Úvod / Návody / Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví
blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení

Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení, odpisy, vyřazení a dotace) v podvojném účetnictví

Příklad vás podrobně provede pořizování a odpisy dlouhodobého hmotného majetku v podvojném účetnictví. Zabývá se i vyřazením majetku a prací s majetkem pořízeným prostřednictvím dotace.

Pořízení, odpisy

Příklad:
Společnost dne 15. dubna 2017 zakoupila osobní automobil v pořizovací ceně 500 000,-Kč bez DPH. Automobil zařadil do užívání dne 25. dubna 2017. Majetek - automobil byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 2. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně a volí variantu, že účetní odpisy jsou rovny daňovým.
Postup:

 • Automobil zavedete do evidence dlouhodobého majetku na kartě Režie /Majetek tlačítkem Přidat. Vyplníte Kartu majetku dle údajů z daňového dokladu, zvolíte odpisovou skupinu a způsob odpisování.
blank

Karta majetku

 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Zařazení majetku. Cena pohybu činí 500 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum zařazení majetku do užívání, tj. 25.04.2017.
blank

Zařazení majetku

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • Pokud máte na Kartě majetku nastaven způsob vytváření odpisů Účetní odpisy rovny daňovým, pak v záložce Daňové odpisy pomocí tlačítka Výpočet odpisového plánu si necháte vypočítat daňové odpisy majetku a následně v záložce Účetní odpisy tlačítkem Vypočíst vám program vypočítá účetní odpisy.
blank

Daňové odpisy

 • Na této kartě se rekapitulují veškeré pohyby majetku.
 • Pokud již chcete zaúčtovat vypočtené odpisy, přidáte v záložce Pohyby pohyb odpisy za rok 2017 tlačítkem Přidat účetní pohyb. Tyto pohyby musí mít vyplněn oddíl Zaúčtování. Zvolíte Účtovat podle předkontace a doplníte předkontaci pro odpis majetku, nebo Účtovat podle primárního účtu a doplníte účty.
blank

Účetní odpisy

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • Po přidání posledního účetního odpisu za rok 2017 se automaticky uzavře rok. Po zaúčtování odpisů za dané zdaňovací období již nemůže docházet k žádným pohybům na majetku.
blank

Karta majetku

 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Pomocí volby Zaúčtování majetku zaúčtujete pohyby majetku za rok 2017 v Interních dokladech. Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat. Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.

Vyřazení z důvodu odcizení

Příklad:

Společnost dne 1. února 2017 zakoupila notebook v pořizovací ceně 72 000,-Kč bez DPH. Notebook se zařadil do užívání dne 1. února 2017. Majetek - notebook byl zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně a účetní odpisy jsou stanoveny na 36 měsíců (měsíční odpis je tedy 2.000,- Kč a účtujeme o něm následující měsíc).  20.října 2017 byl notebook odcizen(dle protokolu od policie). Zůstatková cena 58 000,00 Kč.

Postup:

 • Podle předchozího příkladu založíte Kartu majetku a zaúčtujete.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Odpis zůstatkové ceny. Cena pohybu činí 58 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.
blank

Odpis zůstatkové ceny

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Vyřazení z užívaní. Cena pohybu činí 72 000,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum odcizení(dle protokolu od policie), tj. 20.10.2017.
blank

Vyřazení z užívání

 • Kartu uložíte tlačítkem OK
 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro odpis zůstatkové ceny a vyřazení v Interních dokladech.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.
 • Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.
blank

Interní doklad

Dlouhodobý hmotný majetek (dotace)

Příklad:

Společnost dne 1. února 2017 zakoupila telefonní ústřednu v pořizovací ceně 99 340,-Kč bez DPH. Telefonní ústředna se zařadila do užívání dne 1. února 2017. Majetek – telefonní ústředna byla zařazen dle zákona o dani z příjmu do odpisové skupiny 1. Společnost odepisuje dlouhodobý majetek rovnoměrně. 31. října 2017 byla pořizovací cena snížena o 49670, 00 z důvodu dotace.

Postup:

 • Dle předchozího příkladu založíme Kartu majetku a zaúčtujeme.
 • V záložce Pohyby zadáte pomocí tlačítka Přidat pohyb Snížení ceny. Cena pohybu činí 49 670,-Kč. Do Data pohybu doplníte datum  31.10.2017. Poznámka: Protiúčet pohybu zadáte účet 346 - dotace ze státního rozpočtu.
blank

Snížení ceny

 • Kartu uložíte tlačítkem OK.
 • V záložce Daňové odpisy a Účetní odpisy je třeba opravit výší odpisů, jelikož se změnila pořizovací cena. Způsob výpočtu účetních a daňových odpisů se liší podle nastavení na Kartě majetku (vlastní nebo účetní odpisy rovny daňovým).
 • Kartu majetku můžete uložit tlačítkem OK.
 • Pomocí volby Zaúčtování majetku vytvoříte pohyb pro snížení ceny v Interních dokladech.  Program vám nabídne volbu pro doplnění data, ke kterému se má pohyb zaúčtovat.
 • Nyní máte zaúčtovány pohyby majetku prostřednictvím těchto Interních dokladů v Účetním deníku.
blank

Interní doklad

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přímo v Money S3 přes záložku Money / Zákaznická podpora nebo na podpora@money.cz nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).

blank
Objevte i vy
nová online
školení
Vybrat školení
Zavřít reklamu
Objevte si vy nová online školení