatér.

  Pro každý rok, kdy si chcete auto ve firemním majetku účetně odepsat pak počítáte:

  • pořizovací cena / počet měsíců v odpisovém plánu × počet měsíců v daném roce.

  Pokud jste jej tedy pořídili v září 2020, pak si v účetnictví odepíšete 57 500 Kč (690 000 / 48 × 4).

  Usnadněte si práci díky našim účetním a daňovým novinkám

  Zadejte váš e-mail a naše účetní a daňové tipy i aktuální dění ze světa Money vám budou chodit přímo do e-mailu. info

  Odesláním souhlasíte s našimi zásadami pro zpracování osobních údajů.

  Přepočet podle výkonového odpisu

  Každý rok s výkonovým odpisem vycházíte z životnosti auta a počtu najetých kilometrů a počítáte:

  • pořizovací cena / životnost × počet najetých kilometrů.

  Pokud jste si tedy v září 2020 za 690 000 Kč pořídili auto, které má životnost dimenzovanou na 250 000 najetých kilometrů a do konce roku s ním najeli 25 000 kilometrů, v účetnictví si odepíšete 69 000 Kč.

  Pokud automobil používáte i pro osobní potřebu, zohledníte to i v účetních odpisech. A opět zařadíte jen poměrnou část kilometrů, která odpovídá reálné spotřebě při vašem podnikání.

  Byly informace v článku užitečné?

  Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

  Ano
  Ne
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyzkoušejte si účetní program
  Money S3

  Zdarma a se všemi funkcemi

  Aktuální webináře
  Konsolidační balíček a jeho dopady na DPH
  záznam
  Vliv konsolidačního balíčku na OSVČ, zaměstnance a podnikatele od ledna 2024
  záznam
  Daň z příjmů fyz. osob a ukázka sestavení daňového přiznání
  záznam
  Všechny webináře
  Zavřít reklamu
  Novinky a špeky v daních