Blog Money / Slovník pojmů / Odpis majetku

Odpis majetku je částka, která vyjadřuje morální nebo fyzické opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Firmy si odpisy účtují jako náklad, slouží hlavně k rozložení pořizovací ceny do více období – několika let.

Odepisování může být lineární nebo zrychlené – buďto firmy odepisují každý rok stejnou částku, nebo na začátku odepíší více a poté se odpisy snižují. Odpisy rozdělujeme také na účetní a daňové – účetní slouží ke skutečnému vyjádření hodnoty majetku a jeho opotřebení, zatímco daňové ke stanovení výše daně z příjmů.

Zpět na slovník pojmů
Nejbližší webináře

Legislativní novinky pro účetní
a podnikatele.

Spokojení nebo zdarma
Ukázat všechny