Skrýt menu
Skrýt formulář

Odpis majetku

Co je to odpis majetku?

Odpis majetku je částka, která vyjadřuje morální nebo fyzické opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Firmy si odpisy účtují jako náklad, slouží hlavně k rozložení pořizovací ceny do více období – několika let.

Odepisování může být lineární nebo zrychlené – buďto firmy odepisují každý rok stejnou částku, nebo na začátku odepíší více a poté se odpisy snižují. Odpisy rozdělujeme také na účetní a daňové – účetní slouží ke skutečnému vyjádření hodnoty majetku a jeho opotřebení, zatímco daňové ke stanovení výše daně z příjmů.

Ivana Langerová

DPH událost
roku 2021