Odpis majetku

Co je to odpis majetku?

Odpis majetku je částka, která vyjadřuje morální nebo fyzické opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Firmy si odpisy účtují jako náklad, slouží hlavně k rozložení pořizovací ceny do více období – několika let.

Odepisování může být lineární nebo zrychlené – buďto firmy odepisují každý rok stejnou částku, nebo na začátku odepíší více a poté se odpisy snižují. Odpisy rozdělujeme také na účetní a daňové – účetní slouží ke skutečnému vyjádření hodnoty majetku a jeho opotřebení, zatímco daňové ke stanovení výše daně z příjmů.